Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 118-127
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.118
УДК 016:[597.554.3:639.371.5]

pdf35

Чорний амур (Mylopharyngodon piceus Richardson). Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Складання довідкового бібліографічного переліку україно- та російськомовних публікацій з питань екології, біології, селекції та розведення в умовах рибницьких господарств України та близького зарубіжжя представника далекосхідного фауністичного іхтіокомплексу — чорного амура (Mylopharyngodon piceus Richardson), а також можливості його інтродукції до водойм з біомеліоративною метою.

Методика. У процесі підготовки тематичного списку, в ході системного пошуку було застосовано цілісний та вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали літературні джерела з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 67 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1949 по 2011 рр., та включають характеристику представника родини коропових риб — чорного амура. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений перелік може бути корисним для науковців, практиків, студентів, сфера інтересів яких стосується питань культивування та дослідження біологічних особливостей чорного амура.

Ключові слова: чорний амур, акліматизація, розведення, живлення, вирощування.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Амур черный. Одомашненная форма // Каталог пород, кроссов и одомашненных форм рыб России и СНГ. — М., 2001. — С. 172—176.
 2. Балтаджи Р. А. Опыт получения потомства и выращивания сеголетков черного амура в Мироновском рыбопитомнике / Р. А. Балтаджи, И. Н. Иванов, В. В. Исаевич // Рыбное хозяйство. — 1976. — Вып. 23. — С. 7—10.
 3. Балтаджи Р. А. Черный амур (Mylopharyngodon piceus (Richardson)) как перспективный объект ихтиофауны Украины / Р. А. Балтаджи, Н. П. Рудь, Л. Н. Шиндер // Рибне господарство. — 2006. — Вип. 65. — С. 31—41.
 4. Балтаджи Р. А. Черный амур как перспективный объект рыбоводства во внутренних водоемах Украины / Р. А. Балтаджи // Республиканская конференция по акклиматизации и внедрению новых объектов рыбоводства в водоемах Украины : тезисы докл. — К., 1978. — С. 48—52.
 5. Бизяев И. Н. Результаты вселения амуров и толстолобиков в открытые водоемы Азово-Кубанского района / И. Н. Бизяев // Рыбохозяйственное освоение растительноядных рыб. — М. : Наука, 1966. — С. 49—59.
 6. Виноградов В. К. Об использовании черного амура как биологического мелиоратора водоемов / В. К. Виноградов // Прудовое и озерное рыбоводство. — 1993. — Вып. 2—3. — С. 21—22.
 7. Воропаев С. Н. Морфо-биологические особенности реципрокных гибридов черного и белого амуров / С. Н. Воропаев // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1992. — Вып. 67. — С. 69—78.
 8. Воропаев С. Н. Опыт получения реципрокных гибридов черного и белого амуров / С. Н. Воропаев // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1991. — Вып. 61. — С. 86—89.
 9. Воропаев С. Н. Особенности оогенеза черного амура / С. Н. Воропаев, В. А. Илясова, Е. А. Мельченков // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1992. — Вып. 66. — С. 155—159.
 10. Воропаев С. Н. Особенности сперматогенеза черного амура / С. Н. Воропаев, В. А. Илясова, Е. А. Мельченков // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1992. — Вып. 67. — С. 56—60.
 11. Горбач Э. И. Возрастной состав, рост и возраст наступления половой зрелости белого и черного амуров в бассейне реки Амура / Э. И. Горбач // Вопросы ихтиологии. — 1961. — № 1. — С. 119—126.
 12. Грусевич В. В. Черный амур как объект-биомелиоратор для водоемов-охладителей энергосистем // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ : Междунар. науч. конф., 6-8 сент. 1995 г., г. Киев : материалы. — К., 1995. — С. 100.
 13. Демьянко В. Ф. Биологический мелиоратор / В. Ф. Демьянко, А. И. Денисов // Рыбоводство и рыболовство. — 1984. — № 2. — С. 3.
 14. Демьянко В. Ф. Перспективы использования черного амура в качестве биологического мелиоратора / В. Ф. Демьянко, А. И. Денисов // IV съезд ВГБО : тезисы докл. — К. : Наукова думка, 1981. — С. 125—126.
