Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 3(33): 55-66
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.03.055
УДК 597.583.4:639.2

pdf35

СТРУКТУРА ЛЮБИТЕЛЬСЬКИХ УЛОВІВ ТА ЇХ ЧАСТКА В ЗАГАЛЬНОМУ ВИЛОВІ РИБИ НА КАХОВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ

М. Л. Максименко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення видового та вагового складу любительських уловів та їх частки в загальному вилові риби на Каховському водосховищі.

Методика. В основу роботи покладено іхтіологічний матеріал, отриманий з уловів рибалок-любителів та дані промислових уловів ставних сіток кроком вічка 36–120 мм протягом періоду 2011–2013 рр. у верхній та середній частинах Каховського водосховища. Збір та опрацювання даних здійснювали за загальноприйнятими методиками. Всього за період досліджень проаналізовано 7775 екз. риб з 455 добових уловів рибалок-любителів, а також 18165 екз. — з промислових уловів за 6435 сіткодіб. Статистичне опрацювання даних здійснювали за допомогою електронних таблиць MS Excel.

Результати. В уловах рибалок-любителів на Каховському водосховищі (без урахування вилову риби підводними мисливцями) налічується 27 видів риб (64% іхтіофауни водосховища), що відносяться до 7 родин. Розрахунковий улов за один завершений вихід на риболовлю в зоні досліджень на Каховському водосховищі становив 27,7 екз. риб, або 2,4 кг. Видове різноманіття та обсяги добових уловів рибалок-любителів коливалися в залежності від засобів ловлі (з човна або берега) та риболовного сезону (з льоду або на відкритій воді). Усереднений добовий улов на Каховському водосховищі знаходився в межах встановленої Правилами рибальства норми (3 кг), за виключенням ловлі з човна, де спостерігається незначне його перевищення (3,1 кг), проте серед уловів, що безпосередньо підлягали аналізу, 20,4% перевищували за вагою добову норму вилову. Загальний вилов риби рибалками-любителями на Каховському водосховищі склав 747 т (3,5 кг/га), або 33% промислового вилову. Встановлено, що промислове і любительське рибальство на Каховському водосховищі базуються на одних і тих же масових видах риб: карась сріблястий (Carassius auratus gibelio), плітка (Rutilus rutilus), лящ (Abramis brama), судак (Sander lucioperca). При цьому в уловах рибалок-любителів значну частину складають види, що промислом освоюються в меншій мірі або не освоюються зовсім, у тому числі смітні і малоцінні у рибогосподарському сенсі види. Даний факт підтверджує меліоративну роль любительського рибальства, на яку неодноразово вказували дослідники на інших водоймах.

Наукова новизна. Вперше на сучасному етапі надано оцінку якісних та кількісних параметрів любительських уловів риби на Каховському водосховищі.

Практична значимість. Встановлено обсяги вилову риби на Каховському водосховищі з урахуванням вилову рибалками любителями. Надані пропозиції щодо врахування об’ємів любительського вилову в розрахунках лімітів та допустимих обсягів вилучення водних біоресурсів.

Ключові слова: Каховське водосховище, любительське рибальство, рекреаційне рибальство, промислове рибальство, засоби ловлі, структура улову, добова норма вилову, ліміти вилову.

ЛІТЕРАТУРА

1. Новицкий Р. О. Селективна роль любительского рибальства на внутрішніх водоймах України / Р. О. Новицкий, Д. Л. Бондарев, А. Г. Яровий // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. научн.-практ. конф. молодых ученых, 25–28 февр. 2002 г., Киев : матер. — К. : ИРХ УААН, 2002. — С. 46—48.
2. Дудник С. В. Оцінка впливу різних способів рибальства на стан іхтіофауни внутрішніх водойм України / С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 4. — С. 65—69.
3. Максименко М. Л. Чисельність та склад рибалок-аматорів Каховського водосховища / М. Л. Максименко // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 4. — С. 9—15.
4. Новицкий Р. А. Научные исследования и любительское рыболовство в Приднепровье / Р. А. Новицкий, О. А. Христов, Д. Л. Бондарев // Рыбное хозяйство Украины. — 1999. — № 4. — С. 58—60.
5. Объемы и состав уловов рыболовов-любителей на Каховском водохранилище / А. Г. Дробот., Ю. Г. Кузьменко, Т. В. Спесивый, М. Л. Максименко [и др.] // Рыбное хозяйство Украины. — 2003. — № 5. — С. 4—6.
6. Фатхулин Ш. Г. Состояние любительского рыболовства в бассейне Средней Волги / Ш. Г. Фатхулин, Л. Н. Фатхулина // Известия Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. — 1978. — Т. 138. — С. 116—128.
7. Бойцов М. П. Численность судака и его использование в Иваньковском и Угличском водохранилищах / М. П. Бойцов // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 1980. — Вып. 145. — С. 46—51.
8. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. — К. : ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
9. Методические указания по изучению влияния любительского рыболовства на состояние рыбных запасов внутренних водоемов. — Л., 1979. — 20 с.
10. Лапач С. Н. Статистика в науке и бизнесе / С. Н. Лапач, A. B. Чубенок, П. Н. Бабич. — К. : МОРИОН, 2002. — 640 с.
11. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України: дис. … доктора біол. наук: 03.00.10 / Бузевич Ігор Юрійович. — К., 2012. — 297 с.
12. Захарченко І. Л. Стан популяцій основних промислових видів риб Каховського водосховища / І. Л. Захарченко, М. Л. Максименко, Н. Ю. Рубцова // Питання біоіндикації та екології. — 2014. — Вип. 19, № 2. — С. 184—193.
13. Максименко М. Л. Подводная охота как фактор антропогенного воздействия на состояние популяций промысловых видов рыб внутренних водоемов / М. Л. Максименко // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : VI Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., 9–11 жовт. 2013 р., Тернопіль : матер. — Тернопіль : Вектор, 2013. — С. 192—194.
14. Правила любительського і спортивного рибальства : Затв. Наказом Держкомрибгоспу України № 1 від 15.02.99.