pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 1(47): 5-16
DOI: 10.15407/fsu2019.01.005
УДК 597-19(282.247.32)(282.247.324)

Current state of commercial fish fauna of the Dnipro river and Desna river within Chernihiv region

I. Buzevich,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyіv

Purpose. To analyze the results of ichthyological surveys of major commercial fish species of the Dnipro river and Desna river within Chernihiv region and determine the biological parameters, which characterize the state of commercial fish stocks.

Methodology. As input material, the data of commercial catches and results of monitoring surveys performed by Ichthyological Service of Chernihiv Fish Protection Inspection in 2015 have been used. Ichthyological material was collected from gill net catches during spring-summer period. In total, 1191 specimens of different fish species were collected for biological analysis. Collection and processing of the material was performed according to generally accepted methods. The total mortality coefficient (Z) was determined by graphical method with the use of natural logarithms of age group numbers in monitoring catches as a tangent of the regression line. The natural mortality was determined for mean age groups according to P.V. Tiurin. The data of official fishery statistics were used for the work.

Findings. In total, 19 fish species have been recorded in official commercial fishery statistics in the Dnipro river and Desna river within Chernihiv region during last five year; major commercial species were bream (22.9…44.5% of annual total catch), silver bream (24.5…24.7%), roach (14.9–15.4 %), and blue bream (3.3-12.1%). As an integral feature of the conditions of fish existence, the mortality values of major commercial fish species have been established. According to the results of age-length structures of bream, roach, silver bream, pikeperch, pike and Prussian carp stocks, the total mortality coefficients varied within 0.36–0.64; natural mortality ― 0.18–0.44; fishing mortality did not exceed 0.20. As a whole, the parameters, which characterize the state of recruitment and exploitation of studied populations, were at a level inherent to middle-cyclic species with increased natural mortality (excluding bream, roach, and silver bream), sufficient recruitment and moderate level of commercial exploitation.

Originality. For the last 10 years, a detailed analysis of the length structure of major species of commercial fish fauna of the Dnipro river and Desna river was performed and integral parameters characterizing the conditions of forming and exploitation and their stocks were determined.

Practical value. The obtained data were used for the development of allowable catches of aquatic living resources in the Dnipro river and Desna river for 2017–2019.

Key words: Dnipro, Desna, fish fauna, mortality, commercial fishery.

REFERENCES

 1. Palamarchuk, M. M., & Zakorchevna, N. B. (2006). Vodnyi fond Ukrainy: dovidkovyi posibnyk. Kyiv: Nika-Tsentr.
 2. Vyshnevskyi, V. I., Stashuk, V. A., & Sakevych, A. M. (2011). Vodohospodarskyi kompleks v baseini Dnipra. Kyiv: Interpres LTD.
 3. Belinh, D. O. (1935). Dnipro ta yoho rybni bahatstva. Kyiv: Vseukrainska akademiia nauk.
 4. Belinh, D. O. (1935). Ikhtiofauna r. Desny. Zb. prats Zool. muzeiu, 16, 93-105.
 5. Berg, L. S. (1949). Ryby presnykh vod SSSR i sopredel'nykh stran. (Ch. 2). Moskva ; Leningrad: AN SSSR.
 6. Poltavchuk, M. O. (1964). Rybne naselennia ta ryboproduktyvnist Desny i vplyv na nykh promyslovykh ta pobutovykh stokiv. Desna v mezhakh Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, 133-144.
 7. Shevchenko, P. G., Koval', N. V., & Voronchuk, L. V. (1986). Usloviya obitaniya, chislennost', raspredelenie i rost molodi promyslovykh ryb ust'ya Desny. Gidrobiologicheskiy zhurnal, 22(3), 107-109.
 8. Poltavchuk, M. A., & Shcherbukha, A. Ya. (1988). Ikhtiofauna pritokov Desny v rybokhozyaystvennom kadastre SSSR. Vestnik zoologii, 2, 24-29.
 9. Tkachenko, V. O., Sytnyk, Yu. M., Solianyk, O. V., Salii, S. M., & Borbat, M. O. (2008). Suchasnyi stan ikhtiofauny baseinu r. Desna. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 46-52.
 10. Sytnyk, Yu. M., Shevchenko, P. H., Novitskyi, R. O., Podobailo, A. V., & Salii, S. M. (2012). Vydovyi sklad ikhtiofauny verkhnoi dilianky Kanivskoho vodoskhovyshcha ta pryhyrlovykh dilianok r. Desna. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia. Ekolohiia, 20, 2, 89-94.
 11. Chuklin, A. V. (2012). Pryntsypy vstanovlennia dopustymykh obsiahiv vylovu vodnykh bioresursiv u dniprovskykh vodoskhovyshchakh. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 3-7.
 12. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy. (1998). Kyiv: IRH UAAN.
 13. Arsan, O. M.,  et al. (2006). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Kyiv: Lohos.
 14. Yudovich, Yu. B., Dotsenko, B. N., & Antonyuk, A. V. (1982). Metodika prognozirovaniya vylova ryby v ozerakh, rekakh i vodokhranilishchakh. Moskva: VNIIPRKh.
 15. Tyurin, P. V. (1962). Faktor estestvennoy smertnosti ryb i ego znachenie pri regulirovanii rybolovstva. Voprosy ikhtiologii, 2, 3(24), 184-192.
 16. Zakharchenko, I., Lytvynenko, V., & Kurganskiy, S. (2016). Biological characteristics of silver bream (Blicca bjoerkna) in commercial fishery in the Kyiv reservoir. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 7-15. https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.007 
 17. Kurhanskyi, S. V., & Buzevych, O. A. (2010). Suchasnyi stan promyslovoi ikhtiofauny Kyivskoho vodoskhovyshcha ta otsinka naslidkiv ekstremalnoi zymivli 2010 roku. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 58-65.
 18. Kulesh, A. V. (2013). Struktura i dinamika poseleniy karasey (Carassius Jarocki, 1822) vodoemov Vostochnoy Ukrainy. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev.
 19. Hurbyk, O. B. (2012). Populiatsii nechyselnykh vydiv ryb Kanivskoho vodoskhovyshcha yak obiekty promyslovoho vykorystannia. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 4-10.