Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 3(21): 47-50
УДК 659.3.043.13:639:371.52

pdf35

ВПЛИВ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ (ECHINACEA PURPUREA) НА ПРОДУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗИМОСТІЙКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА КОРОПА (CYPRINUS CARPIO)

О. В. Дерень,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
Р. І. Пірус, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь
Г. В. Качай, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь

Представлено результати впливу на рибницько-біологічні показники коропа (Cyprinus carpio) добавок до його раціону ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea). Встановлено, що введення до складу комбікорму різних частин висушеної подрібненої ехінацеї пурпурової позитивно впливає на ріст, хімічний склад м’яса та зимостійкість різнопорідних груп дволіток коропа. При цьому зменшуються витрати кормів на одиницю приросту риб.

ЛІТЕРАТУРА
1. Шерман І.М. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб / І.М. Шерман, М.В. Гринжевський, Ю.О. Желтов та ін. — К.: Вища освіта, 2002. — 127 с.
2. Изучение и использование эхинацеи: материалы международной научной конф. (Полтава, 21–24 сент. 1998 г.) / Полавское отделение украинского ботанического общества [и др.] — Полтава: Верстка, 1998. — 156 с.
3. Чудак Р.А. Теоретичне та експериментальне обгрунтування використання фітобіотиків у годівлі сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.02.02 “Годівля тварин і технологія кормів” / Р.А. Чудак. — К., 2008. — 41 с.
4. Грициняк І.І. Обмін ліпідів у риб / І.І. Грициняк, К.Б. Смолянінов, В.Г. Янович // Монографія. — Львів: Тріада плюс, 2010. — 336 с.
5. Желтов Ю.А. Влияние зимовки на физиологическое состояние организма карпа в зависимости от типа кормления / Ю.А. Желтов, Л.Д. Проценко // Рыбное хозяйство, 1971. — Вип. 14. — С. 3–9.
6. Желтов Ю.А. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб / Ю.А. Желтов // Рибне господарство, 2003. — Вип. 62. — С. 23–28.
7. Желтов Ю.О. Рекомендації по годівлі риби екструдованими (плаваючими) комбікормами при вирощуванні її в різних умовах / Ю.О. Желтов, С.В. Василець, М.А. Сидоров [і ін.]. — Рыбное хозяйство, 2004. — № 3, 4. — С. 22–25.
8. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыб / [В.В. Лиманский, А.А. Ямброжек, Е.Н. Бекина и др.]. — М., 1984. — 150 с.
9. Лебедев П.Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных / П.Т. Лебедев, А.Т. Усович. — М.: Россельхозиздат, 1976. — 389 с.
10. Плохинский Н.А. Биометрия / Н.А. Плохинский — Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения АН СССР, 1961. — 364 с.