pdf35

RECOMMENDATIONS ON THE APPLICATION OF VITAMIN AND ENZYME PRODUCTS IN CARP FEEDING

Iu. Zheltov, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Oleksiienko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Hrekh, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin

REFERENCES

  1. Hrytsyniak, I. I. (2007). Naukovo-praktychni osnovy ratsionalnoi hodivli ryb. Kyiv : Rybka moia.
  2. Zheltov, Yu. A., & Alekseenko, A. A. (2006). Kormlenie plemennykh karpov raznykh vozrastov v prudovykh khozyaystvakh. Kiev : INKOS.
  3. Zheltov, Iu. O., Hrynzhevskyi, M. V., & Demchenko I. T., et al. (1999). Rekomendatsii z vykorystannia mistsevykh ta netradytsiinykh kormiv dlia hodivli koropa u stavakh. Kyiv : IRH UAAN.
  4. Martyshev, F. G. (1973). Prudovoe rybovodstvo. Moskva : Vysshaya shkola.
  5. Sherman, I. M., Hrynzhevskyi, M. V., & Zheltov, Iu. O., et al. (2001). Hodivlia ryb. Kyiv : Vyshcha osvita.