pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 109-124
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.109
УДК 597-111.12:597.554.3(477.64)

Some cytometric and biochemical parameters of the blood of Prussian carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) of the Samara river, Dnepropetrovsk region

K. Mashkova, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro
T. Sharamok, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

Purpose. To determine the presence of functional changes in the cytometric and biochemical parameters of the blood of Prussian carp of the Samara River under conditions of human impact.

Methodology. The object of the study was age-6 Prussian carp (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) of both sexes. The material for the study was collected with the use of gill nets during scientific fishing in the summer-autumn period in 2019. Blood was collected from the caudal vein. Morphological studies of erythrocytes were carried out on blood smears, which were stained according to Romanovsky-Giemsa. Blood smears were studied at 40X magnification using a photomicrograph with a Sciencelab T500 5.17 M digital camera. On the preparations, 150 visual fields were examined. Biochemical studies were carried out on automatic analyzers OLYMPUS AU400 and AU480 from BeckmanCoulter (USA), using BeckmanCoulter reagents. Statistical processing of the data obtained was carried out according to generally accepted methods in MS Excel 2010.

Findings. Age-6 Prussian carp (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) of the Samara river, under conditions of anthropogenic impact, were found to have an increase in their glucose content (28.5 - 37.4 mmol/l), as well as an increase in ALT (46.5 - 52.8 U/L) and AST (85.1 - 100.5 U/L) activities in blood that may indicate the formation of certain protective mechanisms for adaptation to the effects of harmful environmental factors. These parameters were highest in specimens caught near Novomoskovsk. Cytometric analysis showed a statistically significant increase in the nuclear weight, the size of erythrocytes and an increase in the nuclear-plasma ratio of red blood cells of fish caught near the village Khashchove and Novomoskovsk. It can indicate the inhibition of the functional activity of erythrocytes. The value of the albumin-globulin coefficient (0.6) and the de Ritis coefficient (1.8 - 1.9) of Prussian carp at all experimental points of the Samara river indicates the beginning of the formation of certain pathological processes in their liver and heart.

Originality. The study of cytometric and biochemical parameters of the blood of Prussian carp of the Samara river of the Dnepropetrovsk region subjected to the significant human impact was performed for the first time

Practical value. The data obtained can be used to conduct hydroecological monitoring of natural water bodies and to determine the degree of the effect of various anthropogenic factors on the health and productivity of commercial freshwater fish species.

Key words: Prussian carp, cytometric parameters, blood biochemistry, pathology of erythrocytes, nuclear-cytoplasmic ratio.

