Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 66-71
УДК 639.3/.6

pdf35

THE POTENTIAL OF BIOENERGY OF AQUACULTURE IN UKRAINE

V. Martsenuk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Vinnytsia national agrarian university, Vinnytsia
N. Martsenuk,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Vinnytsia national agrarian university, Vinnytsia

The article deals with the question about directions priority of development of aquaculture in terms of potential of bioenergy and ecological. In industry of fish there are effectively active companies and farms. Most of organizations at the heart of the activity incorporated several in- novative technologies manufacturing of products of fish. The main way the potential the security of bioenergy based on the use biotechnology of advanced, new methods of organization of produc- tion, active marketing and sales of competitive advantages in the market of domestic.

REFERENCES

1. Zakon Ukrainy Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini (3715–17). (2011, September 08).
2. Bogeruk, A.K. (2008). Innovacionnye faktory — vazhnyj instrument razrabotki strategii razvitija akvakul'tury v strane (na primere Rossijskoj Federacii). Ribogospodars'ka nauka Ukrainy. 16, 3, 111-117.
3. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhevskyi, M. V., & Tretiak, O. M., et al. (2008). Fermerske rybnytstvo. Kyiv : Herb.
4. Martseniuk, N. O., & Hrynzhevskyi, M. V. (2008). Vyroshchuvannia ryby v malykh vodoimakh. Kyiv : Firma INKOS.
5. Nutriehkonomika. (n. d.). biomin.net. Retrieved from http://www.biomin.net/ru/nutriehkonomika.
6. Deren, O. V. (2011). Produktyvna kharakterystyka ta pryrodna rezystentnist riznoporodnykh hrup koropa pid vplyvom ekhinatsei purpurovoi (Echinacea purpurea (L.) moench). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.
7. Tson, N. I. (2011). Zastosuvannia zernovoi bardy v yakosti orhanichnoho dobryva dlia pidvyshchennia rybo- produktyvnosti vyroshchuvalnykh staviv. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.
8. Bazaieva, A. V. (2011). Biolohichni osnovy vykorystannia fosfor mobilizuiuchoho bakterialnoho preparatu polimiksobakterynu v rybnytstvi. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.
9. Yaninovych ,Y. Ye., Hrytsyniak, I. I., Hrynzhevskyi, M. V., & Shvets, T. M. (2010). Polikultura — shliakh do intensyfikatsii stavovoho rybnytstva. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 78-83.
10. Shekk, P. V. (2011). Tovarne vyroshchuvannia morskykh ryb u stavkakh i sadkakh. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3 (17), 70-75.
11. Muhachev, I. S. (2011). Innovacii v pastbishhnom rybovodstve Zaural'ja. II s’ezd NACEE (Seti Centrov po akvakul'ture v Central'noj i Vostochnoj Evrope) i seminar o roli akvakul'tury v razvitii sela Akvakul'tura central'noj i vostochnoj evropy: nastojashhee i budushhee, 17-19 okt. 2011 g. Kishinev : Pontos, 189-192.
12. Muhachjov, I. S., Bojko, K. G., Jankova, N. V., & Petrachuk, E. S. (2010). Sistemy innovacionnyh tehnologij tovarnogo rybovodstva na juge Tjumenskoj oblasti. Agrarnyj vestnik Urala, 8 (74), 55-58.
13. Brajnballe, Ja. (2010). Rukovodstvo po akvakul'ture v ustanovkah zamknutogo vodosnabzhenija. Kopengagen.
14. Martseniuk, V. P. (2011). Ultrasonohrafiia u akvakulturi. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2 (16), 88-98.
15. Ponomarev, S. V., Lagutkina, L. Ju., & Kireeva, I. Ju. (2007). Fermerskaja akvakul'tura: rekomendacii. — Moskva : FGNU Rosinformagroteh.
16. Soloviov, I. O., Serhieieva, Yu. A., & Dieniezhkina, Ye. S. (2005). Rynok ryby: vyvchennia problematyky spozhyvannia naselenniam prodovolchykh tovariv. Marketynh v Ukraini, 2, 8-14.
17. Martseniuk, V. P. (2011). Pro dotsilnist diialnosti doradchoi sluzhby u rybnytskii haluzi. Zb. nauk. prats Vinnytskoho nats. ahrarnoho un-tu, 12 (52), 59-60.