Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 2(36): 38-47 
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.038
УДК [597-1.05:597-14]:597.553.2

pdf35

БІОХІМІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕДЛИЧИНОК ТРЬОХ ВИДІВ ЛОСОСЕВИХ В ОДНОДОБОВОМУ ВІЦІ

Є. О. Барило, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів

Мета. Дослідити і проаналізувати морфометричні та деякі біохімічні показники передличинок струмкової форелі, райдужної форелі та американської палії у постембріональному періоді в умовах господарства «Рибний потік» Закарпатської області з метою використання отриманих даних у наукових та практичних роботах, що стосуються вирощування молоді цінних видів риб.

Методика. Матеріалом для дослідження слугували однодобові вільні ембріони (передличинки) струмкової та райдужної форелей і американської палії (гольця). Морфометричні показники досліджувалися згідно з методиками Н. О. Ланге, Є. Н. Дмитрієвої. У тканинах, взятих для біохімічних досліджень, визначали вміст загальних ліпідів методом Фолча. На окремі класи ліпіди розділяли методом тонкошарової хроматографії.

Результати. На основі отриманих результатів проведено порівняльний аналіз морфометричних промірів та біохімічних показників однодобових передличинок струмкової та райдужної форелей, а також американської палії.

Досліджено морфометричні та біохімічні видові особливості передличинок у постембріональний період. Наведено видові відмінності морфометричних промірів.

Встановлено достовірні відмінності за вмістом ліпідів у тілі та жовтковому мішку вільних ембріонів. Так, у тілі американської палії встановлено вищий вміст фосфоліпідів та триацилгліцеролів у порівнянні зі струмковою фореллю. Також зафіксовано у жовтковому мішку американської палії більшу кількість моно- і диацилгліцеролів, вільного холестеролу, НЕЖК, триацилгліцеролів та ефірів холестеролу. У порівнянні зі струмковою фореллю, як у тілі, так і в жовтковому мішку райдужної форелі встановлено вірогідне зростання моно- і диацилгліцеролів, вільного холестеролу та НЕЖК, а також вищий вміст загальних ліпідів, триацилгліцеролів та ефірів холестеролу у жовтковому мішку.

Наукова новизна. Уперше проведені роботи з вивчення та порівняння видових особливостей розвитку передличинок струмкової і райдужної форелей та палії у пост-ембріональний період.

Практична значимість. Результати роботи будуть використані для подальших порівняльних та моніторингових досліджень, а також встановлення темпів лінійного та вагового росту, ліпідного обміну даних видів риб та надання практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності вирощування молоді лососевих риб.

Ключові слова: струмкова форель, райдужна форель, американська палія, передличинки, морфометричні показники, біохімічні показники, загальні ліпіди, класи ліпідів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Єгоров Б. В. Стан та перспективи розвитку форелівництва у рибоводних господарствах України / Б. В. Єгоров, Л. В. Фігурська // Зернові продукти і комбікорми. — 2011. — № 2. — С. 37—39.
 2. Борейко В. І. Роль рибництва в забезпеченні продовольчої безпеки країни / В. І. Борейко, Н. П. Павлюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. — 2012. — Вип. 2(58). — С. 13—19.
 3. Comparison of the survival and growth performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and brown trout (Salmo trutta fario) fry / V. Kizak, Y. Guner, M. Turel [et al.] // African J. of Agricultural Research. — 2011. — Vol. 6(25). — P. 5672—5674. — doi: 10.5897/AJAR10.838
 4. Динаміка росту струмкової форелі в індустріальних умовах господарства «ІШХАН» до статевозрілості / А. І. Мрук, Л. Л. Тертерян, О. І. Худий [та ін.] // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : V Міжн. іхтіол. наук.-прак. конф. : матер. — Чернівці, 2012. — С. 172—176.
 5. Турятин І. І. Риби Карпатських водойм / Турятин І. І. — Ужгород : Карпати, 1982. — 144 с.
 6. Comparison of chemical contents and consumer acceptance of albino rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1782) with brook trout (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) and normal pigmented rainbow trout / S. Koese, C. Erkebany, I. Kurtoglu [et al.] // J. Fish. Aquat. Sci. — 2001. — № 18. — P. 81—86.
 7. Evaluation of brook trout production in a coldwater recycle aquaculture system / G. Fischer, J. Held, C. Hartleb, [et al.] // Aquaculture. — 2009. — Vol. 41. — P. 109—113. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaeng.2009.06.012
 8. Comparison of hatching performances and yolk sac absorptions of Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811), brook trout (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) and their hybrid / [N. Bascinar, M. Kocabas, S. Sahin, İ. Okumus] // Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. — 2010. — № 16. — P. 205—209.
 9. Okumus I. A comparative study on water column and bottom feeding habit of tank reared brook trout (Salvelinus fontinalis) / I. Okumus, N. Bascinar // Turk. J. Mar. Sci. — 2002. — № 8. — P. 17—26.
 10. Rasmussen R. S. Effect of growth rate on quality traits and feed utilisation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and brook trout (Salvelinus fontinalis ) / R. S. Rasmussen, T. H. Ostenfeld // Aquaculture. — 2000. — Vol. 184. — P. 327—337. http://dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(99)00324-5
 11. Karabulut H. A. Effects of different feed and temperature conditions on growth, meat yield, survival rate, feed conversion ratio and condition factor in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings / H. А. Karabulut, I. Yandi, N. M. Aras // Journal of Animal and Veterinary Advances. — 2010. — № 9(22). — P. 2818—2823. http://dx.doi.org/10.3923/javaa.2010.2818.2823
 12. Ланге Н. О. Методика эколого-морфологических исследований развития молоди рыб / Н. О. Ланге, E. Н. Дмитриева // Исследования размножения и развития рыб. — М. : Наука, 1981. — С. 67—88.
 13. Folch J. A simple method fof the isolation and purification of total lipids from animal tissues / J. Folch, М. Lees, G. H. Stoane-Stanley // J. Biol. Chem. — 1957. — Vol. 226, №1. — Р. 497—509.
 14. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / [Влізло В. В., Федорук Р. С., Ратич І. Б. та ін.]; ред. Влізло В. В. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 764 с.
 15. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Плохинский Н. А. — М. : Колос, 1969. — 362 с.
 16. Tocher D. R. Metabolism andfunctionsof lipids and fatty acidsinteleost fish / D. R. Tocher // Rev.Fish. Sci. — 2003. — № 11. — С. 107—184. http://dx.doi.org/10.1080/713610925