Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 2(36): 123-131
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.123
УДК 016:[597.562:639.223:639.3]

pdf35

МИНЬ (LOTA LOTA L., 1758). ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Складання довідкового тематичного бібліографічного переліку видань, присвячених біологічній характеристиці миня різних еколого-географічних зон, а також питанням його культивування і промислу в Україні та за кордоном.

Методика. В процесі системного пошуку під час підготовки публікації було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро склали літературні джерела, присвячені вказаній темі, з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний список публікацій загальною кількістю 65 джерел з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН, що включають характеристику представника ряду тріскоподібних риб родини миневих — миня. Охоплено часовий проміжок з 1927 по 2016 рр. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Бібліографічний перелік може стати в нагоді науковцям, практикам, студентам, сфера інтересів яких стосується питань культивування, промислу та дослідження біологічних особливостей риб родини миневих.

Ключові слова: минь, поширення, біологічні особливості, онтогенез, культивування, вилов.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Diel bank migration of Burbot (Lota lota) / P. Cott, M. Guzzo, A. Chapelsky [et al.] // Hydrobiologia. — 2015. — Vol. 757, iss. 1. — P. 3. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2257-6
 2. Dyglys J. Dirbtinio vegeliu veisimo technologija / J. Dyglys, A. Lapiene. — Vilnius : Inforastras, 2007. — 23 p.
 3. Food selection of burbot (Lota lota L.) larvae reared in illuminated net cages in mesotrophic Lake Maróz (north-eastern Poland) / Furgała-Selezniow G., Skrzypczak A., Kucharczyk D. [et al.] // Aquaculture International. — 2014. — Vol. 22. — P. 41—52. http://dx.doi.org/10.1007/s10499-013-9707-9
 4. Harsányi A. Die Rutte Lota lota (Linnaeus, 1758) — Biologie und Aufzucht / A. Harsányi, P. Aschenbrenner // Fischer & Teichwirt. — 1992. — № 10. — S. 372—376.
 5. Kujava R. Miętus (Lota lota). Czesc 1. Wybrane elementy biologii okresu larwalnego / R. Kujava, D. Kucharczyk, A. Skrzypczak // Komunikaty rybackie. — 1998. — № 2. — S. 8—9.
 6. Kujawa R. Miętus / R. Kujawa, D. Kucharczyk, A. Mamcarz. — Olsztyn : Wydawnictwo IRS, 2002. — 96 s. — (Monografie Gatunkow Ryb).
 7. Kujawa R. The rearing methods of burbot (Lota lota L.) fry under controlled conditions / R. Kujawa, D. Kucharczyk, A. Mamcarz // Eur. Aquac. Soc. Special Public. — 1999. — Vol. 27. — P. 135—136.
 8. Lahnsteiner F. Rearing of Burbot, Lota lota (Pisces, Teleostei), larvae with zooplankton and formulated microdiets / F. Lahnsteiner, M. Kletzl, T. Weismann // Journal of Agricultural Science. — 2012. — Vol. 4(9). — P. 269—277. http://dx.doi.org/10.5539/jas.v4n9p269
 9. Pääkkönen J.-P. J. Feeding of burbot, Lota lota, at different temperatures / J.-P. J. Pääkkönen, T. J. Marjomäki // Env. Biol. Fish. — 2000. — Vol. 58. — P. 109—112. http://dx.doi.org/10.1023/A:1007611606545
 10. Štipek J. Erfahrungen bei der Aufzucht der Rutte (Lota lota L.) in der Tschechoslowakei / J. Štipek // Fischer & Teichwirt. — 1992. — № 10. — S. 376—379.
 11. Underwood Z. E. Population connectivity and genetic structure of burbot (Lota lota) populations in the Wind River Basin, Wyoming / Z. E. Underwood, E. G. Mandeville, A. W. Walters // Hydrobiologia. — 2016. — Vol. 765(1). — P. 329—342. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2422-y
 12. Wolnicki J. Temperature-influenced growth and survival of burbot Lota lota (L.) larvae fed live food under controlled conditions (short communication) / J. Wolnicki, R. Kamiński, L. Myszkowski // Archives of Polish Fisheries. — 2002. — Vol. 10, fasc. 1. — P. 109—113.
