Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 108-119
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.108
УДК 639.3:597.432

pdf35

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕЯКИХ ВИДІВ ОСЕТРОВИХ РИБ (ACIPENSERIDAE, ACIPENSERIFORMES) РІЗНОГО ВІКУ, ЩО ВИРОЩУЮТЬСЯ В АКВАКУЛЬТУРІ

Л. Я. Куровська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН, м. Київ
В. М. Лисенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН, м. Київ
С. І. Неборачек, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН, м. Київ

Мета. Вивчити деякі морфометричні показники, вміст білка та лізоциму в органах і сироватці крові у ряду видів осетрових риб, що вирощуються в аквакультурі, віком 3, 8 та 18 міс., а також дослідити видовий та віковий розподіл лізоциму в органах риб.

Методика. В експериментах використовували різновікових осетрових риб, що вирощуються у рибницькому господарстві «Фортуна ХХІ», яке знаходиться у Галерній затоці р. Дніпро. Об’єктами досліджень слугували: бестер «бурцевський» (Huso huso×Acipenser ruthenus) віком 3, 8 та 18 міс., російський осетер (Acipenser gueldenstaedtii) – 3 міс., сибірський осетер (A. baeri) та стерлядь (A. ruthenus) – 8 міс. У дослідних риб визначали морфометричні показники: масу (г), довжину (см), абсолютну масу печінки, нирок, селезінки (мг), розраховували коефіцієнт вгодованості риб та відносну масу (індекс, ‰) органів. В сироватці крові та в екстрактах тканин органів риб визначали вміст лізоциму дифузійним методом на агарі та білка методом Лоурі.

Результати. Встановлено достовірні відмінності за морфометричними показниками, вмістом білка та лізоциму в органах і сироватці крові бестера та російського осетра віком 3 міс. Показані видові відмінності відносної маси органів, рівня білка та лізоциму в органах і сироватці крові сибірського осетра, бестера та стерляді віком 8 міс. При порівнянні досліджуваних показників бестера віком 3, 8 та 18 міс. показано збільшення коефіцієнта вгодованості з ростом риб, достовірні зміни вмісту білка в органах риб різного віку, високий рівень лізоциму в нирках та сироватці крові риб віком 18 міс., перерозподіл вмісту лізоциму в органах риб в залежності від віку.

Наукова новизна. Вперше проведено порівняння ряду морфофізіологічних показників осетрових риб (стерлядь, російський осетер, сибірський осетер, бестер) віком 3, 8, 18 міс., що вирощуються в аквакультурі.

Практична значимість. Враховуючи високу промислову цінність осетрових риб, проведені дослідження показали, що в умовах садкового вирощування з використанням якісних гранульованих кормів молодь та дволітні товарні осетрові риби зберігають високий рівень загального неспецифічного імунітету, який притаманний осетровим рибам, що мешкають в природних умовах.

