Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 2(36): 97-122
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.097
УДК [639.3.043.2:639.371.2]:[639.5:595.32]

pdf35

ЗАСТОСУВАННЯ АРТЕМІЇ (ARTEMIA) В ГОДІВЛІ МОЛОДІ ОСЕТРОВИХ ВИДІВ РИБ (ACIPENSERIDAE) (ОГЛЯД)

М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати наукові джерела щодо технологічних та біологічних особливостей застосування артемій в годівлі молоді осетрових риб (Acipenseridae). Висвітлити загальні біотехнологічні засади збагачення артемії біологічно активними речовинами, необхідними для повноцінного розвитку молоді осетрових видів риб.

Результати. Огляд наукових праць виявив, що технологія застосування артемії в годівлі осетрових риб не лише не вратила своєї актуальності в аквакультурі, але й продовжує розвиватися, відповідаючи на нові виклики часу. Описано особливості будови яєць артемії та способи оцінки їх якості в польових умовах. Викладено поживні характеристики артемії. Показано, що вона є оптимальним кормовим організмом для застосування в годівлі молоді осетрових. Наведено схеми розрахунків для декапсуляції та інкубації артемії. Розглянуто основні технологічні етапи підготовки артемії перед використанням її в годівлі — активацію, гідратацію, декапсуляцію, інкубацію, дегідратацію. Висвітлено вплив збагачених біологічно активними речовинами науплій артемії на молодь осетрових риб.

Практична значимість. Масив узагальненої інформації буде важливим для науковців, які досліджують особливості годівлі молоді осетрових видів риб, зокрема, природними кормами. Дані щодо технології застосування артемії в годівлі молоді осетрових стануть у пригоді рибоводам-осетроводам. Актуальність застосування артемії в годівлі молоді осетрових обумовлена її біологічними та економічними характеристиками, що і розкрито в статті.