 15. Денисов Л. И. Проявление хищничества у черного амура / Л. И. Денисов // Республиканская конференция по акклиматизации и внедрению новых объектов рыбоводства в водоемах Украины : тезисы докл. — К., 1978. — С. 47—48.
 16. Дударенко Л. С. К вопросу изучения возможности зимовки черного амура в водоемах Беларуси / Л. С. Дударенко, Е. В. Таразевич, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2005. — Вып. 21. — С. 56—59.
 17. Евтушенко Н. Ю. Некоторые аспекты разведения черного амура в водоемах Украины / Н. Ю. Евтушенко, А. С. Потрохов, О. Г. Зиньковский // Таврійський науковий вісник. — 1998. — Вип. 7 . — С. 160—167.
 18. Евтушенко Н. Ю. Перспективы разведения черного амура в лесостепной зоне Украины / Н. Ю. Евтушенко, А. С. Потрохов, О. Г. Зиньковский // Гидробиологический журнал. — 1997. — № 2. — С. 33—41.
 19. Евтушенко Н. Ю. Черный амур как объект акклиматизации (обзор) / Н. Ю. Евтушенко, А. С. Потрохов, О. Г. Зиньковский // Гидробиологический журнал. — 1993. — № 3. — С. 49—56.
 20. Еремеева Е. Ф. Черный амур как объект акклиматизации / Е. Ф. Еремеева // Труды Института морфологии животных им. А. Н. Северцова. — 1951. — Вып. 5. — С. 32.
 21. Иванов С. Н. Черный амур и толстолобик в южной части Аральского моря / С. Н. Иванов // Акклиматизация рыб и кормовых организмов в морях СССР : сборник научных трудов ВНИРО. — 1964. — Т. 55, вып. 2. — С. 196—198.
 22. Инвазированность черного амура метацеркариями трематод P. diplostomum в условиях прудовых хозяйств Беларуси / В. Б. Сазанов, Е. В. Таразевич, А. А. Алексеева [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2006. — Вып. 22. — С. 156—160.
 23. Конрадт А. Г. Перспективы вселения черного амура в Цимлянское водохранилище / А. Г. Конрадт, А. Ф. Мухамедова // Рыбохозяйственное изучение внутренних водоемов : сборник ГосНИОРХ. — 1974. — № 12. — С. 43—45.
 24. Кончиц В. В. Биологические основы выращивания черного амура в условиях Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов. — Минск : РУП «Институт рыбного хозяйства», 2010. — 128 с.
 25. Кончиц В. В. Влияние двухлетков черного амура на динамику развития моллюсков в прудовых хозяйствах Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2010. — Вып. 26. — С. 80—88.
 26. Кончиц В. В. Рыбоводно-биологическая характеристика выращивания двухлетков и трехлетков черного амура в условиях Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Рибне господарство. — 2009. — Вип. 67. — С. 106—112.
 27. Кончиц В. В. Технологические аспекты выращивания сеголеток черного амура в условиях Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 2. — С. 64—69.
 28. Кончиц В. В. Технология выращивания черного амура в поликультуре прудового рыбоводства Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Биологические основы выращивания черного амура в условиях Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов. — Минск : РУП «Институт рыбного хозяйства», 2010. — С. 107—125.
 29. Кончиц В. В. Характеристика питания двухлетков черного амура, выращиваемого в условиях прудовых хозяйств Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2010. — Вып. 26. — С. 71—79.
 30. Кончиц В. В. Характеристика питания личинок и сеголетков черного амура, выращиваемого в условиях прудовых хозяйств Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2010. — Вып. 26. — С. 57—70.
 31. Кончиц В. В. Характеристика питания трехлетков черного амура, выращиваемых в водоемах Беларуси / В. В. Кончиц, В. Б. Сазанов // Аквакультура Европы и Азии: реалии и перспективы развития и сотрудничества : Междунар. науч.-практ. конф., Улан-Удэ, оз. Байкал, 1-7 авг. 2011 г. : матер. / общ. ред. А. И. Литвиненко. — Тюмень : Госрыбцентр, 2011. — С. 86—88.
