УДК 639.3

pdf35

РИБОПРОДУКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ПРИ УДОБРЕННІ ЇХ РІЗНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ДОБРИВАМИ

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. А. Кражан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. О. Коваленко, kovalenko_va_58@i.ua, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Подано результати гідрохімічного, гідробіологічного режимів та рибопродуктивності вирощувальних ставів в експерименті із застосуванням нетрадиційного органічного добрива — зернової барди.

ЛІТЕРАТУРА
1. Алекин О.А. Основы гидрохимии / О.А. Алекин. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — 412 с.
2. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. СОУ-05.01.-37-385:2006.
Стандарт мінагрополітики України. — К.: Міністерство аграрної політики України, 2006. — С. 7.
3. Жадин В.И. Изучение водной фауны водоёмов / В.И. Жадин. — М.: Изд-во АН СССР, 1950. — 30 с.
4. Киселёв И.А. Методы исследования планктона / И.А. Киселёв // Жизнь пресных вод. Т. 4, Ч. 1. — М., 1956. — С. 183–265.
5. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / [Романенко В.Д., Жукинский В.М., Оксіюк О.П. та ін.]. — К.: ЗАТ ВІПОЛ, 2001. — 48 с.
6. Сборник нормативно-технической документации по товарному рыбоводству. — М.: Агро- промиздат, 1986. — Т. 1, 2. — 576 с.
7. Соболев Ю.А. Выращивание рыбопосадочного материала при поликультуре / Ю.А. Соболев // Вопросы рыбного хозяйства Белоруссии. Труды, том ІХ. — Минск: Урожай, 1973. — С. 37–45.
8. Харитонова Н.М. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства / Н.М. Ха- ритонова. — К.: Наук. думка, 1984. — 196 с.