Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 26-33
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.026
УДК 574.3:579.26

pdf35

РОЛЬ РИБОЇДНИХ ПТАХІВ РОДУ PODICEPS В ЕКОЛОГІЇ БАКТЕРІЙ ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE

О. В. Гулай, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ
О. М. Жукорський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національна академія аграрних наук України, м. Київ

Мета. Проаналізувати роль рибоїдних птахів роду Podiceps в екології бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae.

Методика. Серологічне обстеження птахів проводили з використанням реакції проби росту E. rhusiopathiae з кров’ю на фільтрувальному папері. Методом послідовних розведень готували зразки об’ємом 2,0 см3 поживного середовища, що містили сироватку крові у концентраціях – 10,0; 5,0; 2,5; 1,3; 0,6; 0,3%. У кожен зразок як антиген вносили 0,05 см3 добової культури патогенних бактерій E. rhusiopathiae і культивували за температури 36,7±0,3°С. Облік результатів проводили через 24 години.

Результати. Екстенсивність зараження Podiceps cristatus бактеріями була 47,1%, Podiceps grisegena – 22,2%. Молоді птахи у меншій мірі уражені E. rhusiopathiae, ніж дорослі. Показник ураження дорослих особин Р. cristatus становив 70,0%, що у 4,9 рази більше, ніж такий молодих птахів. Усі серопозитивні особини виду P. grisegena належали до вікової групи «дорослі». Не виявлено залежності між статтю птахів та показником екстенсивності їх зараження E. rhusiopathiaeP. cristatus, живлячись переважно рибою, у більшій мірі наражаються на небезпеку зараження патогенними бактеріями E. rhusiopathiae, ніж P. grisegena.

Наукова новизна. Вперше для території України проведені серологічні дослідження рибоїдних птахів роду Podiceps на зараженість бактеріями E. rhusiopathiae.

Практична значимість. Рибоїдні птахи роду Podiceps відіграють важливу роль в екології бактерій E. rhusiopathiae. Еризипелотрикси не тільки можуть інтенсивно розмножуватися в організмі цих птахів, але й, що більш важливо, переноситися ними на значні відстані між водоймами. Таким чином, між P. cristatus, P. grisegena та E. rhusiopathiae формуються трофічні, топічні та форичні взаємозв’язки. Здатність рибоїдних птахів переносити патогенні бактерії між водоймами необхідно враховувати при проведенні заходів з профілактики та ліквідації захворювань на бешиху людей та сільськогосподарських тварин.

Ключові слова: Erysipelothrix rhusiopathiae, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, біоценотичні зв’язки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Эпидемиологические аспекты экологии бактерий / [Литвин В. Ю., Гинцбург А. Л., Пушкарева В. И. и др.]. — М. : Фармарус–Принт, 1998.
— 255 с.
2. Борисович Ю. Ф. Инфекционные болезни животных : Справочник / Ю. Ф. Борисович, Л. В. Кириллов; под. ред. Д. Ф. Осидзе. — М. : Агропромиздат, 1987. — 288 с.
3. Zhukorskiy O. M. Changes in the Population Density of Pathogenic Microorganisms in Response to the Allelopathic Effect of Thypha Latifolia / O. M. Zhukorskiy, O. V. Gulay, V. V. Gulay [et al.] // Agricultural science and practice. — 2014. — № 1. — Р. 31—36. 10.15407/agrisp1.01.031
4. Гулай О. В. Вплив шкірних виділень Rhodeus sericeus на патогенних бактерій / О. В. Гулай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. — 2014. — № 2(59). — С. 30—33. — (Серія : Біологія).
5. Гулай О. В. Вплив шкірних виділень риб роду Cyprinidae на популяції патогенних бактерій / О. В. Гулай, О. М. Жукорський // Рибогосподарська наука України. — 2014. — № 3(28). — С. 80—87.
6. Thomas J. N. Infectious diseases of wild birds / Thomas J. N., Hunter D. B, Atkinson C. T. — Ames : Blackwell Publishing, 2007. — 457 p. 10.1002/9780470344668
7. Opriessnig T. Erysipelothrix rhusiopathiae isolates recovered from fish, a harbour seal (Phoca vitulina) and the marine environment are capable of inducing characteristic cutaneous lesions in pigs / T. Opriessnig, H. G. Shen, J. S Bender
[et al.] // Journal of Comparative Pathology. — 2013. — Vol. 148(4). — Р. 365—372. 10.1016/j.jcpa.2012.08.004 
8. Lehane L. Topically acquired bacterial zoonoses from fish / L. Lehane, G. T. Rawlin // Medical Journal of Australia. — 2000. — № 173(5). — Р. 25—29.
9. Bruner G. Experimentelle Untersuchungen über Schweinrotlaufbacterien bei Fischen / G. Bruner // Zbl. Bacteriol. — 1938. — № 97. — Р. 457—466.
10. Traer E. A. Erysipelothrix rhusiopathiae infection of a total knee arthroplasty an occupational hazard / E. A. Traer, M. R. Williams, J. N. Keenan // Arthroplasty. — 2008. — № 23(4). — Р. 609—611. 10.1016/j.arth.2007.02.011
11. Jensen W. I. An outbreak of erysipelas in eared grebes (Podiceps nigricollis) / W. I. Jensen, S. E. Cotter // Journal of Wildlife Diseases. — 1976. — Vol. 12. — P. 583—586. 10.7589/0090-3558-12.4.583
12. Фауна України: в 40 т. / О. Л. Смогоржевський. — Т. 5, вип. 1: Гагари, норці, трубконосі, веслоногі, голінасті, фламінго. — К. : Наукова думка, 1979. —
188 с.
13. Пат. 91322 Україна, МПК G01N 33/49 (2006.01). Проведення серологічної реакції проби росту з кровʼю на фільтрувальному папері / [Гулай О. В., Жукорський О. М., Гулай В. В., Ткачук Н. П.]. — № u201401730; заявл. 24.02.2014; опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12.
14. Брандт З. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров / Брандт З. — М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. — 686 с.