УДК 639.3.03

pdf35

РИБНИЦЬКО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ СТАТЕВИХ ПРОДУКТІВ ДОМЕСТИКОВАНИХ ПЛІДНИКІВ БІЛУГИ (HUSO HUSO)

І. Ю. Кірєєва, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
І. В. Кушнір, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Представлено порівняльний аналіз рибницько-біологічних результатів по отриманню статевих продуктів від доместикованих плідників білуги (Huso huso) на Кізанському осетровому рибницькому заводі (Астрахань, Росія) під час проведення нерестової кампанії 2010 р. Дано пропозиції стосовно поліпшення умов доместикації плідників білуги.

ЛІТЕРАТУРА
1. Кокоза А.А. Искусственное воспроизводство осетровых рыб: монографія. — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2004. — 207 с.
2. Пономарева Е.Н., Бахарева А.А. Методы стимулирования половых продуктов у рыб различ- ными способами. — Астрахань, 2001. — 463 с.
3. Ходоревская Р.П., Довгопол Г.Ф., Журавлева О.Л. Соотношение в промысловых уловах осетро- вых рыб от естественного и заводского воспроизводства / Осетровые на рубеже ХХI века. — Астрахань: КаспНИИРХ, 2000. — С. 105–106.
4. Алимов С.І., Андрющенко А.І. Осетрівництво: навч. посіб. — К., 2008. — 480–486 с.
5. Распопов В.М. Роль естественного воспроизводства очевидна / Рыбоводство и рыболовство, 2001. — № 1. — С. 47.
6. Ходоревская Р.П., Романова А.А. Состояние запасов осетровых рыб Каспийского моря и стра- тегия их восстановления // Рыбное хозяйство, 2007. — № 3. — С. 50–52.