Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 88-95
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.088
УДК 597.443:621.59

pdf35

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СКЛАДОВИХ ЕТАПІВ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ СПЕРМИ СТРУМКОВОЇ ФОРЕЛІ (SALMO TRUTTA MORFA FARIO LINNE)

В. Ю. Філіпов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. П. Драган, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. Л. Галоян, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. П. Бучацький, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести апробацію розробленого дегідратаційно-вітрифікаційного методу на спермі струмкової форелі з орієнтовною оцінкою складових частин та етапів процесу кріоконсервації біооб’єкта: температурної адаптації, підбору кріоконсерванта, режиму заморожування-відтавання, способу кріоконсервації в цілому.

Методика. Розроблений та опрацьовується дегідратаційно-вітрифікаційний метод заморожування сперми різних видів риб. Збір та опрацювання даних здійснювали за загальноприйнятими в рибництві методиками. Підготовку та розбавлення сперми кріозахисним середовищем виконували згідно з затвердженими інструкціями.

Результати. Досліджено можливість кріоконсервації сперми струмкової форелі за допомогою розробленого дегідратаційно-вітрифікаційного методу. Визначено умови кріоконсервації біооб'єкта, середовища, кріоконсерванти та режими заморожування-відтавання. Проаналізовано вплив технологічних етапів процесу кріоконсервування сперми струмкової форелі на зниження показників збереженості (S) і ефективності (W). Збереженість розморожених статевих клітин струмкової форелі за початкової активності нативних сперматозоїдів 90% становила 25%.

Наукова новизна. Вперше отримано достовірний результат з кріоконсервації сперми струмкової форелі за допомогою розробленого дегідратаційно-вітрифікаційного методу.

Практична значимість. Показано досить позитивний ефект застосування розробленого методу та підібраних режимів кріоконсервації сперми струмкової форелі.

Ключові слова: кріоконсервація, струмкова форель (Salmo trutta), сперма, збереженість.

ЛІТЕРАТУРА

1. Горбунов Л. В. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов / Л. В. Горбунов, Л. П. Бучацкий. — К., 2005. — 325 с.
2. Кормова база та шляхи відтворення природних популяцій форелі струмкової в річках Прикарпаття / С. В. Кружиліна, А. І. Мрук, І. Ю. Бузевич [та ін.] // Гідробіологічний журнал. — 2010. — Т. 46, № 3. — С. 38—49.
3. Грициняк И. И. Состояние и перспективы воспроизводства редких и исчезающих пресноводных видов лососевых рыб в Украине / И. И. Грициняк, А. И. Мрук // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : межд. конф., 20-22 апр., 2010 г. : тез. докл. — СПб., 2010. — С. 48—50.
4. Мрук А. І. Сучасний стан та перспективи відтворення цінних лососевих видів риб в Закарпатті / А. І. Мрук, В. І. Устич, І. І. Маслянка // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. — К. : Світ рибалки, 2005. —С. 196—200.
5. Didenko A. Conservation andrestoration of nativ salmonids in Ukrainian Carpathians: perspectives and challenges / A. Didenko, A. Mruk // Advances in the Population Ecology of Stream Salmonids : International Symposium, May 17-23, 2010. — Luarca, Asturias, Spain, 2010.
6. Цветкова Л. И. Методическое пособие по криоконсервации спермы карпа, лососевых и осетровых видов рыб / Цветкова Л. И. — М. : ВНИИПРХ, 1997. — 11 с.
7. Копейка Е. Ф. Инструкция по низкотемпературной консервации спермы карпа : утвержд. Ученым Советом ИПКиК АН УССР (протокол №8 от 18.07.86.) ; Ученым Советом ВНИИПРХ (протокол №13 от 21.07.86.). — М, 1986. — 9 с.
8. Пат. 6417 Україна, МКВ 7 F25 D 3/10. Пристрій для кріоконсервації біологічних об’єктів тваринного та рослинного походження / [Горбунов Л. В., Кабачний В. І., Горбунова Н. І., Гринжевський М. В.] ; заявник і власник Національний фармацевтичний університет. — № 20040706332; заявл. 29.07.2004 ; опубл. 16.05.2005 ; Бюл. № 5. — 10 с.
9. Филиппов В. Ю. Криоконсервация половых клеток редких и исчезающих видов рыб (ручьевая форель дунайский лосось и хариус европейский) / В. Ю. Филиппов, А. И. Мрук, Л. П. Бучацкий // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : межд. конф., 20-22 апр. 2010 г. : тез. докл. — СПб., 2010. — С. 224—225.