УДК 639.371.52:597–1.05

pdf35

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ВМІСТУ ПРОДУКТІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ТКАНИНАХ УКРАЇНСЬКИХ ЛУСКАТИХ І РАМЧАСТИХ КОРОПІВ

Т. А. Нагорнюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
С. І. Тарасюк,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Наведено результати досліджень активності супероксиддисмутази, каталази і глутатіон- пероксидази та вмісту малонового діальдегіду і концентрації дієнових кон’югатів у печінці, крові, міокарді, м’язах і зябрах лускатих і рамчастих коропів антонінсько-зозуленецького внутріпородного типу. Висока активність антиоксидантних ферментів у м’язах рамчастого коропа зумовлена інтенсивністю перебігу метаболічних процесів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Журавлев А.И. Антиокислители / А.И. Журавлев — М.: Наука, 1975. — 3-е изд. — Т. 2. — С. 33–35.
2. Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах / Ю.А. Влади- миров, Р.М. Арчаков — М.: Наука, 1972. — 257 с.
3. Потрохов А.С. Новый антистрессовый препарат глициланалид и методика его применения в рыбоводстве / А.С. Потрохов, О.Г. Зиньковский // Гидробиол. журн. — 2000. — Т. 36,
№ 2. — С. 41–46.
4. Дубинина Е.Е. Антиоксидантная система плазмы крови / Е.Е. Дубинина // Укр. биохим. журн. — 1992. — T. 64, № 2. — С. 3–15.
5. Данчук В.В. Пероксидне окиснення у сільськогосподарських тварин і птиці / В.В. Данчук. — Кам’янець-Подільський: “АБЕТКА”, 2006. — 190 с.
6. Олексюк Н.П. Вплив сезону на активність антиоксидантних ферментів у тканинах коропа / Н.П. Олексюк, В.Г. Янович // Біологія тварин. — 2006. — Т. 8, № 1–2. — С. 145–148.
7. Олексюк Н.П. Вплив сезону на активність системи антиоксидантного захисту в печінці і скелетних м’язах товстолобика / Н.П. Олексюк, В.Г. Янович // Біологія тварин. — 2007. — Т. 9, № 1–2. — С. 123–126.
8. Крась С.І. Вікові особливості стану системи антиоксидантного захисту у амурського сазана / С.І. Крась // Матеріали VIIІ наук.конф. молодих вчених та аспірантів, Чубинське, 13 травня 2010 р.: тези доп. — К.: Аграрна наука, 2010. — С. 37–38.
9. Олексюк Н.П. Вплив сезону на активність системи антиоксидантного захисту у печінці і скелетних м’язах білого амура / Н.П. Олексюк, Б.М. Куртяк, В.Г. Янович // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин. — Львів, 2008. — Вып. 9, № 3. — С. 79–84.
10. Костюк В.А. Простой и чувствительный метод определения активности супероксиддис- мутазы, основанный на реакции окисления кверцитина / В.А. Костюк, А.И. Потапович, Ж.И. Ковалева // Вопр. мед. химии. — 1990. — № 2. — С. 88–91.
11. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк, Л.И. Иванова, И.Г. Майорова [и др.] // Лаб. дело. — 1988. — № 1. — С. 16–18.
12. Моин В.М. Простой и специфический метод определения активности глутатионпероксидазы в эритроцитах / В.М. Моин // Лаб. дело. — 1986. — № 12. — С. 724–727.
13. Влізло В.В. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.А. Макара та ін. — Львів: ВМС, 2004. — 399 c.
14. Гаврилов В.Б. Анализ методов определения продуктов перекисного окисления липидов в сы- воротке крови по тесту с тиобарбитуровой кислотой / В.Б. Гаврилов, Л.М. Мажуль // Вопр. мед. химии. — 1987. — Т. 33, № 1. — С. 118–122.
15. Protein measurement with the Folin phenol reagent / O.H. Lowry, N.I. Rosebroug, A.L. Farr, R.I. Randall // Journal of Biological Chemistry. — 1951. — Vol. 193, N 1. — P. 265–275.
16. Martines-Alvarez R.M. Antioxidant defenses in fish: biotic and abiotic factors / R.M. Martines- Alvarez, A.E. Morales, A. Sanz // Rev. Fish Biol. Fish. — 2005. — V. 15, № 1. — P. 75–88.