УДК 636.5.087.7

pdf35

ВПЛИВ РОЗЧИНЕНИХ У ВОДІ СПОЛУК ЙОДУ НА АКТИВНІСТЬ КАРБОГІДРАЗ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ЛЮБІНСЬКОГО ЛУСКАТОГО КОРОПА

Ю. М. Забитівський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт Великий Любінь
В. Б. Петрів, Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт Великий Любінь
Р. І. Пірус, Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт Великий Любінь
Я. В. Тучапський,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Досліджено вплив солей йоду KJ та KJO3, які вносили у воду рибогосподарських ставів, на активність вуглеводневого травлення дволіток любінського лускатого коропа. Виявлено, що KJ у концентрації 0,1 г/м3, діючи на організм риб упродовж 92 діб, не змінює середнє значення активності карбогідраз у травній системі коропів. За таких самих умов дія KJO3 (0,13 г/м3) проявляється у зниженні активності порожнинних карбогідраз медіальної ділянки кишківника на 53% щодо контролю.

ЛІТЕРАТУРА
1. Julshamn K., Maage A., Waagbo R., Lundebye A.K. A preliminary study on tailoring of fillet iodine concentrations in adult Atlantic salmon (Salmo salar L.) through dietary supplementation // Aquaculture Nutrition. — 2006. — Vol. 12, № 1. — Р. 45–51.
2. Gensic M., Wissing P.J. Keefe T.R., Ahmed M. Effects of iodized feed on stress modulation in steel- head trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) // Aquaculture Research. — 2004. — Vol. 35, № 12. — P. 1117–1121.
3. Toure F., Lucas E., Stoecker B. Fish and shrimp added bioavailable iodine to cassava and millet-based diets // Ecology of Food and Nutrition. — 2003. — Vol. 42, № 3. — Р. 223–239.
4. Glen A., Bird M., Motycka J. et al. Vilks Behaviour of 125I added to limnocorrals in two Canadian Shield lakes of differing trophic states // Environmental Science Branch, Whiteshell Laboratories, Pinawa, Manitoba, Canada R0E 1L0 Received 27 July 1994; accepted 21 October 1994. Available online 27 December 1999.
5. Авдосьева Н.В. Роль йода, как микроэлемента, в рыбоводстве на примере некоторых рыбо- водных хозяйств УССР: Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.08. — Черновцы, 1974. — 19 с.
6. Петрів В.Б. Концентрація йоду в скелетних м’язах коропа і товстолобика за різним вмістом йоду у воді ставу // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин. — 2006. — Вип. 7, № 1, 2. — С. 131–134.
7. Петрів В.Б., Пірус Р.І., Грициняк І.І. Спосіб підвищення вмісту йоду в м’язах рослиноїдних риб: Деклар. патент на корисну модель. — Україна, № 17615. — 2006.
8. Мембранный гидролиз и транспорт: Новые данные и гипотезы / Под ред. А. М. Уголева. — Л., 1986. — 240 с.
9. Забитівський Ю.М. Вплив сублетальних концентрацій свинцю на активність травних фер- ментів цьогорічок коропів // Вісник Львів. ун-ту. — Сер. біологічна. — 2002. — Вип. 28. — С. 200–210.
10. Забитівський Ю.М. Карбогідразна активність кишківника рамчастої та лускатої порід коропа любінського внутрішньопорідного типу під впливом міді // Наук. зап. Терноп. педуніверси- тету ім. Володимира Гнатюка. — Сер. Біологія. — 2002. — № 2(17). — С. 105–109.
11. Грубінко В.В. Клітинні механізми фізіолого-біохімічної адаптації тварин до токсинів // І Всеук. наук. конф. “Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах”, Тернопіль, 27–29 жовтня 1998 р. — Тернопіль, 1998. — С. 46–47.
12. Кушак Р.И. Пищеварительно-транспортная система энтероцитов. — Рига: Зинатне, 1983. — 304 с.
13. Сухомлинов Б.Ф., Чайка Я.П., Коробов В.Н. Методические указания к лабораторным заняти- ям по физико-химическим методам современной биохимии (Для студентов биологического факультета). — Львов, 1987. — 45 с.