Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 34-44
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.034
УДК 597.553(282.247.32)

pdf35

БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЩУКИ (ESOX LUCIUS LINNAEUS, 1758) ПОНИЗЗЯ ДНІПРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

К. М. Гейна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
П. С. Кутіщев, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Проаналізувати головні біологічні характеристики стада щуки (Esox lucius L., 1758) пониззя Дніпра в умовах трансформованого стоку.

Методика. Збір іхтіологічних матеріалів проводили на акваторії пониззя Дніпра з промислових знарядь лову, зокрема закидних неводів, озерних волокуш та частикових ятерів. Польове, камеральне опрацювання зразків та математичний аналіз отриманих результатів здійснені у відповідності до загальновизнаних методик та керівництв з окремими припущеннями щодо тривалості періоду нагулу щуки безпосередньо у пониззі Дніпра.

Результати. В останні роки спостерігається стале збільшення частки молодших вікових груп у стаді щуки пониззя Дніпра. Аналіз лінійного росту свідчить про задовільні умови існування. Сучасний промисловий контингент щуки базується на розмірних класах 46–50 см проти 22–32 см у першій половині минулого століття. Відтворювальні властивості щуки, зокрема абсолютна плодючість, розміри ікри та коефіцієнти зрілості, у порівнянні з даними минулого століття практично не змінилися. У залежності від лінійних розмірів абсолютна плодючість становить 32,3–155,8 тис. ікр., а коефіцієнт зрілості – 11,1–15,7%. Морфологічна мінливість щуки пониззя Дніпра протягом періоду з 80-х років минулого століття до сьогодення зареєстрована за пластичними ознаками, які характеризують розміри плавців. Статевий диморфізм у сучасних умовах відмічений лише за максимальною висотою тіла. За іншими пластичними ознаками достовірної різниці між самцями та самицями щуки у пониззі Дніпра не виявлено.

Наукова новизна. Поновлені дані щодо біологічних характеристик стада щуки пониззя Дніпра. Встановлена сучасна плодючість самиць у розрізі розмірних груп, які реєструються в промислі. За основними пластичними ознаками проведений аналіз морфологічної мінливості щуки в процесі трансформації стоку Дніпра.

Практична значимість. Виявлені особливості лінійного росту щуки дозволять оптимізувати промислове вилучення її для збереження найбільш продуктивної частини стада. Такі заходи сприятимуть збільшенню промислового запасу цінного представника хижої іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи, що, в свою чергу, забезпечить відповідне регулювання чисельності малоцінної непромислової іхтіофауни. Саме це має суттєве значення для збалансування трофічної напруженості для цінних промислових видів риб на ранніх стадіях розвитку.

Ключові слова: пониззя Дніпра, Дніпровсько-Бузька гирлова система, хижа іхтіофауна, щука (Esox lucius L., 1758), лінійний ріст, розмірні класи, плодючість, морфологічна мінливість.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шерман І. М. Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства / К. М. Гейна, С. В. Кутіщев, П. С. Кутіщев // Рибогосподарська наука України. — 2013 (26). — № 4. — С. 5—16.
2. Гейна К. Н. Качественная структура промысловых уловов рыбы
в Днепровско-Бугской устьевой системе в конце ХХ века / К. Н. Гейна // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : 2-я междунар. науч. конф. : мат. докл. — СПб. : ФГБНУ «ГосНИОРХ», 2013. — С. 95—97.
3. Никольский Г. В. Теория динамики стада рыб / Никольский Г. В. —
М. : Пищевая промышленность, 1974. — 446 с.
4. Гейна К. М. Динаміка вікової структури щуки (Esox lucius Linnaeus, 1758) пониззя Дніпра у зв’язку з промислом / К. М. Гейна, П. С. Кутіщев // Рибогосподарська наука України. — 2014. — № 1. — С. 5—15.
5. Шерман І. М. Екологія живлення та харчові взаємовідносини промислових коропових Дніпровського лиману / І. М. Шерман, П. С. Кутіщев. — Херсон : Грінь Д. С., 2013. — 248 с.
6. Владимиров В. И. Размножение рыб в условиях зарегулированного стока реки / Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай Н. С. — К. : АН УССР, 1968. — 394 с.
7. Павлов П. Й. Фауна України. Т. 8: Риби. Вип. 1: Личинкохордові (асцидії, апендикулярії), безчерепні (головохордові) хребетні (круглороті, хрящові риби, кісткові риби – осетрові, оселедцеві, анчоусові, лососеві, харіусові, щукові, умброві) / Павлов П. Й. — К. : Наукова думка, 1980. — 352 с.
8. Котовська Г. О. Особливості проходження нересту щуки (Esox lucius L.) Кременчуцького водосховища / Г. О. Котовська // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 2. — С. 36—40.
9. Кузьменко Ю. Г. Моделирование роста щуки (Esox lucius L.)
в водохранилищах Днепра / Ю. Г. Кузьменко, Т. В. Спесивый // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений – 2 :
ІІ межд. науч. конф. : мат. — Херсон : ХНТУ, 2008. — С. 217—220.
10. Кірєєва І. Ю. Рибницько-біологічні результати природного нересту щуки у ставах відокремленого підрозділу НУБІП України «Немішаєвський агротехнічний коледж» / І. Ю. Кірєєва, Ю. В. Кононенко // Рибогосподарська наука України. — 2012. — № 3—4. — С. 43—46.
11. Ногарев О. В. Активність лактатдегідрогенази та лужної фосфатази тканинного гомогенату у щук (Еsox lucius) за умов розвитку лімфосаркоматозу / О. В. Ногарев, Л. І. Гавриш, Л. П. Бучацький // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 4. — С. 108—110.
12. Методика збору і обробки іхтіологічних та гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. — К. : ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
13. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая промышленность, 1966. — 376 с.
14. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам / Брюзгин В. Л. — К. : Наукова думка, 1969. — 187 с.
15. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб /
Чугунова Н. И. — М. : АН СССР, 1959. — 164 с.
16. Спаковская В. Д. К методике определения плодовитости у единовременно и порционно нерестующих рыб / В. Д. Спаковская, В. А. Григораш // Типовые методики исследований продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. — Вильнюс : Моклас, 1976. — С. 54—62.
17. Аксютина З. М. Элементы математической оценки результатов наблюдений в биологических и рыбохозяйственных исследованиях / З. М. Аксютина. —
М. : Пищевая промышленность, 1968. — 288 с.
18. Амброз А. И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / Амброз А. И. — К. : АН УССР, 1956. — 407 с.