pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 2(52): 18-28
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.02.018
УДК 571.784.1

Density of location of the eastern fresh shrimps (Macrobranchium nipponense De Haan, 1849) in the lower river basin Dnister

P. Shekk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Odessa State Environmental University, Odessa        
Yu. Astafurov, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Odessa State Environmental University, Odessa

Purpose. To investigate the distribution of Macrobrachium nipponense in the Dniester river basin in the south of Ukraine. To assess their density and diurnal fluctuations and determine their sex ratios in different waters.

Methodology. Shrimps were caught using crayfish traps of original design with a length of 50-200 cm and special submersible wooden boxes of 100x100x100 cm. Depths and bottom relief at the study sites were determined using a Garmin EchoMAP CHIRP 72sv. The location was established using a GPS unit Garmin gpsmap 78s and Google Maps 2D. The sample size was 4687 individuals, 88 locations of shrimp aggragations were detected. The diurnal population dynamics was studied at 7 sites. Sex and sex ratio of sampled shrimps where determined  using a standard biological analysis.

Findings. The analysis of litertures sources showed the pathways of the spread of M. nipponenseacross the territory of the republics of the USSR and the history of its acclimatization in the Dniester River. The currents shrimp stock density and their sex ratios in different water bodis of the lower Dniester were determined. The diurnal dynamics of changes in shrimp populations was studied at different sites in the Dniester and Kuchurgan lagoons. It was found that the local populations of shrimp from different waters differ significantly in terms of their numbers and sex ratios. The circadian dynamics of shrimp population density in the Dniester and Kuchurgan lagoons had a similar character but differed in absolute numbers.

Originality. The distribution of M. nipponense in the lower reaches of the Dniester was studied for the first time. The abundance of this shrimp in different waters and their sex ratio were established. The circadian dynamics of population changes in the Dniester and Kuchurgan estuaries was studied.

Practical value. The results of the study allowed obtaining an objective biological-geographical characteristic of M. nipponense in the conditions of the Lower Dniester basin. The obtained results can be used to assess the state of the natural population of M. nipponense in the lower Dniester and to determine the prospects of its use as an object of domestic fish farming and aquaculture.          

Key words: Shrimp, M. nipponense, Lower Dniester, introduction, natural population, density, sex differences.