Ключові слова: осетрові види риб (Acipenseridae), артемія (Artemia), науплії артемії, годівля молоді риб, збагачення артемії, поліненасичені жирні кислоти, біологічно активні препарати, декапсуляція яєць артемії.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Яковчук М. П. Artemia salina — универсальный стартовый корм в аквакультуре / М. П. Яковчук // Ресурсосберег. технол. в аквакультуре : 2-й Междунар. симп., 4–7 окт. 1999 г. : матер. — Адлер, 1999. — С. 229.
 2. Богерук А. К. Биотехнологии в аквакультуре: теория и практика / Богерук А. К. — М. : ФГНУ Росинформагротех, 2006. ― 232 с.
 3. Соловов В. П. Жаброног артемия: история и перспективы использования ресурсов / Соловов В. П., Подуровский М. А., Ясюченя Т. Л. — М. : Барнаул : Алтайский полиграфический комбинат, 2001. — 144 с.
 4. Краснодембская К. Д. Методические рекомендации по проведению этапа перевода на экзогенное питание предличинок осетровых рыб на рыбоводных заводах / Краснодембская К. Д. — СПб : Издательство Главрыбовод, 1994. ― 36 с.
 5. Иванова О. В. Получение науплиев артемии из предварительного декапсулированных яиц Artemia salina / О. В. Иванова, С. М. Иванов // Ресурсосберег. технол. в аквакультуре : 2-й Междунар. симп., 4–7 окт. 1999 г. : матер. — Адлер, 1999. — С. 199.
 6. Effects of Artemia sp. with essential fatty acids on functional and morfological aspects of the digestive system in Acipenser gueldenstaedtii Larvae / M. Kamaszewski, T. Ostaszewska, M. Prusinska [et al.] // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. — 2014. — Vol. 14. — P. 1—2. http://dx.doi.org/10.4194/1303-2712-v14_4_12
 7. Kanazawa A. Relationship between fatty acid requirements of aquatic animals and the capacity for bioconversion of linolenic acid to highiy unsaturated fatty acids / A. Kanazawa, S. l. Teshima, K. Ono // Comparative Biochemistry and Physiology. — 1979. — Vol. 638. — P. 295—298.
 8. BPA and DHA requirements in early juvenile red sea bream using HUFA enriched Artemia nauplii / H. Furuita, T. Takeuchi, M. Toyota [et al.] // Fisheries Science. — 1996. — Vol. 62. — P. 246—251.
 9. Обзор зарубежного опыта разведения артемии для использования еë в аквакультуре / [ред. Е. П. Яковлева, Л. В. Спекторова]. — М. : ВНИРО; ЦНИИТЭИРХ, 1984. ― 64 с.
 10. Use of decapsulated Artemia cysts in ornamental fish culture / L. C. Lim, Y. L. Cho, P. Dhert [et al.] // Aquaculture Research. — 2002. — Vol. 33(8). — P. 575—589. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2109.2002.00687.x
 11. Royan J. P. Importance of Artemia salina as food in shrimp culture / J. P. Royan // Symposium on Coastal Aquaculture, 12-18 January 1980 : abstracts. — India, Cochin, 1980. — P. 133.
 12. Разведение артемии [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/stati/ribovodstvo/artemia.html.
 13. Проблемы воспроизводства посадочного материала исчезающтх популяций осетровых рыб / [ред. Р. Кольман, М. Прусинска]. — Ольштын : Институт рыбного хозяйства, 2012. ― 61 с.
 14. Артемия (Artemia salina) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://aquamir.by/ribi/artemia_salina.htm.
 15. Artemia World. Добро пожаловать в мир Артемии [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.artemiaworld.com/home/index.php?lng=ru.
 16. Артемия — описание, разведение, хранение в домашних условиях [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://aquarium-fish-home.ru/аквариумные-рыбки/artemiya/.html.
 17. Артемия [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.tropica.ru/inf/ food/002.php.
 18. Артемия [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.aquaria.com. ua/artemia.html.
 19. Ruebhart D. R. Brine shrimp bioassay: importance of correct taxonomic identification of Artemia (Anostraca) species / D. R. Ruebhart, I. E. Cock, G. R. Shaw // Environmental Toxicology. — 2008. — Vol. 23 (4). — P. 555—560. http://dx.doi.org/10.1002/tox.20358
 20. Artemia. Basic and applied biology / [Abatzopolulos T., Beardmore J., Clegg J., Sorgeloos P.]. — Kluwer Academic Publishers, 2010.
 21. Discovery Живая планета. Артемия (лат. Artemia salina) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://animalworld.com.ua/news/Artemija-lat-Artemia-salina.
 22. Инструкция по использованию артемии в аквакультуре / [ред. Л. И. Литвиненко, Ю. П. Мамонтов, О. В. Иванов и др.]. — Тюмень : Издательство СибрыбНИИпроэкт, 2000. ― 60 с.
 23. Аквакультура штучних водойм / А. І. Андрющенко, Н. І. Вовк // Індустріальна аквакультура : підручник. Ч. ІІ. — К. : НУБіП, 2014. ― 586 с.
 24. Мишин М. Артемия — универсальный корм [Электронный ресурс] / М. Мишин // Рыбоводство и рыболовство. — 1974. — № 3. — Режим доступа : http://aquarion2.ru/?p=2666.
 25. Coexistence of sexual and parthenogenetic Artemia populations in lake urmia and neighbouring lagoons / A. O. H. Naser, T. J. Abatzopoulos, I. Kappas [et al.] // International review of hydrobiology. — 2007. — Vol. 92, num. 1. — P. 48—60.
 26. Mixture of parthenogenetic and zygogenetic brine shrimp Artemia (Branchiopoda: Anostraca) in commercial cyst lots from Great Salt Lake, UT, USA / R. Campos-Ramos, A. M. Maeda-Martínez, H. Obregón-Barboza [et al.] // Journal of experimental marine biology and ecology. — 2003. — Vol. 296, iss. 2. — P. 243—251. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(03)00339-3
 27. Gajardo G. M. Ability to switch reproductive mode in Artemia is related to maternal heterozygosity / G. M. Gajardo, J. A. Beardmore // Marine ecology progress series. — 1989. — Vol. 55. — P. 191—195. http://dx.doi.org/10.3354/meps055191
 28. Артемия салина [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://worldaquarium.ru/artemiya-salina.
