Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 5-14
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.005
УДК [574.64: (595.384.16 + 594)] 113.4 (477)

pdf35

HEAVY METALS IN ABIOTIC AND BIOTIC COMPONENTS OF AQUACULTURE HYDROECOSYSTEM “ISHKHAN”

A. Melnik, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
Yu. Sytnyk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NAS of Ukraine, Kyiv
A. Mruk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
N. Kolesnyk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
N. Mykhailenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
L. Galoyan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To determine the heavy metal content in abiotic components (water and bottom sediments of tanks), feeds, organs and tissues of rainbow trout in the conditions of industrial aquaculture.

Methodology. The materials for the study were 1+ rainbow trout cultivated in 2011–2012, which were produced from brood rainbow trout reared in the tank aquaculture farm “Ishkhan”. Experimental fish were collected from rearing tanks №№ 3–4. Mean fish weight was 466 g with mean fork length of 36 cm. Fish stocking density at the final stage of rearing was 50 kg/m3 or 100 fish/m2. Fish were kept according to standard salmon culture methods. Quantitative determination of heavy metal concentrations in water, bottom sediments and fish were performed by direct suction of solution in propane-butane-air flame with the aid of absorption spectrophotometer S-115-M1.

Findings. The results of the performed studies include the determined ecological state of rearing tanks and quality of marketable rainbow trout of the fish farm “Ishkhan” by the above-mentioned characteristics. Main hydrochemical parameters, which characterized water quality, complied with aquaculture norms. However, a tendency for an increase in heavy metal content was noted in bottom sediments. In particular, an increased content of copper, nickel as well as toxic elements – lead and cadmium was observed.

Originality. First study of the ecological state of rearing tanks of the fish farm “Ishkhan”.

Practical value. The obtained results of the ecological state of rearing tanks of the fish farm “Ishkhan” will allow crating optimum conditions for fish rearing.

Keywords: hydrochemistry, heavy metals, bottom sediments, rainbow trout.

REFERENCES

 1. Perevoznikov, M. A., & Bogdanova, E. A. (1999). Tyazhelye metally v presnovodnykh ekosistemakh. Sankt-Peterburg : GosNIORKh.
 2. Mur, Dzh., & Ramamurti, S. (1987). Tyazhelye metally v prirodnykh vodakh. Kontrol’ i otsenka vliyaniya. Moskva : Mir.
 3. Vorob'ev, V. I. (1993). Biogeokhimiya i rybovodstvo. Saratov : MP Litera.
 4. Galasun, P. T., Bulatovich, M. A., & Borbat, N. A. (1987). Tekhnologicheskaya instruktsiya po proizvodstvu raduzhnoy foreli v razlichnykh tipakh khozyaystv Ukrainy. L'vov.
 5. Mruk, A. I., Terterian, L. L., & Khandozhivska, A. I., et al. (2013). Monitorynh rostu strumkovoi foreli v industrialnykh umovakh hospodarstva “IShKhAN”. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 31-37. http://dx.doi.org/10.15407/fsu2013.01.031
 6. Metal'nikova, K. V., Mruk, A. I., & Terteryan, L. L. (2012). Vosproizvodstvo foreli novym sposobom. Suchasnі problemi teoretychnoi ta praktychnoi іkhtіolohii: V Mіzhnarod. іkhtіologіchna konf. Chernіvtsі, 155-159.
 7. Nabyvanets, B. Y., Osadchyi, V. I., Osadcha, N. M., & Nabyvanets, Yu. B. (2007). Analitychna khimiia poverkhnevykh vod. Kyiv : Naukova dumka.
 8. Alekin, O. A., Semenov, A. D., & Skopintsev, B. A. (1973). Rukovodstvo po khimichskomu analizu vod sushy. Leningrad : Gidrometeoizdat.
 9. Khavezov, I., & Tzalev, D. (1983). Atomno-absorbtsionnyy analiz. Leningrad : Khimiya.
 10. Syr'e i produkty pishchevye. Podgotovka prob. Mineralizatsiya dlya opredeleniya soderzhaniya toksichnykh elementov. (2010). GOST 26929-94.
 11. Syr'e i produkty pishchevye. Atomno-absorbtsionnyy metod opredeleniya toksichnykh elementov. (2010). GOST 30178-96.
 12. Voda rybohospodarskykh pidpryiemstv. Zahalni vymohy ta normy. (2006). SOU-05.01.-37-385. Kyiv : Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.
 13. Melnyk, A. P., Sydorov, M. A., Vlasova, N. M., et al. (2006). Vazhki metaly v ekosystemi staviv hospodarstva “Shypot” Zakarpatskoho rybokombinatu pry vyroshchuvanni dvolitok raiduzhnoi foreli. Rybne hospodarstvo, 65, 177-183.