Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 3(37): 22-31
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.022
УДК [639.311:631.8]:556.114

pdf35

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОБРИВ НА ФОРМУВАННЯ ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ

Т. В. Григоренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. М. Савенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Г. Михайленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив різних видів добрив на формування гідрохімічного режиму вирощувальних ставів.

Методика. При проведенні досліджень були використані загальноприйняті в гідрохімії методики. Для загального (повного) хімічного аналізу води проби відбирали двічі за сезон (на початку і в кінці вегетаційного періоду), короткий хімічний аналіз води проводили двічі на місяць.

Результати. У статті представлено результати досліджень гідрохімічного режиму вирощувальних ставів ДП ДГ «Нивка» при застосуванні різних видів добрив. Встановлено, що гідрохімічний режим дослідних вирощувальних ставів формувався під впливом джерела водопостачання та заходів, спрямованих на підвищення розвитку природної кормової бази (внесення перегною ВРХ та мікродобрива «Росток» Макро). Достовірної різниці між гідрохімічними показниками при застосуванні різних видів добрив не виявлено. Динаміка сезонних змін основних хімічних показників води в обох дослідних ставах була схожою, проте, для ставу, удобреного перегноєм, були характерні вищі показники перманганатної окиснюваності, амонійного та нітритного нітрогену впродовж всього вегетаційного сезону. В цілому, гідрохімічний режим вирощувальних ставів як при застосуванні перегною ВРХ, так і мікродобрива «Росток» Макро був задовільним і придатним для вирощування рибопосадкового матеріалу коропа.

Наукова новизна. Досліджено особливості формування гідрохімічного режиму вирощувальних ставів за умов застосування перегною ВРХ та добрива «Росток» Макро.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути використані для розроблення практичних рекомендацій щодо оптимізації умов вирощування рибопосадкового матеріалу при застосуванні різних видів добрив, підвищення ефективності управління станом водних екосистем та їх біопродуктивності.

Ключові слова: гідрохімічний режим, вирощувальні стави, добрива.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Харитонова Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства / Харитонова Н. Н. — К. : Наукова думка, 1984. — 196 с.
 2. Панченко С. М. Изменение гидрохимического режима выростных прудов под влиянием плотности посадки рыб / С. М. Панченко, Н. Н. Харитонова, О. А. Городецкая // Рыбное хозяйство. — 1976. — Вып. 22. — С. 19—24.
 3. Фридман А. Х. Гидрохимический режим нагульных и выростных прудов под влиянием различных удобрений / А. Х. Фридман, Л. В. Михайловская // Интенсификация производства прудовой рыбы в Молдавии. — Кишинев, 1976. — С. 57—60.
 4. Гидрохимический режим и кормовая база нагульных прудов при использовании в качестве органических удобрений отходов пивоваренного производства / Г. П. Воронова, Б. В. Адамович, Л. А. Куцко, [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2010. — Вып. 26. — C. 97—112.
 5. Леконцева Т. І. Трансформація азотвмісних сполук та їх вплив на життєдіяльність гідробіонтів у штучних системах : дис. … кандидата біол. наук : 03.00.07 / Т. І. Леконцева. — К., 2008. — 240 с.
 6. Алёкин О. А. Основы гидрохимии / Алёкин О. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1970. — 441 с.
 7. Алёкин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1973. — 262 с.
 8. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : СОУ-05.01.-37-385:2006. — [Чинний від 2007-07-16]. — К. : Міністерство аграрної політики України, 2006. — С. 7. — (Стандарт Мінагрополітики України).
 9. Фридман А. Х. Влияние комплексных удобрений на гидрохимический режим прудов / А. Х. Фридман, Л. В. Михайловская, Е. В Кожокару // Биология и биотехника выращивания растительноядных рыб. — Кишинев, 1972. — С. 111—131.
 10. Функціонування глутуматдегідрогеназного шляху зв’язування амонію у прісноводних водоростей / В. В. Грубінко, О. І. Боднар, О. В. Василенко [та ін.] // Наук. зап. Тернопільського нац. пед. ун-ту. — 2014. — № 3(60). — С. 31—36. — (Серія : Біологія).
 11. Фельдман М. Б. Влияние минеральных удобрений на гидрохимический режим прудов / М. Б. Фельдман, А. В. Суховий // Первичная продукция морей и внутренних вод. — Минск, 1961. — С. 165—172.