Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 3(21): 19-22
УДК 597.554.3

pdf35

ДОВЖИНА, МАСА ТА ВАРІАЦІЙНИЙ РЯД ПОПУЛЯЦІЙ ЛЯЩА (ABRAMIS BRAMA L.) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

А. В. Борисенко,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Д. С. Христенко,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Наведено окремі біологічні показники популяції ляща (Abramіs brama L.) Дніпродзержинського водосховища за 2008–2010 рр. На основі отриманих даних установлено, що умови існування досліджуваного виду у водоймі сприятливі за рівномірного промислового навантаження на всі вікові групи доступні промислу.

ЛІТЕРАТУРА
1. Борисенко А.В. Ріст ляща як складова формування його промислового запасу у Дніпродзержинському водосховищі // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 3. — С. 36–39.
2. Бузевич І.Ю. Особливості рибопромислового використання дніпровських водосховищ // Рибне господарство. — К.: Аграрна наука, 2009. — Вип. 67. — С. 222–226.
3. Бузевич І.Ю. Інтенсивність використання промислових запасів ляща (Abramіs brama L.) та плітки (Rutіlus rutіlus L.) Дніпродзержинського водосховища / І.Ю. Бузевич, О.В. Діденко // Наукові доповіді НУБіПУ. — 2012. — № 8 (30). — С. 1–13. — Режим доступу до журн.: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_1/12biy.pdf
4. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод — Під ред. В.Д. Романенко. — К.: Логос, 2006. — 408 с.
5. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічним матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України / С.П. Озінковська, В.М. Єрко, Г.Д. Коханова, О.М. Тарасова, В.І. Полторацька. — К., 1998. — 47 с.
6. Митрофанов В.П. Экологические основы морфометрического анализа рыб: учебное пособие. — Алма-Ата: КазГУ, 1977. — 35 с.
7. Озинковская С.П. Современное состояние рыбных запасов и рыбопродукционные возможности Днепровских водохранилищ / С.П. Озинковская // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ: Мат. науч. конф. (6–8 сентября 1995 года, г. Киев). — К.: ИРГ УААН. — С. 49–50.
8. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). — М.: Пищевая промышленность, 1966. — 376 с.
9. Наукові дослідження ресурсної бази водних живих ресурсів на водосховищах дніпровського каскаду для визначення їх промислового потенціалу: Звіт по НДР / ІРГ УААН. — 30/08; № ДР 0108 U007842. — К., 2008. — 58 с.
10. Наукова оцінка сучасного стану ресурсної бази промислу та розробка раціональної схеми рибогосподарського використання внутрішніх водойм України: Звіт по НДР / ІРГ УААН. — 15/09; № ДР 0109U007545. — К., 2009. — 85 с.
11. Methods for fish biology / Edited by Carl B. Schreck and Peter B. Moyle. — Bethesda, Maryland, USA, 1990. — 685 p.