Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 3(33): 77-90
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.03.077
УДК 639.3.045.69.25.47

pdf35

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СТИМУЛЯТОРІВ НЕРЕСТОВОГО СТАНУ В УМОВАХ ШТУЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ СТЕРЛЯДІ (ACIPENSER RUTHENUS L.)

В. О. Коваленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
О. С. Поплавська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
В. М. Шумова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідження ефективності заміни традиційного для осетрівництва, але дефіцитного і високовартісного препарату осетрових гіпофізів на його короповий аналог та на препарати, які стимулюють власну гонадотропну функцію гіпофізу плідників стерляді при одержанні потомства цього виду риб в умовах аквакультури.

Методика. Дослідження проведено за науковою тематикою НУБіП України протягом 2013–2015 рр. в умовах навчально-науково-виробничої лабораторії рибництва кафедри аквакультури (інкубцех і рибницька установка із замкнутим водопостачанням). Контролем в експерименті щодо порівняльної оцінки ефективності використання різних стимуляторів нерестового стану плідників стерляді за штучного відтворення цієї риби слугував препарат Reproginol (порошок ацетонованих гіпофізів осетрових риб у капсулах по 50 мг). Дослідний варіант 1 — препарати ацетонованих гіпофізів карася і сазана (не більше 1,5 років від заготівлі). Дослідний варіант 2 — експериментальний синтетичний стимулятор нерестового стану риб Vadilen-2 (розробник препарату — доцент кафедри аквакультури НУБіП України Коваленко В.О.). Збір і опрацювання матеріалів експериментів здійснювали за загальноприйнятими у рибництві стандартними методами досліджень.

Результати. Встановлено стимулюючий вплив препарату Vadilen-2 на гонадотропну функцію гіпофізу плідників стерляді і перехід риб з 4-ї на 5-ту стадію зрілості. Підібрано ефективні дози препарату Vadilen-2 за температури води в межах 13–15°С для самиць і самців стерляді — 0,8–1,0 і 0,5–0,6 мг на 1 кг маси плідника відповідно. Відзначено, що самиці стерляді, яких утримували у басейнах рециркуляційної установки, за відсутності сезону зимівлі показали значно гірші результати в інкубаційній кампанії, ніж риби, яких взимку утримували у воді з температурою, характерною для природних водойм. Підтверджено можливість заміни препарату осетрових гіпофізів на його коропові аналоги за штучного відтворення стерляді та доцільність використання препарату «Танін» як речовини для знеклеювання ікри.

Наукова новизна. Вперше в Україні проведено порівняльну оцінку і доведено ефективність використання препаратів різного походження і характеру стимулюючого впливу для індукції нерестового стану у плідників стерляді за її штучного відтворення.

Практична значимість. Одержані результати рекомендовано для виробничого впровадження на підприємствах осетрової аквакультури. Матеріали розробки також будуть використані для навчально-методичних посібників з підготовки фахівців рибної галузі в Національному університеті біоресурсів і природокористування України за напрямом підготовки «Водні біоресурси та аквакультура» і за спеціальністю «Водні біоресурси» (спеціалізація «Осетрівництво»).

Ключові слова: стерлядь, гіпофіз, Vadilen-2, нерестовий стан, ікра, сперма, танін, запліднення, інкубація.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мильштейн В. В. Осетроводство / Мильштейн В. В. — М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1982. — 151 с.
2. Баранникова И. А. Проблема сохранения осетровых в современный период / И. А. Баранникова, С. И. Никоноров, А. Н. Белоусов // Осетровые на рубеже XXI века : Междунар. конф. : тез. докл. — Астрахань, 2000. — С. 7—9.
3. Виноградов В. К. Новые концептуальные подходы к проблеме развития осетрового хозяйства России / В. К. Виноградов // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : II Междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. — Астрахань, 2001. — С. 11—16.
4. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / О. М. Третяк, Б. О. Ганкевич, О. М. Колос [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 4. — С. 4—22.
5. Поплавская Е. С. Методические подходы к формированию маточных стад осетровых видов рыб в хозяйствах аквакультуры / Е. С. Поплавская // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : ХVIII Междунар. науч.-практ. конф., 28-29 мая 2015 г., г. Горки : матер. докл. — Горки : БГСХА, 2015. — С. 200—204.
6. Гончаров Б. Ф. Синтетический аналог люлиберина – новый перспективный стимулятор созревания половых продуктов осетровых рыб / Б. Ф. Гончаров // Доклады АН СССР. — 1984. — Т. 276, № 4. — С. 1002—1006.
7. Подушка С. Б. Вариабельность в чувствительности производителей стерляди к сурфагону / С. Б. Подушка // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : II Междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. — Астрахань : Нова, 2001. — С. 29—30.
8. Евгениуш Б. Использование препарата Ovopel в индустриальном рыбоводстве Польши / Б. Евгениуш, В. Костылев // Современное состояние рыбоводства на Урале и перспективы его развития : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. — Екатеринбург, 2003. — С. 29—31.
9. Коваленко В. О. Досвід використання в Україні синтетичного гонадотропного препарату «Нерестин-5» при відтворенні стерляді в промисловому масштабі / В. О. Коваленко, А. В. Куліш // Рибне господарство.— 2006. — Вип. 65. —
С. 41—48.
10. Основные результаты испытаний препаратов серии «Нерестин» при искусственном воспроизводстве рыб в 2006 году / Н. Н. Мотлох, В. А. Коваленко, Д. П. Лисник [и др.] // Рыбоводство и рыбное хозяйство. — 2006. — № 12. — С. 15—30.
11. Чебанов М. С. Руководство по разведению и выращиванию осетровых рыб / Чебанов М. С., Галич Е. В., Чмырь Ю. Н. — М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2004. — 136 с.
12. Подушка С. Б. Прижизненное получение икры у осетровых рыб / С. Б. Подушка // Биологические ресурсы и проблемы развития аквакультуры на водоемах Урала и Западной Сибири : Всерос. науч.-практ. конф., Тюмень, 1996 г. : тезисы докл. — Тюмень, 1996. — С. 115—116.
13. Досвід отримання потомства стерляді (Acipenser ruthenus L.) в лабораторії рибництва кафедри аквакультури НУБіП України / В. О. Коваленко, Р. В. Кононенко, В. М. Шумова [та ін.] // Зб. наук. праць Вінницького НАУ. — 2013. — Вип. 5 (78). — С. 140—148. — (Серія: Сільськогосп. науки).
14. Поплавська О. С. Проблеми і шляхи удосконалення технології штучного відтворення стерляді / О. С. Поплавська, В. О. Коваленко // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : VІІ Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., 10-13 вер. 2014 р., Мелітополь-Бердянськ : матер. доп. — Херсон : Грінь Д.С., 2014. — С. 194—197.