 32. Коренев А. В. К вопросу о перспективности черного амура как биомелиоратора водоемов-охладителей, населенных дрейссеной, и о кормовой ценности этого моллюска / А. В. Коренев // Методы интенсификации прудового рыбоводства : Всесоюз. конф. молодых ученых : тезисы докл. — М., 1984. — С. 34—35.
 33. Коренев А. В. О запасах, распределении и размерной характеристике дрейссены в Мироновском водохранилище в связи с предполагаемым вселением в него черного амура / А. В. Коренев // Рыбное хозяйство. —1985. — Вып. 39. — С. 54—57.
 34. Кормовая база и питание сеголетков черного амура при выращивании в поликультуре / Н. П. Жемаева, И. Ю. Бадаева, Л. В. Куликова [и др.] // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. научно-практ. конф. молодых ученых, 25-28 февр. 2002 г., Киев : матер. — К., 2002. — С. 22—23.
 35. Костоусов В. Г. Опыт использования черного амура для подавления очагов шистосомного церкариоза / В. Г. Костоусов, Е. В. Таразевич, В. Б. Сазанов // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2007. — Вып. 23. — С. 20—31.
 36. Крепис О. И. Рост и питание черного амура в опытных прудах зоостанции на базе Молдавской ГРЭС / О. И. Крепис, М. М. Михальченко, А. И. Канчцур // Комплексное использование водоемов Молдавии. — Кишинев : АН МССР, 1980. — С. 52—55.
 37. Кубрак И. Перспективы вселения черного амура водоем-охладитель Молдавской ГРЭС / И. Кубрак, О. Крепис // Итоги и перспективы акклиматизации рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. — М., 1980. — С. 64—65.
 38. Линдберг Г. У. Черный амур / Г. У. Линдберг // Промысловые рыбы СССР. — М., 1949. — С. 330—331.
 39. Мамонтов В. А. Новый стартовый комбикорм для черного амура / В. А. Мамонтов, Е. А. Гамыгин // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. — М., 1997. — С. 333.
 40. Маркова Е. В. Черный амур в Аральском море / Е. В. Маркова // Рыбоводство и рыболовство. — 1964. — № 1. — С. 15.
 41. Методические рекомендации по биотехнике разведения и выращивания черного амура / [Балан А. И., Балтаджи Р. А., Приходько В. А., Иванов И. Н.]. — Херсон : Главное управление рыбного хозяйства внутренних водоемов УССР; Украинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, 1976. — 12 с.
 42. Мовчан Ю. В. Чорний амур східноазіатський — Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) / Ю. В. Мовчан // Риби України : визначник-довідник / Мовчан Ю. В. — К. : Зоологічний музей НАНУ, 2011. — С. 125.
 43. Мотенкова Л. Г. Питание личинок черного амура / Л. Г. Мотенкова // Сборник научно-исследовательских работ Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства МРХ СССР. — 1970. — № 3. — С. 205—213.
 44. Мухамедова А. Ф. Черный амур в Цимлянском водохранилище / А. Ф. Мухамедова, С. В. Аксенов, Н. П. Шаповалов // Сборник научных трудов Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. — 1989. — Вып. 301. — С. 149—156.
 45. Панов Д. А. Опыт подращивания черного амура и гибрида толстолобиков в прудах рыбоводного хозяйства Рязанской ГРЭС / Д. А. Панов, Л. В. Калмыков // Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России : науч.-практ. конф., Адлер, 24-27 сент. 2001 г. : матер. докл. — Краснодар : КрасНИИРХ, 2001. — С. 218—219.
 46. Паразитофауна черного амура, выращиваемого в прудовых хозяйствах республики Беларусь / В. В. Кончиц, Е. В. Таразевич, В. Б. Сазанов [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2005. — Вып. 21. — С. 60—62.
