pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 4(46): 5-14
DOI: 10.15407/fsu2018.04.005
УДК 597-18:597.554.3(282.247.326.8) 

Histological and morphological analysis of oocytes of the Prussian carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) under the conditions of the Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir

O. Marenkov, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro
V. Kurchenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

Purpose. To conduct histomorphological analysis of the Prussian carp eggs under the conditions of Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir.

Methods. The research was carried out at two observation stations located in the Samara Bay and the lower part of the Zaporizhzhia (Dnipro) Reservoir. The catches were carried out by standard gill nets with 30-120 mm mesh sizes. The object of the study was Prussian carp. The biological analysis of fish was carried out in accordance with the classical methods in ichthyology. For studying the fertility of fish, ovaries from females were taken at the stage IV of maturity. The stage of gonad maturity was determined visually. Individual absolute fertility was determined by the weighting method. To study the reproductive potential and features of fish reproduction, ovaries were taken from females at different stages of maturity. Samples were preserved in Bouin solution and further processed according to generally accepted histological methods. For the preparation of sections, a "Thermo scientific microm HM 325" microtome was used. The sections were stained with hematoxylin-eosin and by Mallory method. Images of preparations were made using a "Sciencelab T500 5.17M" digital camera, connected to a "MICromed XS-2610" microscope. During the description of the periods and phases of growth and development of gonads, stages of ovarian maturity, we used standard ichthyological definitions and terms. Statistical processing was carried out using the STATISTICA 6.0 software.

Findings. The structure of the oocytes of Prussian carp is similar to that of common carp: they do not have a fatty drop, there is a wide radially-shaped membrane and a micropyle. The Prussian carp is characterized by asynchronous trophoplasmic growth of oocytes and intermittent spawning. It has been determined that if the spawning is intermittent, the first portion of eggs contained about 60% of all eggs, and the second and subsequent portions the remaining 40%. The absolute fertility of the Prussian carp ranged from 10.51 to 189.95 thousand eggs. The average fertility index in all age groups was 80.28 ± 16.55 thousand eggs. In spawning population, the proportion of females was 55%, males – 45%. The yield to the fishery from eggs was 0.005%.

Scientific novelty. For the first time histomorphological analysis of Prussian carps under the conditions of Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir was conducted.

Practical significance. The study of fish gonads has a significant applied importance for resolving the issues of commercial fishery and ecological monitoring.

Key words: Prussian carp, egg maturation stages, oocytes, Zaporizhzhia (Dnipro) reservoir.

REFERENCES

 1. Kozij, M. S., & Sherman, I. M. (2011). Gistomorfologicheskie osobennosti ihtiofauny juga Ukrainy. Herson: Grin' D.S.
 2. Chepurnova, L. V. (1991). Zakonomernosti funkcij gonad, razmnozhenija i sostojanija populjacij ryb bassejna Dnestra v uslovijah gidrostroitel'stva. Kishenev: Shtiinca.
 3. Shihshabekov. M. M., & Rabazanov. N. I. (2009). Morfo-jekologicheskie issledovanija razmnozhenija ryb v vodoemah s narushennym jekologicheskim rezhimom. Moskva: Zakon i pravo.
 4. Fedonenko, O. V., Yesіpova, N. B., Sharamok, T. S., Jakovenko, V. O., &  Ananieva, T. V. (2010). Ekolohichni aspekty suchasnoho stanu promyslovoho ikhtiokompleksu Zaporizkoho (Dniprovskoho) vodoskhovyshcha. Naukovi zapysky Ternopilskoho nats. univ. Ser.: biolohiia. Spets.vypusk: hidroekolohiia, 2(43), 506-509.
 5. Shihshabekov, M. M., Ramazanova, M. G., Abdullaeva, N. M., & Marenkov, O. N. (2013). Vosproizvoditel'naja sposobnost' serebrjanogo karasja (Carasius auratus gibelio Bloch, 1782) i zolotogo karasja (Carassius carassius Linnaeus, 1758) v Agrahanskom zalive Dagestana posle ego rekonstrukcii. Rybne gospodarstvo Ukrainy, 6 (89), 18-23.
 6. Shihshabekov, M. M., & Barhalov, R. M. (2004). Gametogenez, polovye cikly i jekologija neresta ryb (na primere semejstva Cyprinidae) v vodoemah Tverskoj sistemy (jekologo-morfologicheskie issledovanija). Mahachkala.
 7. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M. et al. (2006).  Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Kyiv: Lohos.
 8. Metodicheskie rekomendatsii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskih issledovaniyah na presnovodnyih vodoemah. Zoobentos i ego produktsiya (1984). Lenynhrad: HosNYORKH.
 9. Pravdin, I. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniyu ryb (preimushchestvenno presnovodnykh). Moskva: Pishhevaja promyshlennost'.
 10. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy:  Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy 166 vid 15.12.98. (1998). Kyiv.
 11. Bryuzgin, V. L. (1969). Metodyi izucheniya rosta ryib po cheshue i otolitam. Kiev: Naukova dumka.
 12. Chugunova, I. I. (1959). Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryib. (Metodicheskoe posobie po ihtiologii). Moskva: Publishing House of the Acad. Sc. USSR.
 13. Mumford, S., Heidel, J., Smith, C., Morrison, J., Macconnel, B. & Blazer, V. (2007). Fish Histology and Histopathology. (4th edn.). West Virginia: US Fish & Wildlife Service.
 14. Mikodina, E. V., Sedova, M. A., Chmilevskij, D. A., Mikulin, A. E., P'janova, S. V., & Polujektova, O. G. (2009). Gistologija dlja ihtiologov: Opyt i sovety. Moskva: VNIRO.
 15. Kulaev, S. I. (1944). Stroenie, cikl razvitija semennikov polovozrelogo soma (Silurus glanis D.). Zoologicheskiy zhurnal, 23(6), 390-398. 
 16. Kryzhanovskij, S. G. (1949). Jekologo-morfologicheskie zakonomernosti razvitija karpovyh, v'junovyh i somovyh ryb (Cyprinoidei i Siluroidei). Tr. In-ta morfologii zhivotnyh AN SSSR, 1, 5-332.
 17. Shihshabekov, M. M., Galimova, U. M., & Ataeva, R. D. (2001). Materialy po izucheniju gametogeneza i polovyh ciklov nekotoryh vidov promyslovyh ryb v vodoemah Dagestanskogo poberezh'ja Kaspija. Mat-ly Resp. nauchno-praktich. konf. Mahachkala, 146-147.
 18. Kozii, M. S., Sherman, I. M., & Lianzberh, O. V. (2011). Atlas histolohii ta embriolohii promyslovykh ryb Ukrainy. Kherson: Hrin D.S.
 19. Marenkov, O. M. (2014). Osoblyvosti vidtvorennia osnovnykh promyslovykh koropovykh vydiv ryb Zaporizkoho vodoskhovyshcha v suchasnykh ekolohichnykh umovakh. Suchasni problemy teoretychnoi i praktychnoi ikhtiolohii: materialy VII Mizhnar. ikhtiolohichnoi nauk.-prakt. konf., Melitopol-Berdiansk, 10-13 veresnia 2014 r. Kherson: Hrin D. S., 159-161.