Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 1(27): 25-36
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.01.025
УДК 639.311.03:[631.86/.87+639.4/.5]

pdf35

ЕФЕКТИВНІСТЬ СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ТА КУЛЬТИВОВАНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РИБОПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ

А. Я. Тучапська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчити рибницько-біологічні показники цьоголіток коропа при поєднанні удобрення ставів, інтродукції маточної культури Daphnia magna Straus та підгодівлі цьоголіток культивованими зоопланктонними організмами і оцінити ефективність заходів для підвищення забезпеченості цьоголіток коропа природними кормами.

Методика. У дослідні стави вносили маточну культуру Daphnia magna Straus, для підгодівлі цьоголіток у липні-серпні використали 65 кг/га зоопланктону, який культивували у ставу-культиваторі та садках, встановлених у дослідних ставах. Для вивчення живлення та росту цьоголіток коропа відбирали проби при регулярних контрольних ловах. За результатами облову ставів встановлені показники вирощування цьоголіток і економічна ефективність заходів, спрямованих на підвищення забезпеченості цьоголіток коропа природними кормами.

Результати. Середньосезонні показники біомаси зоопланктону дослідних ставів перевищували у 3,9 – 4,8 разу біомасу контрольного ставу. Природний корм у харчовій грудці коропів дослідних ставів у червні складав 64,7 – 71,3 %, протягом липня зменшився до 48,0 %, у серпні ― до 15,0 – 2,0 %, у цьоголіток контрольного ставу він становив у червні 92,3 %, у липні ― 20,6 – 2,1 %, у серпні ― 1,1 – 0,4 %. Рибопродуктивність дослідних ставів була вищою на 35,2 – 48,5 %, ніж контрольного ставу. Витрати зернового корму на приріст цьоголіток коропа у контрольному ставу становили 3,2 одиниць, у дослідних вони були на 12,5 – 15,6 % нижчими. Прибуток від вирощування цьоголіток коропа в дослідних ставах був у 2,9 – 3,7 разу вищим, ніж у контрольному ставу і становив 3955,2 – 5153,0 грн./га. Рентабельність вирощування цьоголіток із застосуванням заходів інтенсифікації була у 2,6 – 3,2 разу вищою проти контрольного ставу.

Наукова новизна. Вперше вивчено рибницько-біологічні показники при вирощуванні цьоголіток коропа з застосуванням комплексу заходів для підвищення їх забезпеченості природними кормами, який включав внесення органічних добрив, інтродукцію маточної культури Daphnia magna та підгодівлю цьоголіток культивованими зоопланктонними організмами протягом періоду вирощування риби.

Практична значимість. Встановлено високу економічну ефективність заходів з підвищення забезпеченості цьоголіток коропа природними кормами, яка служить основою їх широкого впровадження у виробництво.

Ключові слова: удобрення ставів, інтродукція, цьоголітки коропа, природна кормова база, рибопродуктивність ставів, економічна ефективність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Харитонова Н. Н. Методические рекомендации по совершенствованию метода комплексной интенсификации прудового рыбоводства УССР в зависимости од зонального положения хозяйств / Харитонова Н. Н., Галасун П. Т., Панченко С. Т. — К., 1976. — 30 с.
2. Кражан С. А. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення (методичні рекомендації) / С. А. Кражан, Т. Г. Литвинова. ― К., 1997. ― 50 c.
3. Богатова И. Б. Рыбоводная гидробиология / Богатова И. Б. — М. : Пищевая промышленность, 1980. — 168 с.
4. Кузьмин И. А. Повышение продуктивности выростных прудов, путем направленного воздействия на экосистему / И. А. Кузьмин // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвященная 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР Т. 1. — 2005. — С. 147—153.
5. Камлюк Л. В. Сезонная динамика доли кормового зоопланктона в карповых прудах с разной плотностью выращивания / Л. В. Камлюк // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси : сб. науч. тр. — 2008. — Вып. 24. — С. 91—92.
6. Влияние уровня развития естественной кормовой базы на результаты выращивания племенных сеголетков карпа / З. И. Шмакова, Н. А. Тагирова, И. Ю. Бадаева [и др.] // Рыбное хозяйство. — 2009. — № 1. — С. 70—73.
7. Орлова З. И. Зоопланктон некоторых выростных прудов рыбопитомника «Ропша» при интродукции в них Daphnia мagna (Straus) / З. И. Орлова // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. ― 1972. — Вып. 2. — C. 80—90.
8. Вплив екологічних умов та заходів інтенсифікації на ріст племінних цьоголіток любінського лускатого коропа / І. І. Грициняк, А. Я. Тучапська, С. А. Кражан [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 3. — С. 46—54.
9. Шмакова З. И. Питание сеголетков карпа при разных способах повышения естественной кормовой базы прудов / З. И. Шмакова // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. ― 1989. — Вып. 56. —
С. 8—13.
10. Мельничук Г. А. Методические рекомендации по применению современных методов изучения питания рыб и расчета рыбной продукции по кормовой базе в естественных водоемах / Мельничук Г. А. — Л. : ГосНИОРХ, 1978. — 30 с.