Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 3(33): 67-76
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.03.067
УДК 639.31:631.82:631.86:597.551.2

pdf35

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОЩУВАННЯ РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПОВИХ (CYPRINIDAE) РИБ ДЛЯ ВСЕЛЕННЯ У ВОДОЙМИ ПОНИЗЗЯ ДНІПРА

Ю. М. Лошкова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
В. Ю. Шевченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Удосконалити технологію вирощування дволіток коропових риб шляхом складання математичних рівнянь прогнозування результатів вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб у ставах, зокрема рибопродуктивності, в залежності від рівня інтенсифікаційних заходів.

Методика. Дослідження ґрунтуються на теоретичних, експериментальних і лабораторних методах, прийнятих у рибогосподарських, фізико-хімічних і гідробіологічних дослідженнях.

Результати. Дослідженнями встановлено, що запропоновані нами математичні рівняння дозволяють визначити показники результатів вирощування коропа, білого товстолобика та білого амура як рибопосадкового матеріалу для вселення у природні водойми пониззя Дніпра. Застосування математичних рівнянь, в яких враховано застосування інтенсифікаційних заходів (органічні добрива, представлені перегноєм, і мінеральні добрива, представлені аміачною селітрою і суперфосфатом), дає можливість прогнозувати рибопродуктивність вирощувальних ставів.

Наукова новизна. Отримано математичну модель прогнозування ефективності вирощування дволіток коропових риб за умов застосування певних технологічних чинників, зокрема органічних і мінеральних добрив.

Практична значимість. Отримана математична модель дає можливість прогнозувати вірогідну ефективність вирощування дволіток коропових риб за умов застосування деяких технологічних чинників.

Ключові слова: коропові риби, дволітки, органічні добрива, мінеральні добрива, рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гринжевський М. В. Аквакультура України (організаційно-економічні аспекти) / Гринжевський М. В. — Львів : Вільна Україна, 1998. — 365 с.
2. Шерман І. М. Технологія виробництва продукції рибництва / І. М. Шерман, В. Г. Рилов — К. : Вища освіта, 2005. — 351 с.
3. Харитонова Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства / Харитонова Н. Н. — К. : Наукова думка, 1984 — 196 с.
4. Просяный В. С. Опыт применения минеральных удобрений в прудовых хозяйствах Украинской СССР / В. С. Просяный // Применение минеральных удобрений в рыбоводных прудах. — К. : Урожай, 1969. — С. 6—9.
5. Винберг Г. Г. Удобрение прудов / Г. Г. Винберг, В. П. Ляхнович. — М. : Пищевая промышленность, 1965. — 272 с.
6. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1973. — 262 с.
7. Кражан С. А. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства / С. А. Кражан, Л. И. Лупачева. — Львов : Редакционно-издательский отдел областного управления по печати, 1991. — 102 с.
8. Поліщук В. С. Методичний посібник для практичної підготовки по вивченню кормової бази риб за навчальної дисципліни «Гідробіологія» спеціальності 6.130.300 «Водні біоресурси» в аграрних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації / В. С. Поліщук, Л. В. Борткевич. — Херсон : Колос, 2006. — 66 с.
9. Відомчі норми технологічного і будівельного проектування підприємств по вирощуванню товарної риби та відтворенню рибних запасів. — К. : Укррибпроект, 2000. — 142 с.