 29. Гусев Е. Богатство соленых озер [Электронный ресурс] / Е. Гусев // Рыбоводство и рыболовство. — 1980. — № 2. — Режим доступа : http://aquaria2.ru/node/1707.
 30. Baas-Becking L. G. M. Historical notes on salt and salt-manufacture / L. G. M. Baas-Becking // The Scientific Monthly. — 1991. — № 32(5). — P. 434—446.
 31. Mock C. R. Improvements in rearing larval penaeid shrimp by the Galveston Laboratory method / C. R. Mock, C. T. Fontaine, D. B. Revera // The Brine Shrimp Artemia. — Vol. 3 : Ecology. Culturing. Use in Aquaculture. — Belgium, Wetteren : Universa Press, 1980. — P. 331—342.
 32. Bruggeman E. Improvements in the decapsulation technique of Artemia cysts / E. Bruggeman, P. Sorgeloos, P. Vanhaecke // The Brine Shrimp Artemia. — Vol. 3 : Ecology. Culturing. Use in Aquaculture (ed. by G. Persoone, P. Sorgeloos. O. Roels & E. Jaspers). — Belgium, Wetteren : Universa Press, 1980. — P. 261—269.
 33. Watanabe T. The use of Artemia in fish and crustacean farming in Japan / T. Watanabe // Artemia Research and its Applications. — Vol. 3 : Ecology. Culturing. Use in Aquaculture. — Belgium, Wetteren : Universa Press, 1987. — P. 372—393.
 34. Новосадов А. Г. Альтернативные методы декапсуляции яиц артемии [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.pisciculture.ru/ articles?id=42.
 35. Menasveta P. Dietary prophylaxis in fish and shrimp / P. Menasveta // The 1st Roche Aquaculture Centre Conference on Nutritional Prophylaxis, March 23, 1994 : proceedings. — Thailand, Bangkok : Rovithai, 1994.
 36. The use and nutritional value of Artemia as a food source. / P. Leger, D. A. Bengtson, K. L. Simpson [et al.] // Oceanography and Marine Biology Annual Review. — 1986. — Vol. 24. — P. 521—623.
 37. Науплии артемии — инкубация и вылупление стартового корма для мальков [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://akvariumistika-nova.com.ua/page/nauplii-artemii-inkubacija-i-vyluplenie-startovogo-korma-dlja-malkov.
 38. Williams T. A. A model of rowing propulsion and the ontogeny of locomotion in Artemia larvae / T. A. Williams // Biological Bulletin. — 1994. — Vol. 187. — P. 164—173. http://dx.doi.org/10.2307/1542239
 39. Boone E. Salt effects on eggs and nauplii of Artemia salina L [Electronic resourse] / E. Boone, L. G. M. Baas-Becking // Journal of General Physiology. — 1931. — Vol. 14(6). — P. 753—763. — Nutritional value of cultured rotifers. — Retrieved from : http://www.fao.org/docrep/003/w3732e/w3732e0i.htm.
 40. Sorgeloos P. Use of the brine shrimp, Artemia spp., in marine fish larviculture / P. Sorgeloos, P. Dhert, P. Candreva // Aquaculture. — 2001. — Vol. 200. — P. 147—159. http://dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(01)00698-6
 41. Graziella Mura. Artemia salina (Linnaeus, 1758) from Lymington, England: frontal knob morphology by scanning electron microscopy / Graziella Mura // Journal of Crustacean Biology. — 1990. — Vol. 10(2). — P. 364—368. http://dx.doi.org/10.2307/1548493
 42. Tyson G. E. Scanning electron microscopy of the frontal knobs of the male brine shrimp / G. E. Tyson, M. L. Sullivan // Transactions of the American Microscopical Society. — 1980. — Vol. 99(2). — P. 167—172. http://dx.doi.org/10.2307/3225702
 43. Emslie Sara. Artemia salina [Electronic resourse] / S. Emslie // Animal Diversity Web. University of Michigan. — Retrieved from : http://animaldiversity.org/ accounts/Artemia_salina.
 44. Schram F. R. Crustacea / Schram F. R. — NY : Oxford University Press, 1986. — 606 p.
 45. Hoff F. H. Plankton Culture Manual / F. H. Hoff, T. W. Snell. — [3rd ed.] — FL, Dade City : Florida Aqua Farms, Inc., 1993.
 46. Vos J. Brine shrimp (Artemia salina) inoculation in tropical salt ponds: a preliminary guide for use in Thailand / Vos J. — Thailand : Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives, 1979.
 47. An investigation of Persian sturgeon juveniles, Acipenser persicus to free amino acids solution / B. Abtahi, A. O. Kasumyan, A. Abedian Kenary [et al.] // International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture : proceed. — Iran, Uromia, 2007. — P. 26—27.
 48. Taebi A. ― Effects of feeding with HUFA – enriched Artemia on growth, survival and resistance Fenneropenaeus indicus post larval, to salinity stress / Taebi A. ― M. Sc. Tehran, University of Teheran, 2001.
 49. Akbary P. Enrichment of Artemia nauplii eith essential fatty acids and vitamin C: effect on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae performance / P. Akbary, S. A. Hosseini, M. R. Imanpoor // Iranian Journal of Fisheries Sciences. — 2011. — Vol. 10(4). — P. 557—569.
 50. Enrichment of live food with essential fatty acids and vitamin C: effect on milkfish (Chanos chanos) larval performance / R. S. J. Gapasin, R. Bombeo, P. Lavens [et al.] // Aquaculture. — 1998. — Vol. 162. — P. 269—285. http://dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(98)00205-1
 51. Интенсивное выращивания ранних стадий развития осетровых рыб / Р. Кольман, М. Прусинска, М. Чепуркина [и др.] // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE, 2011 г. : тезисы докл. — Кишинев, 2011. — С. 118—120.
 52. Kouet B. C. E. Effect on enriched natural diet of survival and growth of juvenile cuttlefish Sepia officinalis / B. C. E. Kouet, B. Noel // Aquaculture. — 2002. — Vol. 203. — P. 293—310. http://dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(01)00640-8
 53. Manual on the production and use of live food for aquaculture / [eds. P. Lavens, P. Sorgeloos]. — Italy, Rome : FAO Fisheries Technical Paper, 1996.