 13. Wolnicki J. The influence of water temperature on the growth, survival, condition and biological quality of juvenile burbot, Lota lota L. / J. Wolnicki, L. Myszkowski, R. Kamiński // Archives of Polish Fisheries. — 2001. — Vol. 9, fasc. 1. — P. 79—86.
 14. Ананичев А. В. Сезонная характеристика пищеварения налима / А. В. Ананичев, О. А. Гомазков // Труды Института биологии водохранилищ. — 1960. — Вып. 3(6). — С. 238—247.
 15. Богданов В. Д. Воспроизводство налима Нижней Оби / В. Д. Богданов, А. Р. Копориков. — Екатеринбург : УрО РАН, 2011. — 156 с.
 16. Богданов В. Д. Зависимость величины промыслового улова производителей полупроходного налима от условий водности реки Оби / В. Д. Богданов, А. Р. Копориков // Аграрный вестник Урала. — 2009. — № 9(63). — С. 92—94.
 17. Веденеев В. П. Биологическое состояние нерестового стада озерно-речного налима р. Водла / В. П. Веденеев, А. П. Бабий // Вопросы ихтиологии. — 2000. — №3. — С. 361—367.
 18. Владовская С. Опыт разведения и выращивания налима / С. Владовская // Рыбное хозяйство : информационный пакет. — 1994. — Вып. 3. — С. 3—6. — (Серия : Аквакультура. Прудовое и озерное рыбоводство).
 19. Волгин М. В. Налим реки Енисея — Lota lota / М. В. Волгин // Известия ГосНИОРХ. — 1958. — Т. 44. — С. 203—206.
 20. Володин В. М. Влияние температуры и рН на эмбриональное развитие налима / В. М. Володин // Бюллетень Института биологии водохранилищ. — 1960. — № 7. — С. 26—30.
 21. Володин В. М. Нерестилища налима в Рыбинском водохранилище / В. М. Володин // Труды Института биологии внутренних вод АН СССР. — 1966. — Вып. 10(13). — С. 21—28.
 22. Володин В. М. Образ жизни, рост и питание молоди налима в Рыбинском водохранилище / В. М. Володин, М. Н. Иванова // Труды Института биологии внутренних вод. — 1968. — Вып. 17(20). — С. 230—240.
 23. Володин В. М. Партеногенетическое развитие икры налима / В. М. Володин // Вопросы ихтиологии. — 1959. — Вып. 13. — С. 130—133.
 24. Володин В. М. Плодовитость налима в Рыбинском водохранилище / В. М. Володин // Труды Института биологии внутренних вод. — 1968. — Вып. 17(20). — С. 222—227.
 25. Володин В. М. Состояние нерестового стада налима Lota lota Шекснинского плеса Рыбинского водохранилища до и после аварийного сброса сточных вод в 1987 г. / В. М. Володин // Вопросы ихтиологии. — 1994. — Т. 34, № 3. — С. 353—358.
 26. Володин В. М. Эмбриональное развитие налима / В. М. Володин // Труды Института биологии водохранилищ. — 1960. — Вып. 3(6). — С. 227—230.
 27. Девицына Г. В. О некоторых морфологических и функциональных особенностях обонятельных луковиц налима и щуки / Г. В. Девицына // Вестник Московского университета. — 1973. — № 1. — С. 10—18. — (Физико-математические и естественные науки; Биологические науки; Биология и почвоведение; Биология).
 28. Дрозжина К. С. Количественная характеристика питания налима Ладожского озера / К. С. Дрозжина // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 1982. — Вып. 179. — С. 59—68.
 29. Дрозжина К. С. Питание молоди судака, окуня и налима Ладожского озера / К. С. Дрозжина // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 1983. — Вып. 207. — С. 30—40.
