Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 3(21): 3-8
УДК 597-19(282.247.327.2)

pdf35

ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПУСТИМИХ ОБСЯГІВ ВИЛОВУ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ У ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩАХ

А. В. Чуклін,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне агентство рибного господарства України, м. Київ

Визначені та проаналізовані критерії, які дозволяють кількісно оцінити стан певних об’єк тів промислу, як вихідну характеристику для встановлення категорії обмеження вилову. Показано, що обов’язковому лімітуванню на всіх водосховищах підлягає вилов ляща (Abramis brama), плітки (Rutilus rutilus), судака (Sander lucioperca) та плоскирки (Blicca bjoerkna).

ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України Про тваринний світ/ Відомості Верховної Ради України від 05.04.2002, № 14. — 2002.
2. Інструкція про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, яка затверджена Наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України 11.11.2005 № 623/404 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 6.12.2005 року за № 1458/11738.
3. Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів / Відомості Верховної Ради України від 27.04.2012, № 17. — 2012.
4. Грициняк И.И. Стратегия рационального и эффективного рыбопромыслового использования водохранилищ днепровского каскада / И.И. Грициняк, И.Ю. Бузевич // Комплексный подход к проблеме сохранения и востановления биоресурсов каспийского бассейна. Мат. Межд. научно-практ. конференции. Астрахань, 2008. — С. 76–79.
5. Разработать методы повышения рыбопродуктивности днепровских водохранилищ и водоемов нижнего Днепра / Отчет по НИР (заключительный 1986–1990 гг.) / УкрНИИРХ. — 01.84.0074859; № ГР 87056478; Инв. № 03484578511. — К., 1990. — 249 с.
6. “Вивчити механізми функціонування біогеоценозів внутрішніх водних об’єктів України загальнодержавного значення” / Звіт по НДР (заключний 2006–2010 рр.) / ІРГ УААН. — № ДР 0110U002811; — К., 2010. — 368 с.
7. “Наукові дослідження стану запасів водних біоресурсів, визначення щорічних прогнозів вилову у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському, Каховському водосховищах і Дніпровсько-Бузькому лимані на період 2013–2017 рр. та розробка оптимального режиму їх рибопромислової експлуатації”/ Звіт по НДР (проміжний 2012 р.) / ІРГ НААН. — 05-01/13; № ДР 0112 U 004823; — К., 2012. — 98 с.
8. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
9. Тюрин П.В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах / П.В. Тюрин. — М.: Пищепромиздат, 1963. — 119 с.
10. Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе / С.Н. Лапач, А.В. Чубенок, П.Н. Бабич — К.: МОРИОН, 2002. — 640 с.
11. Захарченко І.Л. Оптимізація якісних характеристик рибопромислового навантаження на Каховському водосховищі / І.Л. Захарченко // Рибне господарство. — К.: Аграрна наука, 2009. — Вип. 67. — С. 217–222.
12. Межжерин С.В. Животные ресурсы Украины в свете стратегии устойчивого развития: аналитический справочник / С.В. Межжерин. — К.: Логос, 2008. — 282 с.