УДК 595.18 (477)

pdf35

АНОТОВАНИЙ СПИСОК МОНОГОНОНТНИХ КОЛОВЕРТОК РЯДУ PLOIMA (ROTIFERA: EUROTATORIA, MONOGONONTA, PLOIMA) ФАУНИ УКРАЇНИ. Повідомлення II

Е. М. Овандер, Національний науково-природничий музей НАН України, м. Київ
Н. С. Яковенко, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ
В. М. Трохимець, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ
Ю. Ф. Громова, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. В. Пашкова, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Л. В. Гулейкова, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

У другу частину анотованого списку коловерток ряду Ploima фауни України ввійшли 7 родин (Proalidae, Epiphanidae, Trichotriidae, Mytilinidae, Lepadellidae, Euchlanidae, Brachionidae), 28 родів та 223 види і підвиди, 9 з останніх є новими для фауни України. Наведено нові дані з поширення, біотопічного розподілу та короткий біогеографічний аналіз плоімід на території країни.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бошко Е.Г. Коловратки (Rotatoria) жаберной полости длиннопалого речного рака бассейна Днепра. Сообщение I // Вестник зоологии. — 1980. — Вып. 5. — С. 15–21.
2. Бошко Е.Г. Коловратки (Rotatoria) жаберной полости длиннопалого речного рака бассейна Днепра. Сообщение II // Вестник зоологии. — 1980. — Вып. 6. — С. 41–46.
3. Бошко Е.Г. Новый вид коловраток рода Encentrum (Rotifera, Dicranophoridae) от бокоплавов водоемов Украины // Вестник зоологии. — 1994. — Вып. 6. — С. 74–77.
4. Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР (Rotatoria). Подкласс Eurotatoria (Отряды Ploimida, Monimotrochida, Paedotrochida). — Л.: Наука, 1970. — 744 c.
5. De Smet W.H. Rotifera, Vol. 4. The Proalidae (Monogononta). Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world, 9. — Amsterdam: SPB Academic Pub- lishing bv, 1996. — 102 p.
6. Radwan S., Ejsmont-Karabin J., Bielanska-Grajner I. Wrotki (Rotifera). Z. 32. — Lodz: Oficyna Wydawnicza Tercja, 2004. — 447 s.
7. Segers H. The nomenclature of the Rotifera: annotated checklist of valid family- and genusgroup names // Journal of Natural History. — 2002. — 36. — P. 631–640.
8. Segers H. Annotated checklist of the rotifers (Phylum Rotifera), with the notes on nomenclature, taxonomy and distribution // Zootaxa. — 2007. — 1564. — P. 1–104.