Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 2(28): 22-30
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.02.022
УДК 597-113:597.553.2 (282.2)

pdf35

ЖИВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ХАРІУСА (THYMALLUS THYMALLUS L.) РІЧОК ЗАКАРПАТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

А. І. Хандожівська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. А. Кражан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. А. Коба, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначити спектр живлення, якісний та кількісний склад харчової грудки різновікових груп (2+, 1+, 0+) європейського харіуса (Thymallus thymallus) річок Тересва та Теребля Закарпатського регіону.

Методика. Первинний матеріал в кількості 28 екз. різновікових особин європейського харіуса було зібрано під час польових робіт на закарпатських річках за сприяння «Закарпатдержрибоохорони». Рибу було вилучено з браконьєрських сіток, і зафіксовано у 10 % розчині формаліну. Опрацювання зафіксованого матеріалу проводили в лабораторних умовах за загальноприйнятими методиками.

Результати. Досліджено живлення різновікових груп (2+, 1+, 0+) європейського харіуса річок Тересва та Теребля Закарпатського регіону. Встановлено, що харіус споживає, головним чином, безхребетних донної фауни, надаючи перевагу амфібіонтним організмам класу Insecta. Спільними у живленні три-, дво- та цьоголіток харіуса були організми родів Diptera, Trichoptera, Plecoptera, Coleoptera, Ephemeroptera, Odonata, Amphipoda. Індекс наповнення шлунка у цьоголіток харіуса середньою масою 12,3 ± 0,72 г складав в середньому 384,54 ± 114,01 %оо, у дволіток середньою масою 29,53 ± 2,14 г – 177,75 ± 16,41%оо, триліток середньою масою 91,4±11,42 г – 168,49 ± 25,44 %оо .

Наукова новизна. Інформація щодо живлення європейського харіуса в річках Закарпаття в сучасних умовах є фрагментарною та недостатньо вивченою, оскільки вказаний вид риб внесений до Червоної книги України, що обмежує отримання матеріалу для досліджень.

Практична значимість. Отримані дані дозволять науково обґрунтовано визначати обсяги вселення молоді європейського харіуса в річки Закарпаття з метою збереження та поповнення його природних популяцій.

Ключові слова: європейський харіус (Thymallus thymallus L.), живлення, індекс наповнення шлунка, річки Закарпаття.

ЛІТЕРАТУРА

1. Зиновьев Е. А. Обзор исследований по питанию европейского хариуса / Е. А. Зиновьев // Биология рыб бассейна средней Камы: Ученые записки Пермского ун-та. — 1969. — № 195. — С. 78—82.
2. Зиновьев Е. А. Характеристика питания хариуса в разнотипных водоемах бассейна р. Камы / Е. А. Зиновьев // Биология рыб бассейна средней Камы: Ученые записки Пермского ун-та. — 1969. — № 195. — С. 83—93.
3. Зиновьев Е. А. Екология и систематика хариусовых рыб Евразии : дис. в виде науч. докл. докт. биол. наук : 03.00.16, 03.00.10. / Зиновьев Е. А. — Пермь, 2005. — 75 с.
4. Паньков Н. Н. Структура летнего рациона и эффективность питания европейского хариуса Thymallus thymallus (L.) р. Сылвы (Пермское Прикамье) / Н. Н. Паньков // Биология и экология рыб Прикамья : межвуз. сбор. науч. тр. Пер. ун-та. — 2008. — Вып. 2. — С. 57—62.
5. Зиновьев Е. А. К морфологи хариуса реки Ислочь (Беларусь, бассейн реки Неман) / Е. А. Зиновьев, В. В. Ермолаев // Биология и экология рыб Прикамья: межвуз. сбор. науч. тр. Пер. ун-та. — 2008. — Вып. 2. —
С. 74—91.
6. Зиновьев Е. А. Хариус реки Сарс / Е. А. Зиновьев, С. А. Мандрица // Биология и экология рыб Прикамья : межвуз. сбор. науч. тр. Пер. ун-та. — 2008. — Вып. 2. — С. 10—14.
7. Зиновьев Е. А. Хариус р. Косьвы / Е. А. Зиновьев, Н. Г. Петренко // Биология и экология рыб Прикамья. Пермь : межвуз. сбор. науч. тр. Пер. ун-та. — 2011. — Вып. 3 — С. 86—96.
8. Зиновьев Е. А. Эколого-морфологическая характеристика хариуса реки Вижаихи (бассейн Вишеры, Пермский край) / Е. А. Зиновьев, М. А. Бакланов // Биология и экология рыб Прикамья : межвуз. сбор. науч. тр. Пер. ун-та. — 2008. — Вып. 2. — С. 120—128.
9. Зиновьев Е. А. К морфологии хариуса р. Чусовой / Е. А. Зиновьев, М. А. Бакланов // Вестник Пермского ун-та. — 2011. — Вып. 1 — С. 37—40. — (Биология).
10. Зиновьев Е. А. Короткоцикловая популяция хариуса р. Буй / Е. А. Зиновьев, А. Н. Вотинцева // Вестник Пермского ун-та. ― 2011. ― Вып. 2 ― С. 26―31. — (Биология).
11. Живлення європейського харіуса (Thymallus thymallus L.) у річках Закарпатського регіону / С. В. Кружиліна, О. В. Діденко, І. Й. Великопольський [та ін.] // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: міжнар. конф. : матеріали. — Чернівці, 2012. — С. 120—123.
12. Kruzhylina S. Autumn diet and trophic relations of juvenile brown trout (Salmo trutta), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and European grayling (Thymallus thymallus) in the Shipot river, Ukraine / S. Kruzhylina, A. Didenko // Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, The Upper Tisa River Basin. — 2011. — Vol. 11. — Р. 169—183.
13. Якісний та кількісний склад живлення європейського харіуса (Thymallus thymallus L.) з річок Закарпаття / С. А. Кражан, А. І. Хандожівська, А. І. Мрук [та ін.] // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : VI міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., 9-11 жовтня 2013 р. : мат. — Тернопіль, 2013. — С. 163—166.
14. Пирожников П. Л. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях / Пирожников П. Л. — М. : Наука, 1974. — 254 с.