Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 45-55
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.045
УДК [597.553.2:597-14]:639.371.14

pdf35

МОРФОМЕТРИЧНA І МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЛЯДІ (СOREGONUS PELED G.) ЗА ВИРОЩУВАННЯ В СТАВОВИХ УМОВАХ

Г. А. Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. Д. Соломатіна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дати характеристику морфометричних і морфологічних особливостей пеляді, вирощеної в ставах на базі рибних господарств «Оконськ» і «Короп», з метою створення вихідного маточного стада для майбутнього використання в розширенні видового різноманіття рибних господарств України.

Методика. Матеріалом для досліджень слугували цьоголітки та однорічки пеляді, отримані від ікри, завезеної в березні 2008 року із Російської Федерації. Згідно з методикою Правдіна досліджено 27 пластичних ознак риб, що найчастіше використовуються для проведення біологічного та систематичного аналізу. Аналіз величин пластичних ознак виконано за системою абсолютних значень і системою індексів – у відсотках від довжини тіла за Смітом. Визначено показники, їх середню величину та похибку (M±m), середнє квадратичне відхилення (δ), показник коефіцієнта варіації (Cv).

Результати. На основі отриманих результатів проведено порівняльний аналіз морфометричних промірів цьоголіток пеляді, вирощених у ставових умовах рибних господарств Полісся і Прикарпаття. Проведено аналіз пластичних і меристичних ознак однорічок e порівнянні з такими ж цьоголітками. Проведено порівняння морфометричних ознак однорічок, вирощених в умовах Полісся, з літературними даними особин з нативних водойм. Зі збільшенням розміру тіла у дослідних риб знижуються показники найбільшої та найменшої висоти тіла, антедорсальної відстані, розмір голови та очей, натомість зростають значення пектовентральної, постдорсальної, антеанальної відстаней та висоти спинного плавця. У порівнянні з особинами з нативних водойм встановлено збільшення діаметра ока, довжини рила, голови, хвостового стебла; зменшення антеанальної, антевентральної, вентральної відстаней, довжини основи й висоти спинного, довжини черевних плавців.

Наукова новизна. Вперше проведені роботи з вивчення особливостей росту пеляді, вирощуваної в умовах Полісся і Прикарпаття, за морфометричними показниками. Результати виконаних досліджень дозволять розширити уяву щодо проблематики культивування пеляді у ставових господарствах України.

Практична значимість. Отримані результати, що свідчать про пластичність пеляді до умов вирощування в зоні Полісся і Прикарпаття, можуть бути використані в розширенні ареалу вирощування даного виду в Україні.

Ключові слова: пелядь (Сoregonus рeled Gmelin), цьоголітки, однорічки, морфометричні і морфологічні показники.

ЛІТЕРАТУРА

1. Решетников Ю. С. Пелядь. Систематика, морфология, экология, продуктивность / Ю. С. Решетников, И. С. Мухачев. — М. : Наука, 1989. — 304 с.
2. Мухачев И. С. Биотехника ускоренного выращивания товарной пеляди / Мухачев И. С. — Тюмень : ФГУ ИПП, 2003. — 174 с.
3. Носаль А. Д. Биология пеляди, акклиматизируемой на Украине / А. Д. Носаль // Рыбное хозяйство. — 1968. — Вып. 6. — С. 102—111.
4. Грициняк І. І. Результати вирощування молоді пеляді (Сoregonus рeled Gmelin) в умовах ВАТ «Волиньрибгосп» / І. І. Грициняк, Г. А. Захаренко, А. І. Мрук // Рибогосподарська наука. ― 2008. ― № 4. ― С. 74―79.
5. Захаренко Г. А. Вирощування цьоголіток пеляді Сoregonus рeled (Gmelin) в ставах рибдільниці «Оконськ» Волинської області / Г. А. Захаренко // Рибне господарство. ― 2009. ― Вип. 67. ― С. 75―81.
6. Инструкция по биотехнике выращивания молоди сиговых рыб. ― М. : ВНИИПРХ, 1987. ― 11 с.
7. Методические рекомендации по биотехнике индустриального выращивания рыбопосадочного материала сиговых рыб. ― СПб., 1991. ― 29 с.
8. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. ― Л., 1939. — 246 с.
9. Бурмакин Е. В. Биология и рыбохозяйственное значение пеляди / Е. В. Бурмакин // Труды Барабинского отделения ВНИОРХ. — 1953. — Вып. І, Т. IV. — С. 24—89.
10. Крашенинникова И. А. Морфологическая характеристика пеляди Сoregonus рeled (Gmelin), выращенной в прудах БССР / И. А. Крашенинникова, Г. Ф. Малышева // Вопросы рыбного хозяйства Белоруссии. — 1986. — Т. VI. — С. 67—72.
11. Андрушайтис Г. П. Акклиматизация пеляди Сoregonus рeled (Gmelin) в Латвийской ССР : автореф. дисс. на соискание степени канд. биол. наук /
Г. П. Андрушайтис. — Рига, 1963. ― 17 с.
12. Тарасова О. М. Роль зоопланктону у живленні цьоголіток пеляді Сoregonus peled (Gmelin) за вирощування у ставах ВАТ «Волиньрибгосп» / О. М. Тарасова, Г. А. Захаренко // Рибогосподарська наука. ― 2009 ― № 1. ― С. 74―79
13. Мухачев И. С. Морфометрия пеляди Сoregonus рeled (Gmelin) озера Ендырь-Согомский Тюменской области / И. С. Мухачев, В. М. Чупретов // Вопросы ихтиологии. — 1981. — Т. 21, вып. 2(127). — С. 373—376.