pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 44-52 
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.044
УДК  639.215+639.216(477)(262.05)

The state of commercial stocks of common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), bream (Abramis brama Linnaeus, 1758), roach (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) and pikeperch (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) in the Dniester lagoon in 2000-2019

S. Snigirev, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Odessa National I.I. Mechnikov University, Odessa
E. Leonchik, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Odessa National I.I. Mechnikov University, Odessa
S. Bushuiev, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Marine Biology, National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa

Purpose. Assessment of the commercial stocks of common carp Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, bream Abramis brama (Linnaeus, 1758), roach Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) and pikeperch Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) in the Dniester Lagoon in 2000-2019.

Methodology. Sampling was performed in the Dniester Lagoon using standard ichthyological methods “Metodiki zboru і obrobki іhtіologіchnih і gіdrobіologіchnih materіalіv z metoju viznachennja lіmіtіv promislovogo viluchennja rib z velikih vodoshovishh і limanіv Ukraїny» and «Metodicheskie ukazanija po ocenke chislennosti ryb v presnovodnyh vodoemah». The fish stocks in the Dniester lagoon were assessed using the BSM (Bayesian State-space Model) module. The main advantage of BSM compared to other implementations of surplus production models is the focus on informative priors and the acceptance of short and incomplete (fragmented) catch-per-unit-of-effort (CPUE) data.

Findings. The paper presents the current state of the main commercial fish species, the results of stock assessment of the common carp, bream, roach and pike perch and their commercial exploitation in the Dniester Lagoon. The catch of common carp in the Dniester Lagoon has a tendency to increase in 2018-2019. The state of its stock is considered relatively stable and depends on artificial restocking. The forecast for the allowable catch of the common carp should not exceed 40 tons. The exploitation of bream stock was optimal within recent years. The stock of this species is in a relatively satisfactory condition. The bream catches should not exceed 120-150 tons per year. The commercial part of the roach population was exploited at a level close to optimal in recent years. The forecast of its allowable catch was determined as 45 tons. The pikeperch stock of the Dniester Lagoon is in extremely poor condition. The forecast for the allowable catch of pikeperch should not exceed 5 tons.

Originality. The presented research paper is an attempt of using the BSM for assessing the current state of the commercial stocks of the common carp, bream, roach and pikeperch in the Dniester Lagoon.

Practical value. This publication provides recommended forecasts of the allowable catch for optimal exploitation of the common carp, bream, roach, and pikeperch stocks of the Dniester Lagoon.

Keywords: Dniester Lagoon, stock assessment, level of commercial exploitation, forecast of allowable catch.

REFERENCE

 1. Bulat, Dn., et al. (2019). Predvaritelnaya otsenka pressinga lyubitelskogo lova na ryibnyie zapasyi Nizhnego Dnestra. Hydropower impact on river ecosystem functioning: materialy mezhdunarodnoy konferentsii, Oktyabr 08-09.2019. Tiraspol, 35-39.
 2. Bushuev, S. G., et al. (2013). Dnestr bez granits. Rezultatyi proekta «Transgranichnoe sotrudnichestvo i ustoychivoe upravlenie v basseyne reki Dnestr: Faza III – Realizatsiya programmyi deystviy («Dnestr-III»). Doklad proekta EEK OON/OBSE/YuNEP. Kishinev: ENVSEC, 172.
 3. Ozinkovska, S. P., Erko, V. M., Kohanova, G. D., et al. (1998). Metodika zboru i obrobki ihtiologichnih i gidrobiologichnih materialiv z metoyu viznachennya limitiv promislovogo viluchennya rib z velikih vodoshovisch i limaniv Ukrayini. Kyiv: IRG UAAN.
 4. Sechin, Yu. T., et al. (Comp.). (1990). Metodicheskie ukazaniya po otsenke chislennosti ryib v presnovodnyih vodoemah. Moskva: VNIIPRH.
 5. Pravdin, I. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniyu ryib (preimuschestvenno presnovodnyih). Moskva: Pischevaya promyshlennost.
 6. Snigirev, S. M. (2016). Dinamika ulovov i sovremennoe sostoyanie zapasov karasya serebryanogo Carassius gibelio (Bloch, 1782) i lescha Abramis brama (Linnaeus, 1758) v Dnestrovskom limane 2004-2014 gg. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 52(3), 35-44. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v52.i5.40
 7. Snigirev, S. M. (2017). Dinamika ulovov sudaka Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) i schuki Esox lucius Linnaeus, 1758 Nizhnego Dnestra 2007-2016 gg. Transboundary Dniester river basin management: platform for cooperation and current challenges: materialy mezhdunarodnoy konferentsii, 26-27 oktyabrya 2017 g. Tiraspol: Eco-TIRAS, 347-351.
 8. Chugunova, N. I. (1959). Rukovodstvo po izucheniyu vozrasta i rosta ryib. Moskva: AN SSSR.
 9. Shekk, P. V. (2018). Osobennosti formirovaniya ihtiofaunyi Dnestrovskogo i Shabolatskogo limanov v usloviyah ih antropogennoy transformatsii. Bioraznoobrazie i faktoryi, vliyayuschie na ekosistemyi basseyna Dnestra: materialy mezhdunarodnoy konferentsii, Noyabr 16-17.2018. Tiraspol, 225-230.
 10. Froese, R., Branch, T.A., Proelβ, A., Quaas, M., Sainsbury, K., & Zimmermann, C. (2011). Generic harvest control rules for European fisheries. Fish Fish., 12 (3), 340-351. https://doi.org/10.1111/faf.12190
 11. Froese, R., Demirel, N., Coro, G., Kleisner, K., & Winker, H. (2017). Estimating fisheries reference points from catch and resilience. Fish and Fisheries, 18 (3), 506-526. https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2010.00387.x
 12. Snigirov, S., Kvach, Iu., Goncharov, Al., Sizo, R., & Sylantyev, S. (2019). Hydrology and parasites: what divides the fish community of the Dniester Estuary into three? Estuarine, Coastal and Shelf Science, 217, 120-131. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.11.022
 13. FishBase. fishbase.org. Retrieved from http://www.fishbase.org.