УДК 639.215.42 (282.247.325.8)

pdf35

РІСТ ЛЯЩА (ABRAMIS BRAMA L.) ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ПРОМИСЛОВОГО ЗАПАСУ У ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ

А. В. Борисенко,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

На прикладі Дніпрозержинського водосховища визначено основні показники, які характеризують линійний та ваговий ріст ляща (Abramis brama L.). Проаналізовано взаємозв’язок темпів лінійного росту із величиною промислових уловів. Оцінено роль індивідуальних вагових показників у формуванні іхтіомаси популяції ляща та її промислового запасу.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бузевич І.Ю. Особливості рибопромислового використання дніпровських водосховищ // Рибне господарство. — К.: Аграрна наука, 2009. — Вип. 67. — С. 222–226.
2. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. — М.: Пищ. пром-сть, 1974. — 446 с.
3. Христенко Д.С., Діденко О.В. Визначення параметрів рівняння росту Берталанфі для ляща (Abramis brama L.) Кременчуцького водосховища і їх залежність від промислового вилову // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. — Запоріжжя, 2007. —
№ 1. — С. 197–201.
4. Звіт про НДР “Розробити оптимальний режим рибогосподарського використання водосховищ дніпровського каскаду в умовах інтенсивного антропогенного впливу” (проміжний, 1993).
№ ДР 1002037Р. — К.: ІРГ УААН. — 1993. — 356 с.
5. Звіт про НДР “Розробити науково-обґрунтовану систему раціонального ведення рибного господарства на дніпровських водосховищах та Дніпровсько-Бузькому лимані (проміжний, 1993)”. № ДР 0196U023118. — К.: РГ УААН. — 1999. — 229 с.
6. Звіт про НДР “Разработать научно-технические основы повышения эффективности использо- вания водохранилищ (заключительный 1981–1985 гг.)”. № ГР 84074859. — К.: УкрНИИРХ. — 1986. — 193 с.
7. Звіт про НДР “Биологические основы повышения рыбной продуктивности и рациональ- ного ведения рыболовства в водохранилищах и низовья Днепра”. № ГР 71069483. — К.: УкрНИИРХ. — 1975. — 151 с.