Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 42-52
УДК 639.3/6 

pdf35

ВПЛИВ СТРЕСОВИХ ЧИННИКІВ НА РИБОПРОДУКТИВНІСТЬ СТАВІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РІЗНОВІКОВИХ ГРУП УКРАЇНСЬКОГО ЛУСКАТОГО КОРОПА ТА ЗАСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

О. М. Шандрук, Національний університет водного господарств та природокористування, м. Рівне

Встановлено негативний вплив стресових чинників абіотичного та біотичного походження на різновікові групи українського лускатого коропа при його вирощуванні. Пропонується комплекс заходів із попередження втрати вагових та смакових характеристик.

ЛІТЕРАТУРА
1. Арсан О.М. Особенности функционирования основных механизмов энергообеспечения процессов акклиматизации рыб к абиотическим факторам водной среды: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — М., 1987. — 37 с.
2. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. — М.: Наука, 1982. — 270 с.
3. Гриб Й.В., Шандрук О.М. Використання екологічних індексів та просторових біомаркерів у ставковому рибництві // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 3. — С. 79–85.
4. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р. Вирощування дволіток коропа у ставах за інтенсивною технологією. — К.: Инокс, 2009. — 192 с.
5. Грициняк І.І. Фермерське рибництво / І.І. Грициняк, М.В. Гринжевський, О.М. Третяк, А.І. Мрук — К.: Герб, 2008. — 560 с.
6. Желтов Ю.А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хозяйствах. — К.: Инокс, 2006. — 281 с.
7. Подопригора В.М. Вплив стрес-факторів на ріст і вирощування молоді риб: автореф. ... дис. канд. биол. наук. — К., 2010. — 18 с.
8. Романенко В.Д. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие бассейна р. Днепр. Определение проблем / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б. Титухов и др. — К.: Академпериодика, 2003. — 188 с.
9. Сондак В.В. Іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України. — Рівне: Волинські обереги, 2003. — 296 с.
10. Шандрук О.М. Вплив співвідношення у кормах вітаміну В12, сирого протеїну та кальцію на рибопродукцію неспускних ставів // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 2.— С. 82–91.
11. Шандрук О.М. Формування сторонніх запахів товарного коропа: походження, виникнення, ліквідація, попередження / Й.В. Гриб, М.В. Гринжевський, О.М. Шандрук // Рибник. — 2010. — № 2. — С. 29–31.
12. Гриб Й.В. Деякі аспекти взаємозв’язку стресових чинників та адаптація гідробіонтів у порушених водних екосистемах / Й.В. Гриб, Н.І. Гончаренко, О.М. Климнюк // Матеріали наук.-практ. конф. — Чернівці, 2011.
13. Янінович Й.Є., Грициняк І.І., Сярий Б.Г., Забитківський Ю.М. Трофічна конкуренція риб, які вирощують в полікультурі // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 1. — С. 33–39.
14. Янінович Й.Є. Чинники зниження собівартості вирощування риби в ставах і підвищення її якості в умовах ВАТ “Львівський облрибокомбінат” // Рибник. — 2010. — № 2. — С. 8–9.