Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 3(33): 91-98
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.03.091
УДК [639.3.043.13:636.087.7]:639.371.52

pdf35

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК NUPRO® І BIO-MOS® НА РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОЩУВАННЯ ДВОЛІТОК КОРОПА (CYPRINUS CARPIO CARPIO)

А. В. Ващенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. М. Матвієнко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив кормових добавок NUPRO® і BIO-MOS® на результати вирощування дволіток коропа (Cyprinus carpio L.).

Методика. Дослідження впливу кормових добавок NUPRO® і BIO-MOS® на рибопродуктивні показники дволіток коропа нивківського лускатого внутрішньопородного типу проведені за загальноприйнятою методологією.
Досліди проводилися в умовах ДПДГ «Нивка» Інституту рибного господарства НААН протягом 3 місяців. Для досліджень використовувалися стави площею по 0,5 га, які були зарибнені однорічками коропа. Густота посадки становила 3,0 тис. екз./га.

Результати. Дослідженнями встановлено, що при згодовуванні дволіткам коропа збалансованого комбікорму рецепту ПКС 111-2/2/4, збагаченого кормовою добавкою NUPRO® в кількості 5%, а також BIO-MOS® (2%) підвищується інтенсивність їх росту в порівнянні з такою контрольної групи, якій згодовували комбікорм цього ж складу без добавок. Використання кормової добавки в складі комбікорму сприяє збільшенню приростів риби на 12,4% при використанні BIO-MOS® та на 57,3% — NUPRO®; збільшується також вихід риби відповідно на 2 і 4%. Також зменшуються витрати кормів, які склали відповідно 2,8 і 2,6 проти 3 кг/кг приросту риби в контролі.
Гідрохімічні показники в експериментальних ставах перебували в межах норми, температурний режим був оптимальним для росту і розвитку риб.
Отже, введення до складу раціону дволіток коропа цих кормових добавок сприяє отриманню додаткових приростів риби та більш ефективному використанню корму.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз впливу введення до складу комбікорму кормових добавок NUPRO® і BIO-MOS® на продуктивні показники дволіток коропа нивківського лускатого внутрішньопорідного типу.

Практична значимість. З метою підвищення рибопродуктивності та зменшення витрат корму на вирощування запропоновано використовувати в годівлі дволіток коропа кормові добавки NUPRO® і BIO-MOS®.

Ключові слова: дволітки коропа, кормові добавки NUPRO® і BIO-MOS®, рибопродуктивність, витрати корму.

ЛІТЕРАТУРА

1. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб / Грициняк І. І. — К., 2007. — 237с.
2. Гринжевський М. В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури / М. В. Гринжевський, А. В. Пекарський. — К. : Поліграф Консалтинг, 2004. — 328 с.
3. Грициняк І. І. Обмін ліпідів у риб / Грициняк І. І., Смолянінов К. Б., Янович В. Г. — Львів : Тріада плюс, 2010. — 336 с.
4. Желтов Ю. А. Организация кормления разновозрастных групп карпа в фермерских рыбных хозяйствах / Желтов Ю. А. — К. : ИНКОС, 2006. — 285 с.
5. Fish meal, fish oil replacements in sea bream, sea bass diets need nutritional compensation / S. Ceulemans, P. Coutteau, A. Van Halteren [et al.] // Global Aquacult. Adv. — 2003. — Vol. 6 (1). — P. 46—51.
6. Spring P. Mycotoxins — a rising threat to aquaculture? / P. Spring, D. F. Fegan // Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries : Proceedings of Alltech’s 21st Annual Symposium / [eds. T. P. Lyons, K. A. Jacques]. — Nottingham : University Press, 2005. — Р. 323—332.
7. Gonzalez-Vecino J. L. Breakthrough in broodstock nutrition / J. L. Gonzalez-Vecino // Seafish Aquaculture: Marine Finfish News. — 2002. — № 1. — P. 4.
8. The effects of some fodder bioadditives on the Production performances of brook trout (Salvelinus fontinalis) / A. Barbu, A. Şara, M. Benţea [et al.] // Lucrări ştiinţifice Zootehnie şi Biotehnologii, Timişoara. — 2009. — Vol. 42. — № 2. — P. 8—13.
9. Есенбаева К. С. Влияние кормовой добавки Био-Мос на продуктивность кроликов : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук / Е. С. Есенбаева. — Тюмень, 2005. — 42 с.
10. Достоєвський П. П. Антибактеріальний препарат БІО-МОС / П. П. Достоєвський // Здоров’я тварин і ліки. — 2007. — № 9. — С. 2—3.
11. Крук Ю. Эффективность применения НуПро в Польше / Ю. Крук // Фокус на птицеводство. — 2009. — № 3. — С. 2.
12. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб / Ю. О. Желтов // Рибне господарство. — 2003. — Вип. 62. — С. 23—28.
13. Алекин О. А. Основы гидрохимии / Алёкин О. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1970. — 440 с.
14. Фермерське рибництво / [Грициняк І. І., Гринжевський М. В., Третяк О. М. та ін.]. — К., 2008. — 556 с.