pdf35

USE OF SOME NON-TRADITIONAL FEEDS IN THE FEEDING OF THE MULTIPLE AGE GROUPS OF CARP

Yu. Zheltov, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Oleksiienko, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Hrekh, Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin

REFERENCES

  1. Hrytsyniak, I. I. (2007). Naukovo-praktychni osnovy ratsionalnoi hodivli ryb. Kyiv : Rybka moia.
  2. Zheltov, Yu. A., & Alekseenko, A. A. (2006). Kormlenie plemennykh karpov raznykh vozrastov v prudovykh khozyaystvakh. Kyiv : Firma INKOS.
  3. Zheltov, Iu. O., Hrynzhevskyi, M. V., & Demchenko I. T. et al. (1999). Rekomendatsii z vykorystannia mistsevykh ta netradytsiinykh kormiv dlia hodivli koropa u stavakh. Kyiv : IRH UAAN.
  4. Kuzema, A. I. (1952). Ukrainskie porody karpa. Trudy soveshchaniya po voprosam prudovogo rybovodstva. Moskva : Izdat. AN SSSR, 65-70.
  5. Martyshev, F. G. (1973). Prudovoe rybovodstvo. Moskva : Vysshaya shkola.
  6. Sherman, I. M., Hrynzhevskyi, M. V., & Zheltov, Iu. O. et al. (2001). Hodivlia ryb. Kyiv : Vyshcha osvita.