Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 71-80
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.071
УДК 597.583.4:639.2

pdf35

РОЗМІРНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИБ З УЛОВІВ РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛІВ НА КАХОВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ

М. Л. Максименко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета: визначення розмірного складу любительських уловів за основними знаряддями та засобами рибальства на Каховському водосховищі.

Методика. В основу роботи покладено іхтіологічний матеріал, отриманий з уловів рибалок-любителів, та промислових уловів ставних сіток кроком вічка 36–120 мм протягом періоду 2011–2013 рр. у верхній та середній частинах Каховського водосховища. Збір та опрацювання даних здійснювали за загальноприйнятими методиками. Всього за період дослідження проаналізовано 7775 екз. риб з 455 добових уловів рибалок-любителів, а також 18165 екз. – з промислових уловів за 6435 сіткодіб. Статистичне опрацювання даних здійснювали за допомогою електронних таблиць MS Excel.

Результати. На Каховському водосховищі частка прилову молоді в уловах рибалок-любителів сягає 76,96% і значно перевищує відповідний показник для промислового рибальства (5,97%). Улови з човна характеризуються найбільшим середнім розміром риб – 19,27 см, а також максимальним показником довжини тіла – 74 см, проте частка молоді також найвища серед засобів рибальства, що розглядаються – 77,26%. Найбільша кількість молоді вилучається в зимовий (підлідний) період – 82,13%. Серед популярних гачкових знарядь рибальства донними вудками спостерігається менша частка прилову молоді (58,61%) у порівнянні з поплавцевими вудками (96,79%). Ступінь залежності розміру риби в улові від розміру гачка невеликий, і характеризується коефіцієнтом кореляції від 0,33 (для літніх вудок) до 0,56 (для зимових вудок під час підлідної риболовлі).

Наукова новизна. Вперше на водоймах України проведено комплексну оцінку розмірних характеристик основних об’єктів любительського рибальства найбільш поширеними засобами та знаряддями ловлі.

Практична значимість. Зазначено, що основу уловів рибалок-любителів становлять особини риб, що не досягли встановлених чинними Правилами рибальства мінімальних розмірів, дозволених до вилову. Надані пропозиції щодо заходів зі збереження молоді під час здійснення аматорського рибальства.

Ключові слова: Каховське водосховище, любительське рибальство, промислове рибальство, знаряддя лову, розмірна структура улову.

ЛІТЕРАТУРА

1. Новицкий Р. А. Научные исследования и любительское рыболовство в Приднепровье / Р. А. Новицкий, О. А. Христов, Д. Л. Бондарев // Рыбное хозяйство Украины. — 1999. — № 4. — С. 58—60.
2. Объёмы и состав уловов рыболовов-любителей на Каховском водохранилище / А. Г. Дробот, Ю. Г. Кузьменко, Т. В. Спесивый [и др.] // Рыбное хозяйство Украины. — 2003. — № 5. — С. 4—6.
3. Бузевич І. Ю. Розмірно-вікова структура промислових уловів риб Каховського водосховища [Електронний ресурс] / І. Ю. Бузевич, Н. Я. Рудик-Леуська, М. Л. Максименко // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. ― 2012. ― № 2 (31). — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_2/12biu.pdf.
4. Фатхулин Ш. Г. Состояние любительского рыболовства в бассейне Средней Волги / Ш. Г. Фатхулин, Л. Н. Фатхулина // Известия Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. — 1978. — Вып. 138. — С. 116—128.
5. Бойцов М. П. Численность судака и его использование в Иваньковском и Угличском водохранилищах / М. П. Бойцов // Рыбные запасы Иваньковского и Угичского водохранилищ и их использование : сборник научных трудов ГосНИОРХ. Вып. 145. — Л., 1980.— С. 46—51.
6. Новицкий Р. О. Селективна роль любительского рибальства на внутрішніх водоймах України / Р. О. Новицкий, Д. Л. Бондарев, А. Г. Яровий // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем: международ. научн.-практ. конф. молодых учених, 25-28 февр. 2002 г., Киев : мат. — К. : ИРХ УААН, 2002. — С. 46—48.
7. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. — К. : ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
8. Методические указания но изучению влияния любительского рыболовства на состояние рыбных запасов внутренних водоемов. — Л., 1979. — 20 с.
9. Лапач С. Н. Статистика в науке и бизнесе / С. Н. Лапач, A. B. Чубенок, П. Н. Бабич. — К. : МОРИОН, 2002. — 640 с.
10. Правила любительського і спортивного рибальства : Затв. Наказом Державного комітету рибного господарства України 15.02.99 № 1; зареєстр. в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 р. за № 269/3562.
11. Правила промислового рибальства у рибогосподарських водних об’єктах України : Затв. Наказом Державного комітету рибного господарства України від 18.03.1999 р. №33; зареєстр. в Мін’юсті України від 25.05.1999 р. № 326/3619.