Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 14-23
УДК [591.524.12:574.5] (285.33)(477)

pdf35

LITTORAL ZOOPLANKTON OF THE MIDDLE PART OF THE KANIV RESERVOIR

V. Trokhymets, T. Shevchenko National University, Kyiv

The basic results of the modern study of littoral zooplankton of the middle part of the Kaniv reservoir are presented. New methodical approaches for the analysis of faunistic and ecological spectrums, biotopical distributing and quantitative indexes of zooplankton were conducted.

REFERENCES

1. Ovander, E. V., Yakovenko, N. S., & Trokhymets, V. M., etal. (2011). Anotovanyi spysok monohonontnykh kolovertok riadu Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima) fauny Ukrainy. Povidomlennia I. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 59-69.
2. Ovander, E. V., Yakovenko, N. S., & Trokhymets, V. M., et al. (2011). Anotovanyi spysok monohonontnykh kolovertok riadu Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima) fauny Ukrainy. Povidomlennia II. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3,46-54.
3. Yakovenko, N. S., Ovander, E. V., & Trokhymets, V. M., etal. (2011). Anotovanyi spysok monohonontnykh kolovertok riadu Ploima (Rotifera: Eurotatoria, Monogononta, Ploima) fauny Ukrainy. Povidomlennia III. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4,41-51.
4. Zimbalevskaja, L. N., Suhojvan, P. G., & Chernogorenko, M. I., etal. (1989). Bespozvonochnye i ryby Dnepra i ego vodohranilishh. Kiev : Nauk. dumka.
5. Boruckij, E. V., Stepanova, L. A., & Kos, M. S. (1991). Opredelitel' Calanoida presnyhvod SSSR. Leningrad: Nauka.
6. Denisova, A. I., Timchenko, V. M., & Nahshina, E. P., et al. (1989). Gidrologija i gidrohimija Dnepra i ego vodohranilishh. Kiev : Nauk. dumka.
7. Zhadin, V. N. (1960). Metody gidrobiologicheskogo issledovanija. Moskva: Vyssh. shk.
8. Zimbalevskaja, L. N. (1981). Fitofil'nye bespozvonochnye ravninnyh rek i vodohranilishh. Kiev: Nauk. dumka.
9. Kohanova, G. D., & Litvinenko, N. I. (1977). Razvitie zooplanktona v Kanevskom vodohranilishhe v pervye gody ego zapolnenija. Rybnoe hozjajstvo, 28, 49-56.
10. Kutikova, L. A. (1970). Kolovratki fauny SSSR. Leningrad : Nauka.
11. Lakin, G. F. (1990). Biometrija.Moskva : Nauka.
12. Manujlova, E. F. (1964). Vetvistousye rachki (Cladocera) fauny SSSR. Moskva-Leningrad : Nauka.
13. Markovskyi, Yu. M. (1949). Raionuvannia r. Dnipra za skladom yoho zooplanktonu. Tr. In-tuhidrobiolohii, 23,15-27.
14. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. M., etal. (2006). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Kyiv : LOHOS.
15. Trokhymets, V. M., & Aleksiienko, V. R. (2005). Metodychni rekomendatsii do praktykumu z kursu Hidrobiolohiia (rozdil: Metody zboru ta obrobky zooplanktonu) dlia studentiv biolohichnoho fakultetu. Kyiv : VTsKyivskyi universytet.
16. Miroshnichenko, O. Z. (1928). Dokharakterystyky zooplanktonu serednoi techii r. Dnipro. Zb. pr. Dnipr. biol. st., 3, 185-195.
17. Monchenko, V. I. (1974). Shchelepnoroti tsyklopodibni, tsyklopy. Kyiv : Nauk. dumka.
18. Pashkova, O. V. (2001). Biotopichne riznomanittia zooplanktonu verkhnoi chastyny Kanivskoho vodoimyshcha. Naukovizapysky, 80-81.
19. Pashkova, O. V. (2003). Jetapy i osobennosti mnogoletne sukcessii zooplanktona pelagiali Kanevskogo vodohranilishha. Gidrobiol. zhurn., 6, 42-56.
20. Pashkova, O. V. (2007). Zooplankton pelagiali Kanevskogo vodohranilishha  iosobennosti ego prostranstvenno-vremennogo raspredelenija. Gidrobiol. zhurn., 1, 3-23.
21. Pesenko, Ju. A. (1982). Principy i metody kolichestvennogo analiza v faunisticheskih issledovanijah. Moskva : Nauka.
22. Sabaneiev, P. L. (1937). Materialy do vyvchennia zooplanktonu richky Dnipra. Tr. hidrobiol. st., 14, 17-89.
23. Travjanko,V. S., & Ceeb, Ja. Ja. (1967). Zooplankton verhnego Dnepra i vodojomov ego pojmy. Gidrobiologicheskij rezhim Dnepra v uslovijah zaregulirovannogo stoka. Kiev : Nauk. dumka, 74-110.
24. Trohimec', V. M. (2011). Metodika kompleksnih monіtoringovih doslіdzhen' gіdrobіontіv u vodojmah rіznogo tipu. Ribogospodars'ka nauka Ukraїni, 1, 16-23.
25. Trokhymets, V. M., & Aleksiienko, V. R. (2002). Rozpodil ta povedinka zooplanktonu pryberezhnoi zony Kremenchutskoho ta Kanivskoho vodoskhovyshch. Visnyk Kyivskoho universytetu (Biolohiia), 36, 61-63.
26. Trokhymets, V. M., Aleksiienko, V. R., & Serebriakov, V. V. (2001). Metodyka vyvchennia rozpodilu i povedinky zooplanktonu ta molodi ryb u pryberezhnii zoni vodoim. Visnyk Kyivskoho universytetu (Biolohiia), 34, 23-26.
27. Hrytsyniak, I. I., Heiko, L. M., Aleksiienko, V. R., Serebriakov, V. V., Trokhymets, V. M., & Aleksiienko, M. V. (2010). Patent Ukrainy No. 49103. MPK A01K61/00. Pastka AST dlia pasyvnoho vylovu zooplanktonu ta molodi ryb; zaiavnyk i patentovlasnyk Instytut rybnoho hospodarstva UAAN. u201001081; zaiavl. 2.02.2010; opubl. 12.04.2010, Biul. № 7/2010.
28. Trokhymets, V. M. (2010). Patent Ukrainy № 54988. MPK A01K61/00. Sposib kompleksnoho monitorynhu hidrobiontiv riznotypnykh vodoim zaiavnyk ta patentovlasnyk Trokhymets, V. M. No. u201012330; zaiavl. 19.10.2010; opubl. 25.11.2010, Biul. No. 22/2010.