УДК 639.371.7

pdf35

СТАНДАРТНИЙ ОБМІН РЕЧОВИН У ЛИЧИНОК КАНАЛЬНОГО СОМА (ICTALURUS PUNCTATUS RAF. 1818)

М. А. Сидоров, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. В. Алексєєва, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Наведено експериментальні дані щодо вивчення рівня стандартного обміну речовин у личинках канального сома (Ictalurus Punctatus R. 1818), визначені за швидкістю споживання ними кисню за одиницю часу. Встановлено, що стандартний обмін личинок канального сома корелює з їхньою масою і виражається рівнянням вигляду: Q=0,635W0,80 (мгО2/екз./год). Встановлену залежність можна використовувати як для визначення енергетичних витрат на обмінні процеси личинок канального сома, так і для визначення їх харчових потреб.

ЛІТЕРАТУРА
1. Винберг Г.Г. Интенсивность обмена и пищевые потребности рыб. — Минск: Изд. Белорус.
ун-та, 1956. — 246 с.
2. Кляшторин Л.Б. Водное дыхание и кислородные потребности рыб. — М.: Легк. и пищ. пром- ность, 1982. — 168 с.
3. Сидоров Н.А., Калашник В.И. Уровень стандартного обмена у канального сома Ictalurus pu- nctatus (Raf. 1818) // Рыб. хоз-во. — К.: Урожай, 1987. — Вып. 41. — С. 36–38.
4. Строганов И.С. Экологическая физиология рыб. — М.: Изд-во МГУ, 1962. — С. 191–255.