УДК 639.3:577.115.3

pdf35

ВМІСТ НЕЕТЕРИФІКОВАНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ПЕЧІНЦІ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO L.) ЗА ЗГОДОВУВАННІ ОЛІЙ ТА ФУЗІВ

М. М. Цап, Інститут біології тварин НААН, м. Львів
Й. Ф. Рівіс, Інститут біології тварин НААН, м. Львів

Підвищене надходження в організм коропа (Cyprinus carpio L.) неетерифікованих форм лінолевої та ліноленової кислот з оліями та фузами сприяє ефективному перетворенню їх у печінці на більш висо- комолекулярні і ненасичені метаболіти родин відповідно n-6 (ейкозатриєнову та ейкозате- траєнову — арахідонову кислоти) і n-3 (ейкозапентаєнову, докозадиєнову, докозатриєнову, докозапентаєнову та докозагексаєнову кислоти).

ЛІТЕРАТУРА
1. Остроумова И.Н. Биологические основы кормления рыб. — Санкт-Петербург: ГосНИОРХ, — 2001. — 369 с.
2. Годівля риб: Підручник / І.М. Шерман, М.В. Гринжевський, Ю.О. Желтов та ін.; За ред.
І.М. Шермана. — К.: Вища освіта, 2001. — 269 с.
3. Сорвачев К.Ф. Основы биохимии питания рыб. — М.: Легкая и пищевая пром. — 1982. — 248 с.
4. Наукове обгрунтування раціональної годівлі риб / І.М. Шерман, М.В. Гринжевський, Ю.О. Желтов, Ю.В. Пилипенко, М.І. Воліченко, І.І. Грициняк. — К.: Вища освіта, 2002, — 128 с.
5. Rivis I.F., Danylic B.B., Procyk J.M. Simultaneous determination of common, esterified and uneste- rified fatty acids // 10th International Symposium: Advances and application of chromatography in industry. — Bratislava, 1996. — P. 152–153.
6. Рівіс Й.Ф., Данилик Б.Б. Газохроматографічне визначення високомолекулярних неетери- фікованих жирних кислот в біологічному матеріалі // Укр. біохім. журнал. — 1997. — Т. 69, № 1. — С. 79–83.
7. Рівіс Й.Ф., Скорохід І.В., Данилик Б.Б., Процик Я.М. Одночасне газохроматографічне визначен- ня окремих етерифікованих і неетерифікованих високомолекулярних кислот у біологічному матеріалі // Укр. біохім. журнал. — 1997. — Т. 69, № 2. — С. 110–115.