Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 2(36): 88-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.088
УДК: 597.551

pdf35

ВПЛИВ ВІТАМІНІВ А I В6 НА РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПА КОЇ (CYPRINUS CARPIO KOI)

Т. В. Бєлошапка, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне агентство рибного господарства України, м. Київ

Мета. Вивчення впливу вітамінів А (ретинолу) і В6 (піридоксину) на рибницько-біологічні показники цьоголіток коропа кої (Cuprinus carpio koi).

Методика. Дослідження проводили в лабораторних умовах на базі Білоцерківської гідробіологічної станції Інституту гідробіології НАН України у 2015 році. Для виконання завдання дослідження використовувались методи морфометричного аналізу. Проведені дослідження варіативних змін основних морфологічних і біологічних показників цьоголіток коропа кої за умов однакового утримання. Для виконання роботи були використані 4 групи цьоголіток коропа кої середньою початковою масою 1,4±0,07 г віком 30 днів з однаковою кількістю особин (25 екз.) у кожній групі. Одна з груп риб була контрольною (група 1), а три інші — дослідними, яких годували стартовим комбікормом з додаванням вітамінів А і В6. Досліджували та порівнювали дію порошкоподібного водорозчинного вітаміну В6 із вмістом 99% маси піридоксину гідрохлориду, а також комплексу вітамінів А і В6, інкапсульованих у полімерні носії, на біологічні показники цьоголіток коропа кої.

Результати. За результатами досліджень було встановлено, що додавання до корму піридоксину та ретинолу суттєво підвищує рівень виживання цьоголіток коропа кої відповідно на 12,0% та 16,0%. Встановлено загальний позитивний вплив досліджуваних вітамінних добавок, особливо двох форм вітаміну В6, на виживання і масу, загальну довжину тіла, промислову довжину і найбільшу висоту тіла цьоголіток коропа кої. Разом з тим, за більшістю досліджених параметрів маси і розмірів мальків найкращі показники отримані при використанні вітаміну В6, інкапсульованого у полімерні носії.

Наукова новизна. Вперше досліджено рибницько-біологічні показники цьоголіток коропа кої при додаванні до раціону вітаміну А та різних хімічних форм вітаміну В6.

Практична значимість. Підвищення рівня виживання та середньої маси рибопосадкового матеріалу коропа кої. Збільшення загальної та промислової довжини тіла і найбільшої висоти тіла цьоголіток коропа кої.

