Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 2(36): 73-81
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.073
УДК: [639.3.043.13:636.087.73]:597-111.1.05

pdf35

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ АМАРАНТУ (AMARANTHUS) НА РИБНИЦЬКІ ТА ДЕЯКІ ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДВОЛІТОК КОРОПА

Р. А. Паламарчук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Дерень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. В. Качай, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь

Мета. Вивчити механізм та здійснити порівняльну характеристику впливу меленого насіння амаранту і олії амаранту, при додаванні до складу основного раціону дволіток коропа, на рибницькі і деякі фізіолого-біохімічні показники їх організму.

Методика. Дослідження проведено у Львівській дослідній станції Інституту рибного господарства НААН, дотримуючись загальноприйнятих у рибництві правил постановки та повторностей. Об’єктом дослідження були дволітки коропа. Масову частку білка визначали за методом К’єльдаля, вміст жиру — за методом С. В. Рушковського. Вміст гемоглобіну в крові коропів визначали гемоглобін-ціанідним методом (з ацетоннінгідрином). Кількість еритроцитів у крові коропів підраховували в камері Горяєва. Одержані цифрові результати опрацьовували статистично за допомогою стандартного пакету статистичних програм Microsoft EXCEL.

Результати. Використання амаранту в годівлі дволіток коропа позитивно впливає на їх ріст та виживання, поживність м’яса та збільшення вмісту гемоглобіну в крові.

Встановлено, що при додаванні до корму 10% змеленого насіння і 5% олії амаранту впродовж всього сезону вирощування середня маса дволіток коропа була вищою відповідно на 4,2 і 5,2%, рибопродуктивність — на 5,9% і 7,1%. Згодовування корму із добавкою амаранту сприяло зростанню вмісту протеїну в м’язах коропів відповідно на 2,1% (Р<0,01) і 1,3% (Р<0,05). Вміст гемоглобіну в крові коропів, яким згодовували мелене насіння амаранту, зросла на 10,2%, а при згодовуванні олії амаранту — на 3,7% відносно контрольної групи риб. Кількість еритроцитів за згодовування олії амаранту зріс на 7%.

Амарант вводять до складу кормосуміші на заміщення злакової складової, попередньо піддавши термічній обробці.

Наукова новизна. Незважаючи на високі кормові, продовольчі та лікарські властивості, амарант не використовується в рибництві як кормова добавка. За отриманими результатами випробувань визначено норми та методи введення досліджуваної добавки до складу основного раціону дволіток коропа.

Практична значимість. Впровадження отриманих результатів забезпечить можливість підвищення рибопродуктивності ставів за рахунок згодовування штучних кормів покращеного складу. Це дозволить знизити витрати штучного корму та отримати вищі прирости при вирощуванні, покращити фізіологічні показники коропа.

Ключові слова: дволітки коропа, кормова добавка, амарант, рибопродуктивність, фізіолого-біохімічні показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ноллед Лоуд. Європа проти антибіотиків / Ноллед Лоуд // Тваринництво України. — 2005. — № 2. — С. 19—20.
 2. Котов Н. Т. Кормова культура — амарант / Н. Т. Котов, Л. А. Мірошниченко, Є. П. Шаталов // Сучасні аграрні технології. — 2012. — № 10. — C. 14—21.
 3. Purification and characterization of a betanidin glucosyltransferase from Amaranthus tricolor L. catalyzing non-specific biotransformation of flavonoids / S. D. Shibendu, S. G. Samiran, B. M. Biswapriya [et. al.] // Plant Science. — 2013. — Vol. 211. — P. 61—69. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2013.07.003
 4. Карунський О. Й. Хімічний та амінокислотний склад амаранту / О. Й. Карунський, А. В. Стрілець // Вісн. держ. агроеколог. ун-ту. — 2008. — № 2 (23). — C. 190—192.
 5. Карасьова Н. В. Перспективи використання амаранту / Н. В. Карасьова // Хранение и переработка зерна. — 2009. — № 1. — C. 31—33.
 6. Воронков М. Ф. Насінництво нових сортів амаранту / М. Ф. Воронков // Підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, асп. і здоб. Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва, 11–14 січ. 2011 р. : матеріали. — Харків, 2011. — C. 60—61.
 7. Железнов О. Амарант — культура XXI століття / О. Железнов // Хімія. Агрономія. Сервіс. — 2009. — № 5—6.
 8. Выштакалю А. Б. Физиологическое состояние и продуктивность кур яичного направления при скармливании им витаминно-травяной муки из амаранта : дисс. … канд. биол. наук : 03.00.13 / Выштакалю Александра Борисовна. — Казань, 2000. — 200 с.
 9. Effect of feeding amaranth on growth efficiency and health of market pigs / Z. Zraly, B. Pisaikova, H. Hudcova, M. Trakova [et. al.] // Acta Vet. Brno. — 2004. — Vol. 73. — P. 437—444. http://dx.doi.org/10.2754/avb200473040437
 10. The use of amaranth (genus Amaranthus L.) in the diets for broiler chickens / B. Pisarikova, Z. Zraly, S. Kracmar [et al.] // Veterinarni Medicina. — 2006. — Vol. 51. — P. 399—407.
 11. Бескровная Н. И. Опыты применения муки из семян амаранта в составе комбикорма для рыбы / Н. И. Бескровная, Ю. В. Дуда, В. В. Рожков // Стан та перспективи використання водного басейну Поділля: промислові, екологічні, туристичні аспекти : Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2010 р. : тези доп. — Кам’янець-Подільський, 2010. — С. 5—6.
 12. Гальцев В. П. Огляд застосування амаранту та один зі способів отримання амарантової олії, як джерела сквалену / В. П. Гальцев, П. І. Стоцький, В. Б. Сєнік // Аграр. вісн. Причорномор’я. — 2012. — Вип. 63. — C. 188—191.
 13. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб / Ю. О. Желтов // Рибне господарство. — 2003. — Вип. 62. — С. 23—28.
 14. Петухова Е. А. Зоотехнический анализ кормов / Е. А. Петухова, Р. Ф. Бессарабова, Л. Д. Халенева, О. А. Антонова. — М. : Колос, 1981. — 256 с.
 15. Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і обчислення вмісту сирого білку. Метод К’єльдаля (ISO 5983:1997, IDT): ДСТУ ISO 5983: 2003. — [Чинний від 2005-10-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — IV, 8 с. — (Національний стандарт України).
 16. Корми для тварин. Визначення вмісту жиру (ISO 6492:1999, SDT): ДСТУ ISO 6492:2003. — [Чинний від 2005-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — IV, 8 с. — (Національний стандарт України).
 17. Дервиз Г. В. Определение гемоглобина фотоелэктроколориметром ФЭК / Г. В. Дервиз, А. И. Воробьев // Лабораторное дело. — 1959. — № 3. — С. 56—59.
 18. Иванова Н. Т. Методика некоторых гематологических показателей у рыб / Н. Т. Иванова // Типовые методики исследований продукивности видов рыб в пределах их ареалов : сб. научн. тр. Ч. 1. — Вильнюс, 1974. — С. 83—90.
 19. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Плохинский Н. А. — М. : Колос, 1969. — 256 с.