Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 3(21): 43-46
УДК 636.37

pdf35

РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ  ПРИРОДНОГО НЕРЕСТУ ЩУКИ (ESOX LUCIUS) У СТАВАХ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ НУБІП УКРАЇНИ “НЕМІШАЇВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ”

І. Ю. Кірєєва, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
Ю. В. Кононенко, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Наведений загальний аналіз рибницько-біологічних результатів проведення нерестової кампанії з щукою (Esox lucius) природним методом у ставах із застосуванням гнізд та отримання цьоголіток у полікультурі з коропом і рослиноїдними рибами.

ЛІТЕРАТУРА
1. Мартышев Ф.Г. Прудовое рыбоводство. — М.: Высшая школа, 1973. — 375 с.
2. Анпилова B.E., Понеделко Б.И. Инструкция по разведению щуки. — Л., 1970. — 62 с.
4. Пономарев С.В., Лагуткина Ю.Ю., Киреева И.Ю. Фермерское рыбоводство / Рекомендации. // М.: Сельхозиздат, 2007. — 192 с.
5. Шамардина И.П. Этапы развития щуки. Тр. Ин-та морфологии животных им. А.Н. Северцова, вып. 16, 1957. — 164 с.
6. Козлов В.И. Справочник фермера-рыбовод. — М.: Изд. ВНИРО, 1998. — 447с.
7. Черномашенцев А.И., Мильштейн В.В. Рыбоводство. — М.: Высш. школа, 1983. — 272 с.