 47. Пат. 30097 A Україна, МПК A01K 61/00. Спосіб отримання статевих продуктів чорного амура та рослиноїдних риб / [Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Євтушенко М. Ю.] ; заявник і власник Інститут гідробіології НАНУ. — № u 97126245 ; заявл. 25.12.1997 ; опубл. 15.11.2000, Бюл. № 6.
 48. Пат. 32789 A Україна, МПК A01K 61/00. Спосіб отримання статевих продуктів чорного амура / [Зіньковський О. Г., Потрохов О. С., Євтушенко М. Ю.] ; заявник і власник Інститут гідробіології НАНУ. — № u 98041952 ; заявл. 16.04.1998 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1/2001.
 49. Приходько В. А. Получение потомства черного амура / В. А. Приходько, В. А. Финько, А. Шмыгин // Рыбоводство и рыболовство. — 1974. — № 6. — С. 17.
 50. Разведение и выращивание черного амура в прудах юга Украины / В. А. Приходько, В. А. Финько, И. М. Шерман [и др.] // Рыбное хозяйство. — 1975. — Вып. 20. — С. 13—15.
 51. Руководство по биотехнике разведения и выращивания дальневосточных растительноядных рыб. — М., 2000. — 211 с.
 52. Савина Р. А. Выращивание черного амура в прудах / Р. А. Савина // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства. — 1975. — Вып. 15. — С. 77—87.
 53. Сазанов В. Б. Обоснование технологических элементов выращивания черного амура в поликультуре прудового рыбоводства Беларуси : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук / В. Б. Сазанов. — Жодино, 2008. — 20 с.
 54. Сазанов В. Б. Первые результаты акклиматизации черного амура в водоемах Республики Беларусь / В. Б. Сазанов // Рибне господарство. — 2004. — Вип. 63. — С. 194—198.
 55. Сазанов В. Б. Черный амур — новый перспективный объект аквакультуры Беларуси / В. Б. Сазанов // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности. — М., 2005. — Т. 1. — С. 326—329.
 56. Сазанов В. Б. Черный амур в Беларуси / В. Б. Сазанов // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. — 2006. — № 5. —  С. 185—187. — (Серыя аграрных навук).
 57. Соин С. Г. Сравнительно-морфологический анализ развития белого и черного амуров, белого и пестрого толстолобиков / С. Г. Соин, А. И. Суханова // Вопросы ихтиологии. — 1972. — № 1. — С. 72—83.
 58. Суханова А. И. Особенности развития белого и черного амуров, белого и пестрого толстолобиков в связи с их искусственным разведением в Туркмении : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук / А. И. Суханова. — Ашхабад, 1969. — 22 с.
 59. Суханова А. И. Развитие черного амура / А. И. Суханова // Вопросы ихтиологии. — 1967. — № 4. — С. 618—625.
 60. Технология выращивания черного амура в прудах / С. В. Пономарев, Л. Ю. Лагуткина, Е. Н. Пономарева [и др.] // Технологии фермерского рыбоводства. — Астрахань, 2008. — С. 46—49.
 61. Технология производства посадочного материала черного амура // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре. — М. : ВНИРО, 2001. — С. 70—80.
 62. Технология разведения и выращивания черного амура. — М. : ВНИИПРХ, 1990. — 10 с.
 63. Технологія відтворення та утримання чорного амура // Технології виробництва об’єктів аквакультури. — К., 2006. — С. 58—73.
 64. Технологія відтворення чорного амура в водоймах України / Грусевич В. В., Вовк П. С., Євтушенко М. Ю. — К., 1996. — 16 с.
 65. Финько В. А. Зимовка черного амура в прудах / В. А. Финько, Г. А. Черниенко // Комплексное использование водоемов Молдавии. — Кишинев, 1981. — С. 66—69.
 66. Черномашенцев А. И. Гибрид черного и белого амура на ранних этапах развития / А. И. Черномашенцев, Ю. Г. Семин, Г. И. Стрижкова // Рыбное хозяйство. — 1980. — № 10. — С. 37—38.
 67. Черный амур как объект рыбного хозяйства и биологический мелиоратор // Руководство по биотехнике разведения и выращивания дальневосточных растительноядных рыб. — М., 2000. — С. 188—194.