Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 3(33): 46-54
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.03.046
УДК 574.64:597.08 (285.33+26)

pdf35

ХЛОРОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДИ У РИБАХ КІЛІЙСЬКОЇ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ (2003–2005 РР.)

Ю. М. Ситник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
М. Г. Мардаревич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Т. О. Берсан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення та аналіз вмісту хлорорганічних пестицидів (ХОП) у органах та тканинах бентофагів та хижих видів риб Кілійської дельти Дунаю (гирло Восточне) та порівняння їх з результатами попередніх років.

Методика. Проведення аналізів проб гідробіонтів на вміст залишкових хлорорганічних пестицидів проводили за допомогою газорідинної хроматографії (ГРХ) за єдиною методикою. Хроматографічний аналіз проводився на газовому хроматографі «Цвет-5» з електронно-захоплювальним детектором в Інституті гідробіології Національної академії наук України.

Результати. Стійкі хлорорганічні пестициди, вирізняються вираженою персистентністю у навколишньому середовищі і характеризуються високою здатністю до міграції та накопичення у різних ланках трофічних ланцюгів водних екосистем. У досліджуваних органах і тканинах відібраних видів риб, за наявності певної кількості жиру — фіксація залишкової кількості хлорорганічних пестицидів. Серед бентофагів за вмістом ХОП в органах і тканинах (сумарно) ряд виглядає наступним чином (у порядку зростання): рибець → тарань → сазан → лящ → карась сріблястий. Серед хижаків: білизна (жерех) → окунь → сом → судак.

Наукова новизна. В останні роки багато вчених у всьому світі знову повертається до вивчення проблеми накопичення та розподілу (перерозподілу) ХОП у компонентах водних екосистем. Це пов’язано з наявністю певних загроз для довкілля та здоров’я людини, що може призвести до негативних наслідків у результаті споживання риби як вищої трофічної ланки прісноводних екосистем України.

Практична значимість. Отримані дані свідчать про те, що основні промислові види риб Кілійської дельти Дунаю містять залишкову кількість пестицидів. Це вказує на необхідність проведення постійного гігієнічного та токсикологічного контролю риби, що виловлюється та реалізується. Відмічена закономірність нижчого рівня накопичення ХОП у менш рухливих видів бентофагів (лящ, карась сріблястий) порівняно із активнішими (рибець, тарань, сазан), підтверджується даними цього дослідження.

Ключові слова: забруднення, хлорорганічні пестициди (ХОП), ДДТ та його метаболіти, α- і γ-ізомери ГХЦГ.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гидроэкология украинского участка Дуная и сопредельных водоемов / [Харченко Т. А., Тимченко В. М., Ковальчук А. А. и др.]. — К. : Наук. думка, 1993. — 328 с.
2. Маслова О. В. Аккумуляция хлорорганических пестицидов в рыбах и макробеспозвоночных / Маслова О. В., Комаровский Ф. Я., Брагинский Л. П. // Гидроэкология украинского участка Дуная и сопредельных водоемов — К. : Наук. думка, 1993. — 225 с.
3. Лозовіцький П. С. Специфічні речовини токсичної дії у воді річки Дунай / П. С. Лозовіцький // Екологічні науки. — 2012. — № 6. — С. 21—34.
4. Экологическое состояние трансграничних участков рек Днепра на территории Украины / [ред. А. Г. Васенко, С. А. Афанасьев]. — К. : Академпериодика, 2002. — 355 с.
5. Брагинский Л. П. Пестициды и жизнь водоемов / Брагинский Л. П. — К. : Наук. думка, 1972. — 224 с.
6. Ситник Ю. М. Вміст хлорорганічних пестицидів у тканинах риби Кілійської дельти Дунаю / Ю. М. Ситник, О. М. Арсан, Д. А. Засєкін // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького. — 2007. — Т. 9, № 1 (32). — С. 356—361.
7. Ситник Ю. М. Вміст ДДТ і ГХЦГ в органах і тканинах риб Кілійської дельти Дунаю на початку ХХІ століття / Ю. М. Ситник, О. М. Арсан, Д. А. Засєкін // Zoocenosis–2011. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах : VІ Міжнародна наукова конференція : тези доп. — Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2011. — С. 126—129.
8. Осокина Н. П. Содержание хлорорганических пестицидов в объектах окружающей среды устья и среднего течения р. Дунай / Н. П. Осокина, А. Ю. Метропольский // Причорноморський екологічний бюлетень. — 2006. — № 3/4 (1). — С. 150—155.
9. Радиохемоэкология Черного моря / [ред. Г. Г. Поликарпов, Н. С. Рисик]. — К. : Наук. думка, 1977. — 119 с.
10. Врочинський К. К. Пестициди і охорона водних ресурсів / Врочинський К. К. — К. : Урожай, 1987. — 160 с.