Ключові слова: цьоголітки, короп кої, вітамін А, вітамін В6, рибницько-біологічні показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Лисак О. О. Рибницько-біологічне обгрунтування до проекту рибного господарства з утримання коропа-коі у ВП «Немішаївський агротехнічний коледж» / О. О. Лисак // Актуальні проблеми розвитку галузей тваринництва та рибництва : І наук.-практ. конф. студентів магістратури ННІ тваринництва та водних біоресурсів : тези доп. — Львів, 2010. — С. 22—23.
 2. Лисак О. О. Порівняльна характеристика пластичних ознак різних кольорових форм коропа коі (Cyprinus carpio koi) / О. О. Лисак, П. Г. Шевченко, В. В. Цедик // Питання біоіндикації та екології. — 2014. — Вип. 19, № 1. — С. 117—129.
 3. Лисак О. О. Порівняльна характеристика пластичних ознак, форм турецького відгалудження японського коропа коі (Cyprinus carpio koi) / О. О. Лисак, П. Г. Шевченко, В. В. Цедик // Біологічний вісник Мелітопільського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. — 2014. — С. 98—106.
 4. Катасонов В. Я. Результаты выращивания японских декоративных карпов и их гибридов в условиях рыбхоза «Якоть» Московской области / В. Я. Катасонов // Сборник научно-исследовательских работ ВНИИПРХ. — 1969. — № 2. — С. 181—189.
 5. Катасонов В. Я. Исследование окраски у гибридов обычного и декоративного (японского) карпа. Сообщение І. Наследование доминантных типов окраски / В. Я. Катасонов // Генетика. — 1973. — № 8. — С. 59—69.
 6. Климов А. В. Типирование окраски тела у декоративного карпа из коллекции ВНИИПРХа / А. В. Климов // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 2001. — Вып. 76. — С. 65—69.
 7. Axelrod H. R. Koi of the world: Japanese colored carp / Axelrod H. R. — Neptune city, 1973. — 239 p.
 8. Tan E. Malaysian Aquarium Industry. Recent Development and Technologies in the Aquarium Industry / Tan E. — Kuala Lumpur, 2003. — 27 p.
 9. Axelrod H. R. Koi Varieties Japanese colored carp-Nishikigoi / H. R. Axelrod //. — United States of America : T.F.H. Publication, Ipc, 1988. — 144 p.
 10. Balon E. K. Origin and domestication of the wild carp, Cyprinus carpio: from roman gourmets to the swimming flowers / E. K. Balon // Aquaculture. —1995. — Vol. 129. — P. 3—48. http://dx.doi.org/10.1016/0044-8486(94)00227-F
 11. Guha D. Seasonal cyclical changes in the gonadal activity of common carp coi, Cyprinus carpio / D. Guha, D. Mukherjee // Indian Journal of Fisheries. — 1991. — 38. — P. 281—223.
 12. Лисак О. О. Аналіз морфометричних показників коропа коі японської лінії Cyprinus carpio koi на прикладі чотирьох основних порід / О. О. Лисак, П. Г. Шевченко, В. В. Цедик // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. — 2014. — № 11. — С. 276—281.
 13. Лысак А. А. Сравнительная характеристика пластических признаков различных цветных форм карпов кои (Сyprinus carpio koi) / А. А. Лысак, П. Г. Шевченко, В. В. Цедык // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого. — 2014. — № 2(11). — С. 98—106.
 14. Годівля риб / [Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю.О. та ін.]. — К. : Вища освіта, 2001. — 269 с.
 15. Бєлошапка Т. В. Використання вітамінних комплексів у годівлі коропа / Т. В. Бєлошапка, Н. М. Матвієнко // Prospects of World science–2014, X International scientific and practical conference, July 30–August 7, 2014 : proceed. Vol. 8. — Sheffield, 2014. — P. 3—5.
 16. Использование витаминов А и В6 инкапсулированных в полимерные носители, при выращивании мальков чешуйчатого карпа / Т. В. Белошапка, А. М. Водяницкий, Н. Н. Матвиенко [и др.] // Cучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України : І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнар. участю, 8–9 жовт. 2014 р. : тези доп. — Дніпропетровськ, 2014. — С. 111—113.
 17. Бєлошапка Т. В. Вплив вітамінів А та В6 на рибницько-біологічні показники цьоголіток коропа коі / Т. В. Бєлошапка, Н. М. Матвієнко // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : VIIІ Міжнар. iхтіол. наук.-практ. конф. : тези доп. — Херсон, 2015. — С. 19—22.
 18. Привезенцев Ю. А. Рыбоводство / Ю. А. Привезенцев, В. А. Власов. — М. : Мир, 2007. — 456 с.
 19. Биологические препараты и химические вещества в аквакультуре / [Давыдов О. Н., Абрамов А. В., Куровская Л. Я. и др.]. — К. : Логос, 2009. — 307 с.
 20. Гусев Е. Е. Химизация рыбоводства / Гусев Е. Е. — М. : Россельхозиздат, 1985. — 224 с.
 21. Мартышев Ф. Г. Прудовое рыбоводство / Мартышев Ф. Г. — М. : Высшая школа, 1973. — 428 с.
 22. Бахарева А. А. Витамины и витаминные премиксы при выращивании рыб в индустриальной аквакультуре : автореф. дисc. на соискание уч. степени докт. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / А. А. Бахарева. — Астрахань, 2001. — 30 с.
 23. Дрошнев А. Е. Разработка комплексного препарата «Витарол-Е» для антиоксидантной и антибактериальной защиты карповых рыб при аэромонозе : автореф. дисc. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.01.06 «Биотехнология», 06.02.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология» / А. Е. Дрошнев. — Щелково, 2010. — 28 с.
 24. Попик І. М. Стан імунної й антиоксидантної систем організму коропа залежно від рівня вітаміну А у раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.03 «Рибництво» / І. М. Попик. — Львів, 2013. — 17 с.