Ключові слова: осетрові риби (Acipenseridae), вік риб, морфометричні показники, білок, лізоцим, аквакультура.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кольман Г. С. Влияние температуры и рН среды инкубации на бактериологическую активность лизоцима плазмы крови русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) / Г. С. Кольман, Р. В. Кольман // Известия Калининградского технического университета. ― 2004. ― № 5 : Инновации в науке и образовании – 2003 : Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию высшего рыбохозяйственного образования в России : мат. ― С. 23—27.
2. Куровская Л. Я. Лизоцим – биомаркер физиологического состояния рыб при заражении эктопаразитами / Л. Я. Куровская // Паразитология в изменяющемся мире : V съезд Паразитологического общества при РАН : Всерос. конф. с междунар. участием : тезисы докл. ― Новосибирск, 2013. ― С. 101.
3. Лабинская А. С. Микробиология с техникой микробиологических исследований / Лабинская А. С. ― М. : Медицина, 1978. ― 178 с.
4. Лапирова Т. Б. Сравнительный анализ некоторых иммунологических параметров крови щуки Esox lucius (L.) и судака Stizostedion lucioperca (L.) / Т. Б. Лапирова, Е. А. Флерова // Вестник Астраханского государственного технического университета. ― 2013. ― № 1. ― С. 140―145. ― (Серия: Рыбное хозяйство).
5. Влияние сублетальных концентраций солей ртути, кадмия и меди на содержание лизоцима в тканях молоди ленского осетра Acipenser baeri / Т. Б. Лапирова, В. Р. Микряков, А. С. Маврин [и др.] // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. ― 2000. ― Т. 36, № 1. ― С. 37—39.
6. Строев Е. А. Практикум по биологической химии / Е. А. Строев, П. П. Макарова. ― М. : Высшая школа, 1986. ― 231 с.
7. Субботкина Т. А. Лизоцим сыворотки крови и лейкоцитов русского осетра / Т. А. Субботкина // ХІІІ науч. конф. по экологической физиологии и биохимии рыб : тезисы докл. Т. 2. ― Петрозаводск, 1992. ― С. 121―122.
8. Субботкина Т. А. Межгодовая изменчивость активности лизоцима сыворотки крови севрюги в различные периоды жизненного цикла / Т. А. Субботкина, М. Ф. Субботкин // Осетровые на рубеже ХХІ века : Междунар. конф. : тезисы докл. ― Астрахань, 2000. ― С. 197―198.
9. Субботкина Т. А. Лизоцим четырех видов осетровых рыб сем. Acipenseridae р. Волги / Т. А. Субботкина, М. Ф. Субботкин // Биология внутренних вод. ― 2002. ― № 2. ― С. 88―93.
10. Субботкина Т. А. Содержание лизоцима в органах и сыворотке крови у различных видов рыб р. Волги / Т. А. Субботкина, М. Ф. Субботкин // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. ― 2003. ― Т. 39, № 5. ― С. 430―437.
11. Субботкина Т. А. Содержание лизоцима у различных видов рыб в зависимости от их систематического положения / Т. А. Субботкина, М. Ф. Субботкин // Проблемы патологии, иммунологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов : Всерос. науч.-практ. конф. : тезисы докл. ― М. : Россельхозакадемия, 2003. ― С. 129―130.
12. Субботкина Т. А. Уровень лизоцима у рыб различного систематического положения / Т. А. Субботкина, М. Ф. Субботкин // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов : ІІ науч. конф. с участием стран СНГ : тезисы докл. ― Петрозаводск, 2007. ― С. 149―150.
13. Субботкина Т. А. Лизоцим сыворотки крови объектов аквакультуры (отряды Cypriniformes и Perciformes) Центрального Вьетнама / Т. А. Субботкина, М. Ф. Субботкин // Вестник Астраханского государственного технического университета. ― 2012. ― № 2. ― С. 140―147. ― (Серия: Рыбное хозяйство).
14. Hua Yuping. Levels of a lysozyme in serum and other tissues of yearlings of the Amur sturgeon / Hua Yuping, Liu Hongbai, Zhang Ying // Dongbei linye daxue xuebao = Journal Northeast Forestry University. ― 2005. ― Vol. 33, № 3. ― P. 63―66.
15. Study on lysozyme activity fish species / O. Lie, O. Evensen, A. Sorensen [et al.] // Diseasеs Aquatic Organisms. ― 1989. ― № 6. ― P. 1―5. 10.3354/dao006001
16. Saurabh Shailesh. Lysozyme: An important defense molecule of fish innate immune system / Saurabh Shailesh, Sahoo P. R. // Aquaculture Research. ― 2008. ― Vol. 39, № 3. ― P. 223―239. 10.1111/j.1365-2109.2007.01883.x
17. Tort L. Fish immune system. A crossroads between innate and adaptive responses / L. Tort, J. C. Balasch, S. Mackenzie // Immunology. ― 2003. ― Vol. 22, № 3. ― P. 277―286.
18. Zheng Qing-mei. Progress in researches of a lysozyme of aquatic organisms / Zheng Qing-mei, Wu Rui-quan, Ye Xing // Shanghai shichan daxue xuebao = Journal Shanghai Fish University. ― 2006. ― Vol. 15, № 4. ― P. 483―487.