Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 2(28): 5-13
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.02.005
УДК 58.072:57.017.53(504.45)

pdf35

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ВОДЯНОГО ГОРІХА (TRAPA NATANS) НА УМОВИ НАГУЛУ МОЛОДІ РИБ КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

С. В. Курганський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. А. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчити вплив неконтрольованого росту водяного горіха  на мілководних ділянках Київського водосховища на умови нересту промислових видів риб та нагулу їх молоді.

Методика. Матеріалом досліджень слугували вищі водні рослини, чисельність яких вимірювали за допомогою рамки зі сторонами 1 х 1 м. Донні відклади для визначення кількості бентосних організмів відбирали дночерпаками різних конструкцій. Молодь риб відловлювали за допомогою малькової тканки. Вміст розчиненого у воді кисню вимірювали за допомогою термооксиметра АЖА-101М.

Результати. Встановлено, що на Київському водосховищі в останні роки спостерігається швидке заростання мілководних ділянок вищою водяною рослинністю, серед якої переважає водяний горіх – до 75 %. На деяких ділянках верхньої частини водосховища його чисельність становить до 75 рослин на 1м2. В літній період, за температури води 25 – 27 oС спостерігалось зниження вмісту розчиненого у воді кисню до 0,5 – 0,7 мг/дм3, що призводило до явищ задухи. Вивчено залежність кількості бентосних організмів від типу рослинності, що росте на цих ділянках. Встановлено, що на ділянках, де переважає водяний горіх, нагул молоді риб не відбувається.

Наукова новизна. З кожним роком площі, на яких росте водяний горіх значно збільшуються, що призводить до погіршення гідрологічного режиму водосховища. Спостерігається значне замулення заток, внаслідок уповільнення течії. Зменшення вмісту розчиненого у воді кисню призводить до зниження кількості як бентосних організмів, так і молоді риб.

Практичне значення. Бажано провести комплексну меліорацію мілководних зон Київського водосховищ. Проте водяний горіх, представлений у Червоній книзі України як вид, що охороняється, проводити меліоративні роботи щодо зменшення площ з цим видом заборонено.

Ключові слова: Київське водосховище, водяна рослинність, водяний горіх (Trapa natans), мул, замулений пісок, молодь риб, зообентос.

ЛІТЕРАТУРА

1. Киевское водохранилище. Гидрохимия, биология, продуктивность / [Отв. ред. А. Я. Цееб]. ― К. : Наукова думка, 1972. ― 455 с.
2. Авакян А. Б. Водохранилища / Авакян А. Б., Салтанкин В. П., Шарапов В. А. ― М. : Мысль, 1987. ― 325 с.
3. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем / [ред. А. В. Абакумова]. ― СПб. : Гидрометеоиздат, 1992. ― 319 с.
4. Садчиков А. П. Экология прибрежно-водной растительности / А. П. Садчиков, М. А. Кудряшов. ― М. : НИА-Природа, РЭФИА, 2004. ― 220 с.
5. Авакян А. Б. Водохранилища гидроэлектростанций СССР / А. Б. Авакян, В. А. Шарапов. ― М. : Энергия, 1977. ― 400 с.
6. Авакян А. Б. Комплексное использование и охрана водных ресурсов / А. Б. Авакян, В. М. Широков. ― Минск : Изд-во Университетское, 1990. ― 240 с.
7. Разработать методы повышения рыбопродуктивности днепровских водохранилищ и водоемов нижнего Днепра : отчет по НИР (заключительный 1986–1990 гг.) / УкрНИИРХ. ― № ГР 01.84.0074859; ГКНТ 87056478; Инв. № 03484578511. ― К., 1990. ― 249 с.
8. Константинов А. С. Общая гидробиология / Константинов А. С. ― [4-е изд.] — М. : Высшая школа, 1986. ― 472 с.
9. Грезе В. Н. Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды / Грезе В. Н., Полікарпов Г. Г., Романенко В. Д. ― К. : Наукова думка, 1987. ― 224 с.
10. Богданов Г. А. Водяной орех (Trapa natans L.) в Марьерских озерах мелководий в биологической продуктивности водохранилищ / Г. А. Богданов, Н. В. Абрамов // Биологические ресурсы водохранилищ: сборник научных трудов. ― М. : Наука, 1984. ― С. 23―41.
11. Формування дельтових ландшафтів у верхніх водосховищах дніпровського каскаду / В. М. Стародубцев, В. А. Богданець, С. В. Яценко [та ін.]. // Наукові доповіді НУБіП України. ― 2010. ― Вип. 5 (21). ― 13 с.
12. Стародубцев В. М. Влияние водохранилищ на почвы / Стародубцев В. М. — Алма-Ата : Наука, 1986. ― 296 с.
13. Стародубцев В. М. Формування нових ландшафтів у басейні Дніпра / В. М. Стародубцев // Наукові доповіді НУБіП України. ― 2009. ― № 2. ― 8 с.
14. Дубына Д. В. Классификация свободноплавающей растительности в водоемах Украины / Д. В. Дубына // Украинский ботанический журнал. ― 1986. ― Т. 43. № 5. ― С. 1―15.
15. Дубына Д. В. Распространение, экология и ценология Тrара natans (Trapaceae) на Украине / Д. В. Дубына // Украинский ботанический журнал. ― 1982. ― Т. 67, № 5. ― С. 659―667.
16. Дубына Д. В. Кувшинковые Украины / Дубына Д. В. ― К. : Наукова думка, 1982. ― 228 с.
17. Макрофиты ― индикаторы изменения природной среды / [Дубына Д. В., Сытник И. А., Тасенкевич Ю. В. и др.] ― К. : Наукова думка, 1993. ― 435 с.
18. Катанская В. М. Высшая водная растительность континентальных водоемов СССР / Катанская В. М. ― Л. : Наука, 1981. ― 188 с.
19. Чёрная Г. А. Водяной орех (Trapa natans L.) в Харьковской области / Г. А. Чёрная // Высшие водные и прибрежно-водные растения : ІІ Всесоюз. конф. : тез. докл. ― Борок, 1988. ― С. 57.