 30. Извекова Г. И. Особенности активности пищеварительных ферментов налима, не зараженного и зараженного цестодой Eubothrium rugosum / Г. И. Извекова, М. М. Соловьев, Е. Н. Кашинская // Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптаций гидробионтов : Всероссийская конференция с международным участием, Борок, 22-27 сент. 2012 г. : матер. докл. — Борок, 2012. — С. 157—160.
 31. Кириллов А. Ф. Налим Вилюйского водохранилища / А. Ф. Кириллов // Вопросы ихтиологии. — 1988. — № 1. — С. 22—29.
 32. Ковалева И. П. О некоторых биохимических свойствах крови налима : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / И. П. Ковалева. — Калининград, 1968. — 22 с.
 33. Козлов В. И. Налим / В. И. Козлов // Справочник фермера-рыбовода. — М. : ВНИРО, 1998. — С. 387—389.
 34. Концевая Н. Я. Промысел налима в Псковско-Чудском озере / Н. Я. Концевая, Т. Я. Дорожкина // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 1982. — Вып. 185. — С. 44—56.
 35. Копориков А. Р. Влияние уровня воды реки Оби на пространственное и биотопическое распределение ранней молоди полупроходного налима в пойменной системе / А. Р. Копориков, В. Д. Богданов // Поведение рыб : IV Всеросс. конф. с междунар. участием, Борок, Россия, 19-21 окт. 2010 г. : матер. докл. — М. : АКВАРОС, 2010. — С. 138—142.
 36. Копориков А. Р. Полупроходной налим бассейна реки Обь: миграции и места нагула молоди до момента полового созревания / А. Р. Копориков // Рыбоводство и рыбное хозяйство. — 2008. — № 6. — С. 43—46.
 37. Копориков А. Р. Питание щуки и налима во время нерестовой миграции сиговых рыб на р. Собь / А. Р. Копориков, М. В. Шишмарев // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. — Астрахань, 1997. — С. 156.
 38. Корляков К. А. Биотехнология искусственного выращивания налима (Lotidae) на Южном Урале и перспективы его использования в качестве биомелиоратора / К. А. Корляков, А. Р. Копориков, А. Л. Новиков // Рыбное хозяйство. — 2013. — № 1. — С. 91—94.
 39. Кузьмина В. В. Биохимический состав химуса у рыб, различающихся по типу питания / В. В. Кузьмина, Н. Г. Живаев, О. А. Ботяжова // Биология внутренних вод. — 2008. — № 3. — С. 88—92.
 40. Кузьмина В. В. Влияние голодания на физико-химические показатели крови налима / В. В. Кузьмина // Труды Института биологии внутренних вод. — 1968. — Вып. 17(20). — С. 253—261.
 41. Кузьминова Н. С. Популяционные параметры трехусого морского налима Gaidropsarus mediterraneus (L.) (Gadiidae), обитающего в прибрежной зоне Черного моря у Севастополя / Н. С. Кузьминова, Л. П. Салехова, Л. С. Овен // Рибне господарство України. —2011. — № 1. — С. 23—27.
 42. Кузьминова Н. С. Состояние трехусого морского налима Gaidropsarus mediterraneus (L.) (Gadiidae), обитающего в Севастопольских бухтах с разным уровнем загрязнения / Н. С. Кузьминова, Е. Н. Скуратовская // Рибне господарство України. —2011. — № 1. — С. 3—9.
 43. Малинин Л. K. Поведение налима / Л. К. Малинин // Природа. — 1971. — № 8. — С. 77—79.
 44. Махров А. А. Пути расселения и видовая принадлежность пресноводных животных Севера Европы (Обзор молекулярно-генетических исследований) / А. А. Махров, И. Н. Болотов // Генетика. — 2006. — Т. 42, №10. — С. 1319—1334.
 45. Мешков М. М. Этапы развития налима / М. М. Мешков // Известия ГосНИОРХ. — 1967. — Т. 62. — С. 181—194.
 46. Мовчан Ю. В. Подсемейство Налимы / Ю. В. Мовчан // Фауна Украины. — 1988. — Т. 8, вып. 3. — С. 114—147.
