pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 29-38
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.029 
УДК 639.373.8

Зменшення органічного забруднення мілководних акваторій солонуватоводних лиманів при вирощуванні риб в садках в полікультурі

П. В. Шекк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
М. І. Бургаз, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

Мета. Розробка технології контрольованого вирощування морських риб залишається одним із пріоритетних, стратегічних напрямків розвитку вітчизняної марикультури. Особливий інтерес становить вивчення можливості використання при садковому вирощуванні полікультури. Спільне вирощування декількох видів риб в одному садку, як показала практика рибництва, не дає відчутного позитивного ефекту. Разом з тим, використання садків особливої конструкції може забезпечити отримання значної додаткової рибної продукції, за рахунок використання додаткових об'єктів вирощування. Велике значення має екологічний стан акваторій, де розміщуються садки. Високі щільності посадки риб і використання штучних кормів можуть служити джерелом потужного біогенного і органічного забруднення, що особливо актуально для мілководних акваторій зі слабким водообміном.

Мета дослідження — розробка методів спільного вирощування риб в садковій марикультурі, здатних забезпечити отримання високих обсягів рибної продукції і послабити органічне забруднення мілководних акваторій, де розміщені садкові господарства.

Методика. Дослідження проводили в 1999 і 2004 рр. У садках спеціальної конструкції (внутрішній — 10 м3 і зовнішній — 18,75 м3), встановлених в солоноватоводному Шаболатському лимані, вирощували в полікультурі стальноголового лосося, кефаль піленгас, бичків трав’яника і кругляка.

У роботі застосовувалися методи, широко використовувані в рибогосподарських дослідженнях. Для експрес-аналізу гідрохімічних параметрів середовища в місцях установки садків використовували прилади: «ЕКОТЕСТ-2000 Т» (О2; NO-2; NO-3; NH+4; CO2; фосфати; рН); термооксиметр «АЖА-101М» (Т, °С; О2); рН-метр-150 М; рефрактометр «ATAGO-100» (солоність, ‰, і густина води).

Результати. Наведено результати вирощування морських риб в полікультурі в садках в умовах мілководного Шаболатського лиману. Показано, що спільне вирощування лососевих, кефалевих і бичкових риб в садках спеціальної конструкції в умовах мілководних морських лиманів дозволяє більш повно використовувати штучні і природні корми, забезпечує високий вихід товарної риби і отримання значної додаткової продукції при зменшенні рівня забруднення акваторії, де встановлені садки.

Наукова новизна. Розроблено оригінальний метод вирощування морських риб в полікультурі в садках особливої конструкції. Експериментально показана перспектива вирощування в полікультурі лососевих, кефалевих і бичкових риб. Запропонована технологія забезпечує високу ефективність садкової марикультури, отримання додаткової товарної продукції за рахунок використання додаткових об'єктів, зниження рівня органічного забруднення мілководних акваторій, де розміщені садкові господарства.

Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані при організації садкової марикультури в умовах мілководних приморських лиманів. Формування полікультури морських риб в садках спеціальної конструкції підвищить ефективність вирощування, знизить витрати корму і зменшить забруднення акваторій.

Ключові слова: мілководні лимани, садки спеціальної конструкції, полікультура морських риб, додаткова продукція, органічне забруднення.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Cardia F., Lovatelli A. Обзор садковой аквакультуры: Средиземное море // Садковая аквакультура. Региональные обзоры и всемирное обозрение: Технический доклад ФАО по рыбному хозяйству. № 498/ред. Halwart В. M., Soto D., Arthur J. R. //Рим: ФАО, 2010. С. 167—198.
  2. Туркулова В. И. Опыт и перспективы развития морского садкового рыбоводства в Украине//Проблеми розвитку морської та прісноводної аквакультури: Міжнар. конф., 11 черв. 2008 р.: матер. Керч: ПівденНІРО. С. 125—132.
  3. Шекк П. В. Товарне вирощування морських риб в ставках і садках//Рибогосподарська наука України. 2011. № 3(17). С. 70—76.
  4. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. Москва: Наука, 1974. 250 с.
  5. Пряхин Ю. В., Шницкий В. А. Методы рыбохозяйственных исследований. Краснодар: Кубанский госуниверситет, 2006. 214 с.
  6. Михеев В. П., Михеева И. В., Михеев П. В. Влияние на рыбоводные процессы локального загрязнения акваторий садковыми хозяйствами//Первый конгресс ихтиологов России: тезисы докл. Москва, 1997. С. 289.
  7. Михеев В. П. Садковое выращивание товарной рыбы. Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1982. С. 10—11.
  8. Использование пространственного изолирования при садковом выращивании рыбы в поликультуре/Карачев Р. А. и др.//Проблемы аквакультуры: Междунар. науч.-практ. конф. по аквариологии: матер. Москва, 2007. Т. 2. С. 48—56.