Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 3(33): 34-45
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.03.034
УДК [639.311.043.2:574.5]:639.371.52

pdf35

ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ СТАВІВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА «МЕРКУРІЙ» ПРИ ВИРОЩУВАННІ РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO CARPIO)

Б. О. Грішин, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. А. Кражан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. П. Чужма, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Оцінка розвитку основних ланок природної кормової бази вирощувальних ставів в період вирощування рибопосадкового матеріалу коропа в монокультурі.

Методика. Гідробіологічні (бактеріопланктон, фітопланктон, зоопланктон, зообентос) та гідрохімічні проби відбирали та опрацьовували за загальноприйнятими методиками.

Результати. Визначено показники гідрохімічного режиму експериментальних ставів рибного господарства «Меркурій» при вирощуванні в монокультурі (50 тис. екз/га) цьоголіток любінського і антонінсько-зозуленецького рамчастих коропів та їх реципрокних помісей. Загальна мінералізація води ставів була на рівні 292,7-315,7 мг/дм3, і за класифікацією О.О. Альокіна відносилася до гідрокарбонатного класу групи кальцію. Водневий показник (рН) води перебував у межах 7,4–7,5. Величини перманганатної окислюваності коливалися від 12,5 до 14,9 мгО/дм3. В середньому вміст амонійного, нітритного та нітратного азоту, мінерального фосфору, загального заліза не перевищували нормативних значень. Вивчено якісні та кількісні показники розвитку фіто-, бактеріо-, зоопланктону та зообентосу вирощувальних ставів. Середньосезонна біомаса фітопланктону знаходилася на рівні 15,96–20,88 мг/дм3 з домінуванням у флористичному спектрі хлорококових водоростей. Біомаса бактеріопланктону була у межах 5,08–5,81 мг/дм3. В зоопланктоні превалював кладоцерно-копеподний комплекс при середньосезонних показниках 5,27–17,20 г/м3. Зообентос формували личинки двокрилих з родин Chironomidae та Chaoboridae з середньосезонними величини біомас 0,51–1,8 г/м2. За сапробіологічними показниками вода ставів відносилася до β-мезосапробної зони і відповідала ІІ класу якості води (категорія «досить чиста»). Рибопродуктивність вирощувальних ставів перебувала в межах 617,2–815,2 кг/га; вихід цьоголіток коропа був на рівні 39,82–43,56%, середня маса складала 31,0–39,3 г.

Наукова новизна. Вперше проведено комплексну оцінку стану природної кормової бази вирощувальних ставів за період вирощування рибопосадкового матеріалу коропа в монокультурі в умовах лісостепової зони Вінницької області на базі рибного господарства «Меркурій».

Практична значимість. Отримані данні свідчать про можливість вирощувати високоякісних цьоголіток любінського і антонінсько-зозуленецького рамчастих коропів та їх реципрокних помі сей, в умовах рибного господарства «Меркурій».

Ключові слова: фітопланктон, бактеріопланктон, зоопланктон, зообентос, сапробність, цьоголітки коропа.

ЛІТЕРАТУРА

1. Харитонова Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства / Харитонова Н. Н. — К. : Наук. думка, 1984. — 196 с.
2. Шмакова З. И. Влияние уровня развития естественной кормовой базы на результаты выращивания племенных сеголетков карпа / З. И. Шмакова, Н. А. Тагирова, И. Ю. Бадаева // Рыбное хозяйство. — 2009. — № 1. — С. 70—73.
3. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Ф., Скопинцев В. А. — Л. : Гидрометиздат, 1973. — 353 с.
4. Кузнецов С. И. Методы изучения водных микроорганизмов / С. И. Кузнецов, Г. А. Дубинина. — М. : Наука, 1989. — 285 с.
5. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О. М., Давидов О. А., Дьяченко Т. М. та ін.; за ред. В. Д. Романенка; НАН України, Ін-т гідробіології]. — К. : Логос, 2006. — 408 с.
6. Унифицированные методы исследования качества воды. Атлас сапробных организмов. — Минск, 1977. — 227 с.
7. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми :
СОУ–05.01.-37-385:2006 : Стандарт Мінагрополітики України. — К. : Міністерство аграрної політики України, 2006. — 7 с.
8. Pantle R. Die biologische Oberwachung der Gewassr und die darstellung der Ergebnisse / R. Pantle, H. Buck // Gas und Wasserfach. — 1955. — Vol. 96, № 18. — 604 p.
9. Sladecek V. System of water quality from the biological point of view / V. Sladecek // Ergebnisse der Limnologie. — 1973. — Vol. 7, № 1. — P. 1—128.