REFERENCE

 1. Myrabdullaev, Y. Y., et al. (1997). Byoraznoobrazye rakoobraznykh Uzbekystana. Uzbek. byol. zhurn., 51-52.
 2. Burukovskyi, R. N. (1992). Metodyka byolohycheskoho analyza nekotorыkh tropycheskykh y subtropycheskykh krevetok. Promyslovye issledovaniia morskykh bespozvonochnykh. Moskva: VNYRO, 77-84.
 3. Vladymyrov, M. Z. (1989). Vostochnaia rechnaia krevetka (Macrobrachium nipponense De Haan) — novyi element hydrofauny Kuchurhanskoho vodokhranylyshcha. Yzvestyia AN MSSR, 1, 77-78.
 4. Hyhyniak, Yu. H. (). Rezultaty yntroduktsyy subtropycheskoi presnovodnoi krevetky Macrobrachium nipponense (De Haan) v vodoem-okhladytel Berezovskoi HRES (Belarus). VII Vserossyiskaia konferentsyia po promыslovыm bespozvonochnыm (pamiaty B. H. Yvanova), Murmansk, 9-13 okt. 2006 h. : tezysы dokl. Moskva : VNYRO, 2006. S. 276—277.
 5. Kasapova, L. V., Fylypenko, S. Y., Rudenko, A. K., & Kalatynskaia, M. A. (2017). Hydrokhymycheskye osobennosty dvukh kontrastnykh (Dubossarskoho y Kuchurhanskoho) vodokhranylyshch. Yntehryrovannoe upravlenye basseinom transhranychnoho Dnestra: platforma dlia sotrudny-chestva y sovremennye vyzovy. Materyaly mezhdunarodnoi konferentsyy, Tyraspol, 26-27 oktiabria 2017 h. Tyraspol: Eco-TIRAS, 164-166.
 6. Kulesh, V. F. (1985). Perspektyvy vyrashchyvanyia subtropycheskoi krevetky Macrobrachium nipponense (De Haan) v vodoemakh-okhladyteliakh TES. Byolohycheskye resursy vodoemov v uslovyiakh antropohennoho vozdeistvyia. Kyev: Naukova dumka, 34-36.
 7. Munzhyu, O. V., Toderash, Y. K., Shubernetskyi, Y. V., Railian, N., & Fylypenko, S. Y. (2014). Sovremennoe sostoianye populiatsyi chuzherodnykh vidov molliuskov v bassein r. Dnestr. Heoekolohycheskie y byoekolohycheskie problem Severnoho Prychernomoria. Materyaly V Mezhdunarodnoi nauchno praktycheskoi konferentsyy, 14 noiabria 2014 h. Tyraspol: PHU, 179-184.
 8. Nabyeva, K. R. (1978). Presnovodnye krevetki v vodoemakh Arnasaiskoi systemy. Uzbek. byol. zhurn., 2, 55-57.
 9. Nartysh, O. M. (1998). Moldavskaia HRES: dela y liudy (Istorycheskyi ocherk). Dnestrovsk: Typar.
 10. Opredelytel presnovodnykh bespozvonochnykh Rossyy y sopredelnykh terrytoryi. Rakoobraznye. (Vol. 2). (1995). Sankt-Peterburh: ZYN RAN.
 11. Stepanok, N. A. (2014). Vostochnaia rechnaia krevetka roda Macrobrachium v nyzove Dnestra. Hydrobyolohycheskyi zhurnal, 50(2), 117-120.
 12. Fylypenko, S. Y. (2014). O poiavlenyy presnovodnoi vostochnoi krevetky Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) v Dnestre. Sustainable use and protection of animal world diversity: International Symposium dedicated to 75th anniversary of professor Andrei Munteanu: proceed. Chișinău, 206-207.
 13. Fylypenko, S. Y., & Mustia, M. V. (2016). O pervoi nakhodke severoamerykanskoho kraba Rhithropanopeus harrisi tridentata (Maitland, 1874) v Prydnestrove. Oziornye ekosistemy: byolohycheskye protsessy, antropohennaia transformatsyia, kachestvo vody: Tez. dokl. V Mezhdunar. nauch. konf., 12-17 sentiabria 2016 h. Mynsk; Naroch: BHU, 397-398.
 14. Shekk, P. V., & Astafurov, Yu. O. (2019). Mozhlyvict kultyvuvannia skhidnoi subtropichnoi prisnovodnoi krevetky Macrobrachium nipponense (De Haan 1849) v umovakh nyzhnoho Dnistra. Suchasni problemy teoretychnoi ta praktychnoi ikhtiolohii: XII Mizhnar. ikhtiol. nauk.-prakt. konf.: mater. Dnipro, 232-235.
 15. Shekk, P. V., & Astafurov, Yu. O. (2019). Problema biolohichnykh invazii, vselennia chuzhoridnykh vydiv na prykladi skhidnoi prisnovodnoi krevetky Macrobrachium nipponense (De Haan 1849). Studentska naukova konferentsiia molodykh vchenykh Odeskoho derzhavnoho ekolohichnoho universytetu: zbirnyk mater. (Vol. 7). Odessa, 102-103.
 16. Cai, Y., & Ng, P. K. L. (2002). The freshwater palaemonid prawns of Myanmar (Crustacea: Decapoda: Caridea). Hydrobiologia, 487, 59-83. https://doi.org/10.1023/A:1022991224381 
 17. Cai, Y., & Shokita, S. (2006). Report on a collection of freshwater shrimps (Crustacea: Decapoda: Caridea) from the Philippines, with descriptions of four new species. Raffles Bulletin of Zoology, 54, 245-270.
 18. Clark, P. F., Abdul-Sahib, I. M., & Al-Asadi, M. S. (2006). The first record of Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 (Crustacea: Brachyura: Varunidae) from the Basrah Area of Southern Iraq. Aquatic Invasions, 1(2), 51-54. https://doi.org/10.3391/ai.2006.1.2.1 
 19. Kutty, M. N. (2005). Towards sustainable freshwater prawn aquaculture – lessons from shrimp farming, with special reference to India. Aquaculture Research, 36, 255-263. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2005.01240.x 
 20. Mirabdullaev, I. M., & Niyazov, D. S. (2005). Alien decapods (Crustacea) in Uzbekistan. II International Symposium Invasion of alien species in Holarctic (BOROK-2), Borok, Russia, September 27 - October 1, 2005 : abstracts. Borok, 113-114.
 21. Salman, S. D., Page, T. J., Naser, M. D., & Yasser, A. G. (2006). The invasion of Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) (Caridea: Palaemonidae) into the Southern Iraqi marshes. Aquatic Invasions, 1, 109-115. https://doi.org/10.3391/ai.2006.1.3.2 
 22. Suzuki, H., & Kusamura, T. (1997). Reexamination of the diagnostic characters of two freshwater palaemonid prawns, Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) and M. formosense Bate, 1868 (Decapoda, Caridea) from Japan. Crustaceana, 70, 831-839. https://doi.org/10.1163/156854097X00276