REFERENCE

 1. Ali Alkaladi, Nasr A. M., NasrEl-Deen, Mohamed Afifi, & Osama, A. Abu Zinadah. (2015). Hematological and biochemical investigations on the effect of vitamin E and C on Oreochromis niloticus exposed to zinc oxiden an oparticles. Saudi Journal of Biological Sciences, 22(5), 556-563. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2015.02.012  
 2. Fazio, F. (2019). Fish hematology analysis as an important toоl of aquaculture: A review. Aquaculture, 500, 237-242. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.10.030 
 3. Fazio, F., Marafioti, S., Arfuso, F., Piccione, G., & Faggio, C. (2013). Comparative study of the biochemical and haematological parameters of four wild Tyrrhenian fishspecies. Veterinarni Medicina, 58, 576-581. https://doi.org/10.17221/7139-VETMED 
 4. Raghavendra, Kulkarni, & Pruthviraj, C. B. (2016). Blood Creatinine and some Enzyme Levels in Four Species of Indian Carp Fishes Collected from a Local Aquatic Body. International Letters of Natural Sciences, 60, 13-17. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILNS.60.13 
 5. Akhmetova, V. V., & Vasina, S. B. (2000). Otsenka morfologicheskoy i biokhimicheskoy kartiny krovi karpovykh ryb, vyrashchivaemykh v OOO «Rybkhoz» Ul'yanovskogo rayona Ul'yanovskoy oblasti. Fiziko-khimicheskaya biologiya, 3, 53-58.
 6. Vikulina, H. V., & Borovkov, S. B. (2017). Diahnostychne znachennia deiakykh biokhimichnykh  indeksiv krovi ta sechi. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 3, 118-121.
 7. Volichenko, Yu. M., Pentyliuk, S. I., & Sherman, I. M. (2017). Hematolohichni pokaznyky krovi tsoholitok koropovykh ryb (Cyprinidae), vyroshchenykh za pasovyshchnoiu tekhnolohiieiu v umovakh pivdnia Ukrainy. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 90-99.
 8. Hliebova, Yu. A. (2019). Dynamika rozvytku rybnoho hospodarstva Ukrainy u 2015–2018 rokakh. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 5-20.
 9. Guliev, R.A., & Melyakina, E. I. (2014). Nekotorye biokhimicheskie pokazateli krovi ryb del'ty Volgi. Vestnik AGTU. Seriya: Rybnoe khozyaystvo, 2, 85-91.
 10. Kurchenko, V. O., Sharamok, T. S., & Marenkov, O. M. (2019). Vdoskonalennia sposobu farbuvannia mazkiv krovi dlia vyznachennia tsytometrychnykh pokaznykiv krovi ryb. Biolohichni systemy, 11, 1, 15-18. https://doi.org/10.31861/biosystems2019.01.015 
 11. Makarenko, T.M., & Radchenko, O.M. (2017). Spivvidnoshennia biokhimichnykh pokaznykiv krovi v medychnii praktytsi: kliniko-diahnostychne znachennia. Praktykuiuchyi likar, tom 6, №2. 2017. S 49 – 53.
 12. Mashkova, K. A., & Sharamok, T. S. (2019). Morfometrychni pokaznyky karasia sribliastoho r. Samara  Dnipropetrovskoi oblasti v umovakh antropohennoho navantazhennia. Suchasni problemy teoretychnoi ta praktychnoi ikhtiolohii: Materialy XII ikhtiolohichnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Dnipro, 138-141.
 13. Mashkova, K. A. & Sharamok, T. S. (2020). Biokhimichni pokaznyky karasia sribliastoho richky Samara. Aktualni problemy pidvyshchennia yakosti ta bezpeky vyrobnytstva y pererobky produktsii tvarynnytstva, 250-251.
 14. Pishchenko, E. V. (2002). Gematologiya presnovodnoy ryby: uchebnoe posobie. Novosibirsk: Novosib. gos. agrar. un-t, 16-17.
 15. Marynych, O. M. (1989). Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy. (Vol. 1-3).  Kyiv: Ukrainska Radianska Entsyklopediia im. M.P.Bazhana, 1989-1993.
 16. Sementina, E. V. (2011). Ikhtiogematologicheskie pokazateli kak kriteriy usloviy vyrashchivaniya i obitaniya ryb. Candidate’s thesis. Kaliningrad.
 17. Sigacheva, T. B., Chesnokova, I. I., & Gavryuseva, T. V. (2020). Kharakteristika nekotorykh biokhimicheskikh pokazateley pecheni trekh donnykh vidov ryb Chernogo morya. Zhurnal evolyutsionnoy biokhimii i fiziologii ryb, 56, 1, 55-61.
 18. Tupytska, O. M., Klikh, L. V., Zakharenko, I. M., & Shabash, M. L. (2016). Biokhimichni pokaznyky krovi koropa za dii stokiv tvarynnytskykh pidpryiemstv. Veterynarna medytsyna, 102, 343-345.
 19. Fedonenko, O. V., & Marenkov, O. M. (2017). Biolohichni osnovy zarybnennia Zaporizkoho (Dniprovskoho) vodoskhovyshcha. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 42-52. https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.042 
 20. Fedonenko, O., Sharamok, T. & Ananieva, T. (2016). Вiochemical parameters of blood in fish from Zaporozhian Reservoir. International Letters of Natural Sciences, 51, 43-50. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILNS.51.43 
 21. Sharamok, T. S., Yesipova, N. B., & Kolesnyk, N. L. (2017). Patomorfolohichni ta tsytometrychni pokaznyky klityn chervonoi krovi dvolitok karasia sribliastoho (Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)) za umovy intoksykatsii ionamy midi. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 98‐108.
 22. Sharamok, T. S.,  Yesipova, N. B.,  Fedonenko, O. V. &  Biletska, O. V.  (2016). Ekoloho-hematolohichna kharakterystyka plitky zvychainoi (Rutilus Rutilus Linnaeus, 1758) Zaporizkoho vodoskhovyshcha. Biolohichnyi visnyk MDPU imeni Bohdana Khmelnytskoho, 6 (2), 303-310. https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.098 
 23. Iatsiuk, M. V. (2001). Otsinka prohnozuvannia ta optymizatsiia hidrokhimichnoho rezhymu v umovakh tekhnohenezu (na prykladi baseinu r. Samary). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.
 24. Pakhnits, O. V. (2017). Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Dnipropetrovskii oblasti za 2016 rik. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovska oblasna derzhavna administratsiia, 19-36.
 25. Pakhnits, O. V. (2018). Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Dnipropetrovskii oblasti za 2017 rik. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovska oblasna derzhavna administratsiia, 20-33.
 26. Omelkovets, Ya. (2016). Porivnialno-morfolohichne doslidzhennia erytrotsytiv foreli strumkovoi, lyna ta soma zvychainoho. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 2, 64-71.