УДК 639 3032

pdf35

ВІДТВОРЕННЯ ТА ПОПОВНЕННЯ ПРИРОДНОГО АРЕАЛУ СТРУМКОВОЮ ФОРЕЛЛЮ (SALMO TRUTTA FARIO) НА ПРИКЛАДІ р. ІРШАВА

А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. І. Устич, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. Ю. Бузевич,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Висвітлено результати досліджень продуктивних показників струмкової форелі (Salmo trutta fario) з р. Іршава, показано можливість її штучного відтворення та визначено оптимальні довжина та маса риб для промислової експлуатації самовідтворювальних популяцій у гірських ріках Карпатського регіону.

ЛІТЕРАТУРА
1. Протасов А.А. Ихтиофауна рек Закарпатской области. Отчет НИИ прудового и озерно-речного рыбного хозяйства. — Львов, 1946–1947 гг. — 48 с.
2. Протасов А.А. Состояние сырьевых запасов ручьевой и радужной форели в реках Закарпат- ской области УССР. Отчет НИИ. прудового и озерно-речного рыбного хозяйства. — Львов, 1948. — 76 с.
3. Власова Е.К. Материалы по форелям Закарпатья: науч. записки. — Ужгородский гос. ун-т. — Т. ХХХІ. — 1958. — С. 33–61.
4. Мрук А.І. Устич В.І., Маслянка І.І. Склад іхтіофауни річки Іршава // Рибогосподарська наука України. — К., 2009. — № 1 (7). — С. 16–21.
5. Щербак В.І. Устич В.І., Великопольський І.Й., Мрук А.І. Районування річки Іршава за так- сономічним різноманіттям іхтіофауни // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2009. — № 3 (40). — С. 25–30.
6. Устич В.І., Мрук А.І. Історичні аспекти та перспективи відродження лососівництва в За- карпатті // Матеріали зустрічі “Раціональне використання водних ресурсів — необхідний елемент стійкого розвитку”. — Ужгород, 2003. — С. 42–45.
7. Мрук А.І., Устич В.І., Маслянка І.І. Сучасний стан та перспективи відтворення цінних лосо- севих видів риб в Закарпатті // Науч. сб. “Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб”. — К.: Світ рибалки, 2005. — С. 196–200.
8. Krzysztof Gorуcrko. Lopuszna — magisrne miejsa // Komunikaty rybackie. — 2001. — № 2 — Р. 15–16.
9. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб // М.: Пищевая пром-ть, 1966. — 376 с.
10. Галасун П.Т., Булатович М.А., Борбат Н.А. Технологическая инструкция по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины // Львов, 1987. — 17 с.
11. Щербак В.І., Устич В.І., Кражан С.А. та ін. Біорізноманіття безхребетних організмів водної товщі р. Іршава та її приток // Рибогосподарська наука України. — К., 2011. — № 2. — С. 34–43.
12. Кудерский Л.А. Типы структуры популяций промысловых рыб и стратегия использования их запасов // Вопросы развития рыбного хозяйства в бассейне озера Байкал: Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. Вып. 211. — Л., 1984. — С. 109–117.
13. Правила промислового рибальства у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах України” (зі змінами), затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 18.03.99 № 33, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.05.99 р. за N 326/3619.
14. Методические рекомендации по использованию кадастровой информации для разработки прогнозов уловов рыбы во внутренних водоемах. Ч. 1. — М.: ВНИРО, 1990. — 54 с.