Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 24-37
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.024
УДК 639.311:631.86/.87

pdf35

EXPERIENCE OF THE USE OF BREWER᾽S GRAINS FOR FERTILIZFTION OF FISH PONDS

T. Grygorenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kiev

Purpose. To investigate the effect of brewer᾽s grains on formation of hydrochemical regime, development of natural forage base, and fish productivity in nursery ponds.

Methodology. Generally accepted methods for hydrochemistry, hydrobiology and fish farming have been used. For general (full) chemical analysis, water samples were taken 2 times a season (at the beginning and end of the growing season), a short chemical analysis of water was conducted twice a month. Hydrobiological samples (phytoplankton, zooplankton, zoobenthos) were collected before and after the application of organic fertilizers and throughout the growing season 2-3 times a month.

Findings. The article summarizes the results of studies conducted during 2007-2009 devoted to the use of different doses and schemes of application of brewer’s grains in nursery ponds. Effects of brewers’ grains of hydrochemical regime, development of natural food base (phyto-, zooplankton, zoobenthos) and fish productivity in nursery ponds have been studied. It was found that the brewer᾽s grains stimulates the development of natural forage base for juvenile fish and can be an alternative to traditional organic fertilizers ― humus. Adding of brewers’ grains (dry matter content of 29,4 %) to the nursery ponds at the rate of 2,0 t/ha (once or twice during the growing season) ensured the development of phytoplankton to 33,52 dm3, zooplankton ― up to 37,97 g/m3, benthos ― up to 3,43 g/m2. Fish productivity in nursery ponds production reached 736,3 – 754,6 kg/ha.

Originality. Peculiarities of formation of hydrochemical regime and development of phyto-, zooplankton, and zoobenthos have been studied for the first time when using wastes of the brewery industry – brewer’s grains for fertilization of nursery ponds. It was found that brewer᾽s grains contribute to an increase of the development of natural forage base and fish productivity in ponds.

Practical Value. Based on these results, it was proposed to put into practice the use of pond fish brewer᾽s grain, as non-traditional organic fertilizers, to stimulate the development of natural forage base nursery in ponds to enhance their fish productivity.

Keywords: brewer᾽s grain, natural forage base, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, nursery ponds, carp fingerlings, fish productivity.

REFERENCES

1. Andriushchenko, A. I., Baltadzhi, R. A., Vovk, N. I., ta in.; za red. Hrynzhevskoho, M.V. (1998). Metody pidvyshchennia pryrodnoi ryboproduktyvnostis taviv. Kiev.
2. Krupiy, V. A. (1997). Razrabotka intensifikatsionnykh meropriyatiy, napravlennykh na povyshenie estestvennoy ryboproduktivnosti osetrovykh vyrostnykh prudov zaschet ispol'zovaniya razlichnykh vidov organicheskikh udobreniy. Astrakhan'.
3. Voronova, G. P., Kutsko, L. A., Adamchik, G. G., Sennikova, V. D. & Gadlevskaya, N. N. (2003). Gidrokhimicheskiy rezhim i estestvennaya kormovaya baza vyrostnykh prudov pri ispol'zovanii defekatsionnykh osadkov sakharnogo proizvodstva. Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi, (19), 163-169.
4. Stolovich, V. N., Lebedeva, V. A., Gadlevskaya, N. N., & Tyutyunova, M. N. (2003). O vozmozhnosti ispol'zovaniya fosfogipsa dlya udobreniya rybovodnykh prudov. Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi, (18), 37-42.
5. Voronova, G. P., Adamjvich, G. V., Kutsko, L. A. Panteley, S. N., i dr. (2010). Ispol'zovanie otkhodov pivovarennogo proizvodstva dlya povysheniya ryboproduktivnosti nagul'nikh prudov. Vodnі resursi і akvakul'tura. Kiev.
6. Cjonj, N. I. (2008). Formuvannja zooplanktonu rybnycjkykh staviv naudobrennja jikh zernovo jubardoju. Ryboghospodarsjka nauka Ukrajiny, 3, 10-15.
7. Kryvenok, M. Ya. & Yastrebov, K. Yu. (2010). Svitove vyrobnytstvo ekolohichno chystoi produktsii tvarynnytstva. Bioresursy i pryrodokorystuvannia. 2, (1-2).169-173.
8. Humeniuk, H. D., Badzhurak, O. V. & Liashenko, O. K. (2010). Orhanichne vyrobnytstvo v sviti – istoriia rozvytku ta suchasnyi stan (ohliad). Bioresursy i pryrodokorystuvannia. 2, (3-4). 56-62.
9. Voronova, G. P. (2011). Ispol'zovanie v rybovodstve netraditsionnykh vidov udobreniy. Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi, 27, 42-49.
10. Alekin, O. A., Semenov, A. D. & Skopintsev, B. A. (1973). Rukovodstvo po khimicheskomu analizu vod sushi. Leningrad: Gidrometeoizdat.
11. Arsan, O. M., Davydov, O. A., Diachenko, T. M. ta in.; za red. Romanenka, V. D. (2006). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. NANUkrainy. In-t. hidrobiolohii. Kiev.
12. Topachevskiy, A. V., & Masyuk, N. P. (1984). Presnovodnye vodorosli Ukrainskoy SSR. Kiev: Vishcha shkola. Golovnoeizd-vo.
13. Tsarenko, P. M. (1990). Kratkiy opredelitel' khlorokokkovykh vodorosley Ukrainskoy SSR. Kiev: Naukova dumka.
14. Kutikova, L. A. (1970). Kolovratki fauny SSSR. Leningrad: Nauka, 1970.
15. Manuylova, E. F. (1964). Vetvistousye rachki (Cladocera) fauny SSSR. Moskva-Leningrad: Nauka.
16. Monchenko, V. I. (1974). Chelyustnorotye, tsiklopoobraznye. Tsiklopy. Kiev: Nauk. dumka (Fauna Ukrainy: T.27, (3)).
17. Borutskiy, E. V., Stepanova, L. A., & Kos, M. S. (1991). Opredelitel' Calanoida presnykh vod SSSR. Leningrad: Nauka.
18. Pankratova, V. Ya. (1983). Lichinki i kukolki komarov podsemeystva Chironominae fauny SSSR (Diptera, Chironomidae-Tendipedidae). Leningrad: Nauka. (Opredeliteli po faune SSSR, izdavaemye Zoologicheskim institutom AN SSSR; (134)).
19. Sherman, I. M. (1994). Stavove rybnytstvo. Kiev: Urozhai.
20. National Organic Standard Board Recommendations (National Organic Program USDA)Online website: htpp:// www.ams/usda/gov/nop/nosbinfo/hum.
21. Instruktsiya po sboru i obrabotke materiala dlya issledovaniya pitaniya ryb ve stestvennykh usloviyakh. (1971). Moskva.
22. Voda rybohospodarskykh pidpryiemstv. Zahalni vymohy ta normy. SOU-05.01.-37-385:2006. Standart minahropolityky Ukrainy. (2006). Kiev: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.
23. Krazhan, S. A., & Khyzhniak, M. I. (2009). Pryrodna kormova baza. Kherson: Oldi-Plius.