pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 49-59
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.049 
УДК 595.384.12:639.512

Вплив складу раціону і умов вирощування на прояви канібалізму у східної прісноводної креветки (Macrobrachium nipponense Dе Haan, 1849)

Шекк П. В., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
Астафуров Ю. О., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

Мета. Дослідити вплив дієти та течії на проявлення канібалізму креветки Macrobrachium nipponense при вирощуванні в контрольованих умовах.

Методика. Матеріалом для роботи слугувала молодь креветки довжиною 2,0–3,5 см і масою 1,5–3,0 г, що була виловлена восени 2016 р. в ставах пониззя р. Дністер. Креветок утримували в басейнах з рециркуляцiйною системою об’ємом 0,3 м3. Температурний режим, освітлення (період і інтенсивність) та інші параметри середовища підтримувалися відповідно до заданих параметрів. Зважування проводили на електронних вагах AXISAD-50 з точністю до 0,001 г. Довжину вимірювали лінійкою та штангенциркулем. У хронічних експериментах досліджували дві групи креветок, якi вирощувалися за густоти посадки 3 екз.•дм-3, температури 26–29°С та інших рівних умов у басейнах установок із замкнутим циклом водопостачання. Креветок годували за поїданням. Раціон першої групи складався з тваринної їжі (мотиль, риба, кальмари, равлик, трубочник, артемія), другої — з рослинної (злаки, овочі, шпинат, горіхи, люцерна, рис, нут).

У другій серії експерементiв креветок утримували у вирощувальних басейнах за густоти посадки 2 екз.•дм-3 і співвідношення ♂ : ♀ = 1: 4. Раціон креветок складався з тваринної і рослинної їжі (1 : 1). Протягом 30 діб експерименту температуру води підтримували на рівні 26,0±0,5°C, фотоперіод — 12 год. світло, 12 год. темрява.

Результати. Креветки, які одержували продукти твариного походження, росли швидше. У 20% самок формувалася ікра. Разом з тим, їх агресивність була висока, що призвело до втрати в результаті травм і канібалізму 40% особин. Креветки, які одержували рослинну їжу росли повільніше. Їх кінцева маса і розміри були достовірно нижчі (Р>0,95), ніж у креветок першої групи при близьких початкових показниках. Дозрівання самок в другій групі не відбувалося. Разом з тим, випадки агресивної поведінки були рідкісні, а канібалізм не спостерігався, що забезпечило 100% виживання.

У басейні № 1 створювали бічні течії помірної сили. Креветки утворювали розріджене скупчення в центрі басейну, уникаючи течії, не займали схованок, не виявляли агресії один до одного і не охороняли свою територію. У басейні № 2, при аналогічних умовах, але за відсутності бічних течій, креветки розподілялися по всьому об’єму басейну, займали схованки і охороняли свою територію, були агресивні стосовно інших особин, часто вступаючи з ними в бійку. При близьких розмірно-масових характеристиках креветок в обох варіантах вирощування (різниці не значущі, Р<0,95) у першому випадку відхід не спостерігався, а в другому становив 20%.

Наукова новизна. Вперше показано, що склад дієти впливає на рiст, поведінку і виживання креветки M. nipponense. Використання кормів рослинного походження знижує агресивність і підвищує виживання креветок. Тваринна їжа підвищує інтенсивність росту, забезпечує дозрівання самок, але збільшує відхід креветок у результаті канібалізму. Вирощування креветки в установці з бічною течією помірної сили знижує травматизм і відхід особин у результаті агресивної поведінки, при близьких розмірно-масових показниках.

Практична значимість. Креветка Macrobrachium nipponense — перспективний об’єкт аквакультури в умовах півдня України. Підвищення виходу товарної продукції — важливий аспект, що забезпечує рентабельність виробництва. У зв’язку з цим, розробка методів, якi дозволяють знизити агресивність і підвищити виживання креветок в умовах товарного вирощування, має важливе практичне значення.

Ключові слова: креветка Macrobrachium nipponense, їжа рослинна, тваринна, вплив течії, канібалізм, рiст, виживання.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Биологическое обоснование вселения субтропических пресноводных креветок Macrobrachium nipponense в водоем-охладитель Березовской ГРЭС/Хмелева Н. Н. и др.; Институт зоологии АН БССР. Минск, 1982. 33 с. Деп. в ВИНИТИ 30.09.82, № 5014-82//Весцi АН БССР. 1983. № 2. С. 119. (Сер.: Бiял. навукі).
  2. Экология пресноводных креветок/Хмелева Н. Н. и др. Минск: Беларус. навука, 1997. 254 с.
  3. Свирский В. Г., Рачек Е. И., Андреева И. Н. Результаты вселения пресноводной креветки Macrobrachium nipponense (De Haan) в водоем-охладитель Приморской ГРЭС//Изв. Тихоок. НИИ рыбн. х-ва и океаногр. 1994. Т. 113. С. 151—153.
  4. Гигиняк Ю. Г., Алехнович А. В., Кулеш В. Ф. Результаты интродукции субтропической пресноводной креветки Macrobrachium nipponense (De Haan) в водоем-охладитель Березовской ГРЭС (Беларусь)//VII Всерос. конф. по промысловым беспозвоночным (памяти Б. Г. Иванова), Мурманск, 9–13 окт. 2006 г.: тезисы докл./ВНИРО. Москва, 2006. С. 276—277.
  5. Владимирова М. З., Тодераш И. К., Чорик Ф. П. Восточная речная креветка (Macrobrachium nipponense De Haan,) новый элемент гидрофауны Кучерганского водохранилища//Изв. АН МССР. 1989. № 1. С. 77—78. (Сер. биол. наук).
  6. Кулеш В. Ф. Биология культивирования промысловых видов пресноводных креветок и речных раков на теплых водах. Москва: Новое знание, 2012. 328 с.
  7. Кулеш В. Ф. Личиночный рост субтропической пресноводной креветки Macrobrachium nipponense (De Haan) в условиях водоема-охладителя Березовской ГРЭС//Весцi АН БССР. 1982. № 1. C. 100—110. (Сер. бiял. навук).
  8. Кулеш В. Ф. Рост и выживаемость гигантской пресноводной креветки Macrobrachium rosenbergii (De Man) в зависимости от плотности при различных условиях выращивания//Гидробиологический журнал. 1996. Т. 32, № 4. С. 2—14.
  9. Найденова Н. Н. Подводные камни в аквакультуре гигантской пресноводной креветки Macrobrachium rosenbergii (Decapoda, Palaemonidae)//Рыбное хазяйство Украины. 2003. № 5. С. 10—24.
  10. Dineshbabu, A. P. Length-weight relationship and growth of the speckled shrimp Metapenaeus monoceros (Fabricius) of Saurashtra. Journal of Marine Biolology Ass. India. 2006. № 48 (2). P. 130—170.