УДК 338.43: 639.3

pdf35

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРНОЇ РИБИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЧЕРКАЩИНИ

B. C. Уланчук, Уманьський національний університет садівництва, м. Умань
Ю. П. Мазур, Уманьський національний університет садівництва, м. Умань

Досліджено стан виробництва товарної риби на спеціалізованих рибницьких підприємствах. Обґрунтовано необхідність застосування інтенсивних технологій на ставкових та лиманних підприємствах. Розглянуто перспективи розвитку спеціалізованих підприємств.

ЛІТЕРАТУРА
1. Черкащина у цифрах — 2005: Статистичний щорічник / Головне управління статистики у Черкаській області. — Черкаси, 2006. — 149 с.
2. Харитонова Н.Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. — К.: Наукова думка, 1984. — 195 с.
3. Харитонова Н.Н., Демченко И.Ф. Рекомендации по повышению рыбопродуктивности прудов при поликультуре рыб. — К., 1993. — 27 с.
4. Отчет о научной деятельности УкрНПО по рыбоводству и рыболовству за 1986–1990 гг. — К.: УкрНПО, 1991. — № 1143. — 315 с.
5. Гринжевський М.В. Інтенсифікація виробництва продукції аквакультури у внутрішніх водой- мах України. — К.: Світ, 2000. — 190 с.
6. Кражан С.А., Харитонова Н.Н., Хижняк М.И.Оптимизация условий среды с целью повыше- ния рыбопродуктивности прудов // Матеріали І з’їзду гідроекологічного товариства України 16–19 листопада 1993 р. — К.: ІРГ УААН, 1994. — С. 202.