 47. Мовчан Ю. В. Рід Минь — Lota Oken, 1817 / Ю. В. Мовчан // Риби України (визначник-довідник). — К., 2011. — C. 166—168.
 48. Мовчан Ю. В. Рід Тривусий морський минь — Gaidropsarus Rafinesque, 1810 / Ю. В. Мовчан // Риби України (визначник-довідник). — К., 2011. — C. 168—169.
 49. Неличик В. А. Налим Верхне-Туломского водохранилища : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / В. А. Неличик. — Л., 1976. — 24 с.
 50. Неличик В. А. Питание налима в Верхне-Туломском водохранилище / В. А. Неличик // Рыбохозяйственное изучение внутренних водоемов. — Л., 1975. — С. 50—55.
 51. Неличик В. А. Плодовитость налима Верхне-Туломского водохранилища / В. А. Неличик // Известия ГосНИОРХ. — 1975. — Т. 93. — С. 44—48.
 52. Пробатов А. Н. Промысловые рыбы. Снеток. Окунь. Ерш. Налим. Лещ. Плотва. Уклея. Густера. Язь. Угорь / А. Н. Пробатов // Известия Отдела Прикладной Ихтиологии и Научно-Промысловых Исследований. — 1927. — Т. 7, вып. 2. — С. 165—168.
 53. Сергеев Р. С. Материалы по биологии налима Рыбинского водохранилища / Р. С. Сергеев // Труды Института биологии водохранилищ АН СССР. — 1959. — Вып. 1(4). — С. 235—258.
 54. Снигирев С. М. Размножение и плодовитость налима трехусого средиземноморского в прибрежной части акватории острова в прибрежной части акватории острова Змеиный / С. М. Снигирев, В. В. Заморов // Біорізноманіття водних екосистем: проблеми і шляхи вирішення : Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Дніпропетровськ, 2-3 жовт. 2008 р. : матер. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. — С. 32—34.
 55. Сорокин В. Н. К биологии молоди налима / В. Н. Сорокин // Вопросы ихтиологии. — 1968. — Т. 8, вып. 3. — С. 586—591.
 56. Сорокин В. Н. Налим озера Байкал / Сорокин В. Н. — Новосибирск : Наука, 1976. — 144 с.
 57. Сорокин В. Н. О нересте и нерестилищах налима / В. Н. Сорокин // Вопросы ихтиологии. — 1971. — № 6. — С. 1033—1037.
 58. Сорокин В. Н. Питание молоди налима / В. Н. Сорокин // Вопросы ихтиологии. — 1968. — Т. 8. — С. 586—591.
 59. Технология комбинированного выращивания камбалы, форели и налима в установках с замкнутым циклом водообеспечения и открытых солоноватых системах / Хрусталев Е. И., Киселев А. Ю., Илясов А. Ю. — М., 1994. — 13 с.
 60. Тихомирова Л. П. Промысловое значение и биология налима озера Врево / Л. П. Тихомирова, Е. Н. Шумакова // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 1979. — Вып. 141. — С. 55—58.
 61. Тюльпанов М. А. Налим Обь-Иртышского бассейна (биолого-промысловый очерк) : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук. — Томск, 1966. — 20 с.
 62. Федорова Г. В. Налим Ладожского озера // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 1979. — Вып. 141. — С. 50—54.
 63. Федорова Г. В. Питание налима Ладожского озера / Г. В. Федорова // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 1980. — Вып. 158. — С. 62—70.
 64. Хрусталев Е. И. Искусственное воспроизводство налима Lota lota / Е. И. Хрусталев, Т. М. Курапова, К. Б. Хайновский // Биотехника искусственного воспроизводства рыб, раков и сохранение запасов промысловых рыб. — Вильнюс, 2008. — С. 154—164.
 65. Экологический анализ паразитофауны половозрелого налима озера Верхнее Врево / А. М. Лопухина, О. Н. Юнчис, Н. Б. Чернышева [и др.] // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 1979. — Вып. 140. — С. 26—47.